Σε εξαιρετικά δυσάρεστη θέση βρίσκεται η ΚΑΙΡ ΑΕ μετά την έκδοση διαταγής πληρωμής εις βάρος της από την εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις «Ιntrum Ηellas».

Πρόκειται για μια διαταγή πληρωμής «μαμούθ» για οφειλές ύψους 1.754.955,72 €, εντόκως και νομίμως, από την 24η Μαΐου 2018, με το αντίστοιχο επιτόκιο υπερημερίας σύμφωνα με όρους σύμβασης χρεολυτικού δανείου καθώς και σε 3 πρόσθετες πράξεις της αρχικής σύμβασης.
Αφορά δε σε δάνεια της ΚΑΙΡ ΑΕ με την «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.E.», την οποία διαδέχτηκε από το έτος 2012 η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».
Την διαταγή πληρωμής εξέδωσε ο δικηγόρος κ. Γιάννης Πάππου.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ