Με την υπ’αριθμ. Α136/2020 απόφαση του 2ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου έγινε δεκτή η προσφυγή Ροδίτη επιχειρηματία και ακυρώθηκε πρόστιμο συνολικού ποσού 11.300 ευρώ από τον ΕΦΚΑ.
Συγκεκριμένα, το 2016 μετά από επιτόπιο έλεγχο που έγινε από κλιμάκιο του υποκαταστήματος του ΙΚΑ στην επιχείρηση του προσφεύγοντος με αντικείμενο «συνεργείο μοτοποδηλάτων» του επιβλήθηκε πρόστιμο ποσού 10.549,44 ευρώ για μη αναγραφή εργαζομένης στον πίνακα προσωπικού, 500 ευρώ για μη τήρηση ισχύοντος προσωπικού, 170 ευρώ για οφειλόμενες εισφορές για την ίδια εργαζόμενη και 76 ευρώ για μη υποβολή Α.Π.Δ.
Το δικαστήριο έκρινε ότι από τη δικογραφία προέκυψε πως κατά τον διενεργούμενο έλεγχο η φερόμενη ως εργαζόμενη δήλωσε ότι ήταν σύζυγος του προσφεύγοντος και πράγματι καταχωρήθηκε στο καταρτισθέν έγγραφο χωρίς όμως κάποια άλλη περαιτέρω διαπίστωση ή σημείωση των ελεγκτικών οργάνων και χωρίς την υπογραφή της.
Από την πλευρά του ο προσφεύγων ισχυρίστηκε πως δεν υφίστατο εργασιακή σχέση αλλά ήταν η μνηστή του με την οποία μετέπειτα συνήψε και σύμφωνο συμβίωσης και πως κατά το χρόνο του ελέγχου τον είχε επισκεφθεί στο συνεργείο του για να του φέρει φαγητό.
Μάλιστα προσκόμισε στο Δικαστήριο και έγγραφα με τα οποία απέδειξε πως η μνηστή του ήταν εποχιακή υπάλληλος και ελάμβανε ανεργία από τον Ο.Α.Ε.Δ.
Έτσι το Δικαστήρι, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προσκομιζόμενα στοιχεία, καθώς και το γεγονός ότι η εκτίμηση των ελεγκτών δεν συνεπικουρείτο από κάποιο άλλο στοιχείο του φακέλου, όπως μαρτυρίες υπαλλήλων όμορων επιχειρήσεων, άλλες εκθέσεις ελέγχου σύμφωνα με τις οποίες να διαπιστώθηκε η απασχόληση της γυναίκας στην επιχείρηση έκρινε ότι κατά τον κρίσιμο χρόνο δεν ήταν εργαζόμενη του προσφεύγοντος και δεν συνδεόταν μαζί του με σχέση εξαρτημένης εργασίας έναντι αμοιβής και συνεπώς δεν είχε υποχρέωση ασφάλισης ούτε καταχώρησής της σε πίνακα προσωπικού και ότι τελικώς τα ανωτέρω πρόστιμα επιβλήθηκαν μη νόμιμα, κάνοντας δεκτή την προσφυγή στο σύνολό της.
Την υπόθεση χειρίστηκαν οι δικηγόροι κ.κ. Δώρα Αθανασάκη και Γιάννης Φλεβάρης.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ