Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Ρόδου, για την πλήρη και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών του Δήμου Ρόδου, κοινοποιεί τα αποτελέσματα του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, από το οποίο, εξετάστηκαν δείγματα φύλλων από τον Φίκο του Ακταίον και ανιχνεύτηκε η ουσία glyphosate που είναι ένα ευρέος φάσματος συστηματικό ζιζανιοκτόνο . Τα αποτελέσματα της εξέτασης έχουν ήδη κοινοποιηθεί στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ρόδο

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ