Την παραπομπή σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων του πρώην δημάρχου Χάλκης κ. Μιχαήλ Πατρού για το αδίκημα της απιστίας, με ζημία που υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ και την απαλλαγή 12 αιρετών συγκατηγορούμενων του εισηγήθηκε στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ρόδου η Αντεισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου.
Η δίωξη εις βάρος τους ασκήθηκε μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης που αφορά στις διαδικασίες μίσθωσης και τήρησης της μισθωτικής σύμβασης, που κατήρτησε η δημοτική αρχή με εταιρεία για το δημοτικό ξενώνα και το συνεδριακό κέντρο στο νησί, τον Απρίλιο του 2011.
Αφορμή για τον εισαγγελικό έλεγχο αποτέλεσε καταγγελία, που έγινε στο ΣΔΟΕ τον Ιούνιο του 2015 και διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που αντιμετώπισαν ενώπιον του Ειδικού Ανακριτή Διαφθοράς οι αιρετοί αρκέστηκαν για την υπογραφή της μίσθωσης του δημοτικού ξενώνα σε ιδιωτική εταιρεία στην δόση τραπεζικών επιταγών και όχι εγγυητικών επιστολών τράπεζας, οι οποίες είναι ασφαλέστερες μορφές εξασφάλισης των αξιώσεων, διότι εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις της κατάπτωσης αυτών, η πληρωμή του ποσού γίνεται άμεσα και χωρίς την ανάγκη προσφυγής σε δικαστικό αγώνα, χωρίς να συντρέχει μάλιστα ο κίνδυνος να καταστούν ακάλυπτες ελλείψει διαθέσιμου υπολοίπου, της εκδότριας τράπεζας μη δυνάμενης να ελέγξει την ύπαρξη έγκυρης κύριας οφειλής ή την επέλευση του ασφαλιστέου κινδύνου.
Εν τέλει, μάλιστα, ο κίνδυνος αυτός πράγματι επήλθε, καθώς το πρώτο ετήσιο μίσθωμα δεν καταβλήθηκε, ενώ οι δύο τραπεζικές επιταγές που είχαν δοθεί αντικαταστάθηκαν όχι με δύο ισόποσες εγγυητικές επιστολές τράπεζας, αλλά με άλλες δύο μεταχρονολογημένες ισόποσες τραπεζικές επιταγές με φερόμενη ημερομηνία έκδοσης την 1η Νοεμβρίου 2011, οι οποίες στην συνέχεια αντικαταστάθηκαν με άλλες δύο μεταχρονολογημένες ισόποσες τραπεζικές επιταγές.
Αποδέχθηκαν δε τις επιταγές κατά παράβαση των όρων της προκήρυξης.
Στην Εισαγγελική πρόταση προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ρόδου διαλαμβάνεται ότι, σε αντίθεση με την υπ’ αριθ. 6/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χάλκης, αλλά και τα συμφωνηθέντα στο κεφάλαιο 2 της ίδιας της σύμβασης, η μισθώτρια αντί για τη χορήγηση των δύο τραπεζικών εγγυητικών επιστολών συνολικού ποσού 180.050 ευρώ σε εγγύηση της καλής εκτελέσεως των όρων της σύμβασης παρέδωσε κατά την υπογραφή της σύμβασης στον εκμισθωτή Δήμο Χάλκης, που εκπροσωπήθηκε κατά την υπογραφή της σύμβασης από τον Δήμαρχο Μιχαήλ Πατρό, μεταχρονολογημένη επιταγή της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου ποσού 100.000 ευρώ, έκδοσης της ιδίας εις διαταγήν του εκμισθωτή με φερόμενη ημερομηνία 4 Ιουνίου 2011, συρόμενη σε λογαριασμό που τηρούσε η μισθώτρια στην ανωτέρω πληρώτρια Τράπεζα σε εγγύηση της καλής λειτουργίας και συντήρησης του κτηρίου του Ξενώνα και του κινητού εξοπλισμού του, καθώς και μεταχρονολογημένη επιταγή της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου ποσού 80.050 ευρώ, έκδοσης της ιδίας εις διαταγήν του εκμισθωτή με φερόμενη ημερομηνία 4 Ιουνίου 2011, συρόμενη στον ίδιο ως άνω λογαριασμό, σε εγγύηση της έγκαιρης καταβολής του μισθώματος. Συμπληρωματικά, συμφωνήθηκε ότι εντός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης οι ανωτέρω επιταγές θα αντικαθίσταντο με εγγυητικές επιστολές ισόποσες υπέρ του εκμισθωτή και για τους ίδιους λόγους που παραδόθηκαν και οι προαναφερθείσες επιταγές, σε αντίθετη δε περίπτωση συνίστατο λόγος λύσης της μίσθωσης με αποκλειστική υπαιτιότητα της μισθώτριας.
Κατόπιν της υπογραφής της ανωτέρω σύμβασης μίσθωσης, το Δημοτικό Συμβούλιο Χάλκης, με την με αριθμό 67/16.5.2011 απόφαση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τον ανοιχτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, παρά τη μη παράδοση κατά την υπογραφή της μίσθωσης των προβλεπομένων εγγυητικών επιστολών.
Με το πέρασμα του χρόνου ωστόσο υπήρξε ανώμαλη εξέλιξη κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απέρρεαν από την ανωτέρω σύμβαση από την πλευρά της μισθώτριας εταιρίας αφού το πρώτο ετήσιο μίσθωμα δεν καταβλήθηκε, ενώ οι προαναφερθείσες δύο τραπεζικές επιταγές αντικαταστάθηκαν μεν αλλά όχι με δύο ισόποσες εγγυητικές επιστολές τράπεζας, όπως είχε ορισθεί, αλλά με δύο άλλες μεταχρονολογημένες ισόποσες τραπεζικές επιταγές, εις διαταγήν του εκμισθωτή με φερόμενη ημερομηνία 5 Νοεμβρίου 2012, συρόμενη στον ίδιο ως άνω λογαριασμό που τηρούσε η μισθώτρια στην ανωτέρω πληρώτρια Τράπεζα. Επιπρόσθετα, η μισθώτρια εταιρία κατήγγειλε με την από 17 Σεπτεμβρίου 2012 εξώδικη γνωστοποίηση καταγγελίας μίσθωσης – διαμαρτυρία, που κοινοποιήθηκε την 18η Σεπτεμβρίου 2012, ο δε Δήμος Χάλκης, νόμιμα εκπροσωπούμενος, εμφάνισε τις τελευταίες ως άνω δύο επιταγές προς πληρωμή την 5η Νοεμβρίου 2012, οι οποίες, όμως, δεν πληρώθηκαν λόγω ανάκλησής τους. Προς ικανοποίηση των απαιτήσεών του στη συνέχεια ο Δήμος Χάλκης αιτήθηκε και προκάλεσε την έκδοση της υπ’ αριθ. 397/2013 Διαταγής Πληρωμής, την οποία στη συνέχεια ανέκοψε η μισθώτρια εταιρία με την από 20.5.2013 Ανακοπή της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, ενώ ακολούθησε και η άσκηση εκατέρωθεν αγωγών ενώπιον του αυτού Δικαστηρίου.
Η Εισαγγελέας έκρινε ότι η επιζήμια για την περιουσία του Δήμου ως άνω πράξη της αποδοχής και λήψης επισφαλών εγγυήσεων μπορεί να αποδοθεί μόνο στον υπογράφοντα το από 3.5.2011 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μισθώσεως του Δημοτικού Ξενώνα Χάλκης, Δήμαρχο και εκ του νόμου νόμιμο εκπροσώπο του Δήμου Χάλκης, ως εκμισθωτή και ουδόλως μπορεί να αποδοθεί στους υπόλοιπους κατηγορουμένους, ήτοι στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χάλκης τα οποία δεν προκύπτει ότι έλαβαν γνώση και συμφώνησαν με την ανωτέρω αποδοχή, πόσω μάλλον να συνέπραξαν δολίως σε αυτήν
Ως συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων παρίστανται οι δικηγόροι κ.κ. Θ. Παπαγεωργίου, Μηνάς Τσέρκης και Ν. Πέρος.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ