Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων, κατηγορούμενος για υπεξαίρεση στην Υπηρεσία κατ’ εξακολούθηση αντικειμένου μεγαλύτερου των 120.000 ευρώ, θα καθίσει την 4η Φεβρουαρίου 2021 ένας 57χρονος πρώην ταμειολογιστής της Εθνικής Τράπεζας Κω.

Ο κατηγορούμενος κατά το χρονικό διάστημα των ετών 2012 έως 20-2-2014 υπηρετούσε ως μόνιμος υπάλληλος της τράπεζας και δη με το βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ στη θέση του προϊσταμένου ταμειολογιστών του Καταστήματος Κω.
Το πρωί της 19ης Φεβρουαρίου 2014 εντεταλμένος υπάλληλος, δέχθηκε τηλεφώνημα από τους αρμόδιους του Ιδρύματος Λοχαγού Φανουράκη, οι οποίοι ζήτησαν διευκρινίσεις για ανάληψη ποσού € 125.000 που είχε διενεργήσει ο κατηγορούμενος, περί τα τέλη Αυγούστου σε βάρος λογαριασμού του εν λόγω Ιδρύματος, εν αγνοία της τράπεζας και των συνυπηρετούντων υπαλλήλων στο κατάστημα.
Μετά από σχετικό έλεγχο, διαπίστωσε ότι η συναλλαγή είχε διεκπεραιωθεί από τον κατηγορούμενο και το οικείο ένταλμα πληρωμής ήταν ανυπόγραφο από τον «πελάτη».
Απευθύνθηκε στον κατηγορούμενο και τον ρώτησε τι ακριβώς είχε συμβεί και επειδή δεν έλαβε πειστικές απαντήσεις ενημέρωσε έτερο υπάλληλο ο οποίος εκτελούσε προσωρινά χρέη διευθυντή στο κατάστημα.
Ο κατηγορούμενος, μετά τα ερωτήματα που του τέθηκαν και υπό τον φόβο της αποκάλυψης των έκνομων ενεργειών του, κατέθεσε στο λογαριασμό του ως άνω Ιδρύματος ποσό € 100.000 χωρίς να καταβάλει τα αντίστοιχα μετρητά.
Έτσι, η οφειλή προς το Ίδρυμα περιορίστηκε σε € 125.000, ενώ το «έλλειμμα» στη διαχείριση του κατηγορούμενου αυξήθηκε σε € 319.000.
Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας οι δύο υπάλληλοι ζήτησαν εξηγήσεις από τον κατηγορούμενο, ο οποίος τότε τους αποκάλυψε ότι είχε υπεξαιρέσει ποσό € 225.000 από τον λογαριασμό του Ιδρύματος Λοχαγού Φανουράκη, ποσό € 26.000 από δύο λογαριασμούς πελάτισσας και ποσό € 219.000 από τη διαχείρισή του με την προαναφερόμενη ιδιότητά του.
Ο κατηγορούμενος ανέφερε στους προϊσταμένους του ότι το ποσό που υπεξαίρεσε το χρησιμοποίησε για τη συμμετοχή του σε τυχερά παίγνια.

Το μεσημέρι της 19ης Φερβουαρίου 2014, προϊστάμενος της Δι.Δι. Γ΄ έχοντας ενημερωθεί αρμοδίως από τους προαναφερόμενους προϊσταμένους του καταστήματος Κω, γνωστοποίησε στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας ότι, νωρίτερα την ίδια ημέρα, είχε ομολογήσει στο διευθυντή και στον εντεταλμένο του ως άνω καταστήματος Κω ότι είχε υπεξαιρέσει συνολικά € 470.000 από λογαριασμούς πελατών και από τη διαχείρισή του.
Ύστερα από τα παραπάνω, στις 20 Φεβρουαρίου 2014, μετέβη κλιμάκιο επιθεωρητών στην Κω, στο ανωτέρω Κατάστημα, για διερεύνηση της υπόθεσης.
Ο κατηγορούμενος, αφού δήλωσε (και) στο κλιμάκιο των επιθεωρητών ότι αποκλειστική αιτία για τις παράνομες πράξεις του ήταν ο εθισμός του στον τζόγο (τυχερά παίγνια ΟΠΑΠ), τους παρέδωσε τη φέρουσα ημερομηνία 20-2-2014 επιστολή στην οποία ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι από τη θέση εργασίας του διενεργούσε εγχρήματες συναλλαγές, ξεκίνησε το Μάιο του 2012 να ιδιοποιείται χρήματα από το ταμείο του, ότι προκειμένου να μη γίνει αντιληπτό από τους προϊσταμένους του το «άνοιγμα» που υπήρχε στη διαχείρισή του, ανελάμβανε κατά καιρούς διάφορα ποσά από λογαριασμούς δύο πελατών, απομειώνοντας έτσι το ποσό που εμφάνιζε το κιβωτίδιό του.
Μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2014, ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι είχε υπεξαιρέσει συνολικά € 26.000 από δύο λογαριασμούς ιδιώτη, € 225.000 από λογαριασμό του Ιδρύματος Υποτροφιών Λοχαγού Φανουράκη και € 219.000 από τη διαχείρισή του.
Την ως άνω ημερομηνία δήλωσε ότι κατέθεσε ποσό € 100.000 στο λογαριασμό του προαναφερόμενου Ιδρύματος, χωρίς να διαθέτει τα σχετικά διαθέσιμα, επειδή είχε δεχθεί ερωτήματα από το λογιστήριο του Ιδρύματος Λοχαγού Φανουράκη, σχετικά με ισόποση ανάληψη, την οποία είχε διενεργήσει παράνομα ο ίδιος τον Απρίλιο του 2013.
Ο κατηγορούμενος δήλωσε, επίσης, στην προαναφερόμενη επιστολή ότι «έχει μεταμελήσει πλήρως για τις ενέργειές του και ζητά συγγνώμη από την Τράπεζα και τους προϊσταμένους του των οποίων την εμπιστοσύνη καταχράστηκε».
Ακολούθως, οι επιθεωρητές προέβησαν σε έλεγχο, αφενός για να διαπιστώσουν αν οι ισχυρισμοί του κατηγορούμενου ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα και αφετέρου για να εντοπίσουν τυχόν άλλες αντικανονικές ενέργειές του.
Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα σε υπηρεσιακό σημείωμα για τη «Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου – Επιθεώρησης της Τράπεζας και του Ομίλου» ο κατηγορούμενος ανέλαβε παράνομα από λογαριασμούς της ιδιώτη, εν αγνοία της, συνολικά € 26.000, από τα οποία € 25.000 χρησιμοποίησε για να τακτοποιήσει «ελλείμματα» που ο ίδιος είχε δημιουργήσει στη διαχείρισή του με την προαναφερόμενη ιδιότητά του και € 1.000 παρέλαβε σε μετρητά.
Οσον αφορά στους λογαριασμούς υπέρ του Ιδρύματος Υποτροφιών Λοχαγού Φανουράκη, προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος ανέλαβε παράνομα συνολικά € 225.000, τα οποία χρησιμοποίησε για να τακτοποιήσει «ελλείμματα» που ο ίδιος είχε δημιουργήσει στη διαχείρισή του.
Ο κατηγορούμενος, αμέσως μετά την τελευταία «τακτοποίηση» του κιβωτιδίου του, που πραγματοποίησε αντλώντας παρανόμως το ποσό των € 125.000 από το λογαριασμό του παραπάνω Ιδρύματος, άρχισε ξανά να ιδιοποιείται χρήματα από τη διαχείρισή του. Έτσι, στις 19-2-2014, στο κιβωτίδιό του υπήρχε έλλειμμα ποσού € 219.031,92.
Ο κατηγορούμενος, όπως προεκτέθηκε, αποδέχθηκε εγγράφως ότι ιδιοποιήθηκε παράνομα τα προαναφερόμενα επίδικα ποσά, δηλώνοντας ότι αποκλειστική αιτία για τις παράνομες πράξεις του ήταν ο εθισμός του στο τζόγο (τυχερά παίγνια ΟΠΑΠ), υπέγραψε, δε, σύμβαση αναγνώρισης χρέους ύψους € 470.000 και προσκόμισε τους τίτλους οικοπέδου ιδιοκτησίας του, ελεύθερου βαρών, για να εγγραφεί, με τη συναίνεσή του, προσημείωση υπέρ της τράπεζας.
Ακόμη, ο αδελφός του κατηγορούμενου, υπέγραψε την από 21-2-2014 σύμβαση αναδοχής χρέους ύψους € 470.000, δεσμευόμενος ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σύντομη αποπληρωμή της οικονομικής ζημιάς που υπέστη η τράπεζα προσφέροντας, μάλιστα, ακίνητο ιδιοκτησίας του, ελεύθερου βαρών, προκειμένου να προσημειωθεί από την Τράπεζα.
Σύμφωνα, όμως, με τα διαλαμβανόμενα σε υπηρεσιακό σημείωμα «για τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου – Επιθεώρησης της Τράπεζας και του Ομίλου» επιθεωρητή τα μόνα ακίνητα που παρέχουν διασφαλιστικά περιθώρια (€ 25.000 και € 30.000) είναι αυτά που ήδη έχουν προσφέρει οι προαναφερόμενοι.
Ως συνήγορος υπεράσπισής του παρίσταται ο δικηγόρος κ. Μανώλης Χατζηάμαλος.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ