Την άμεση σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου προκειμένου να οριστεί επιτροπή από μέλη του κλάδου στη Ρόδο με εξειδίκευση σε θέματα του Κτηματολογίου για να συνταχθεί συγκεκριμένη πρόταση προς τα συναρμόδια υπουργεία για τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει η διαδικασία της κτηματογράφησης στο νησί, αποφάσισε χθες ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου κ. Βασίλης Περίδης.
Όπως απεκάλυψε χθες η «δημοκρατική», την Κυριακή, μια μέρα πριν την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου στο οποίο περιλαμβάνεται και ο νόμος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο:«Σύσταση του Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου», με τον οποίο καταργείται, μεταξύ άλλων και το Κτηματολόγιο Ρόδου, διαπιστώθηκε ότι ήδη η κυβέρνηση έχει προχωρήσει την διαδικασία για την κτηματογράφηση της Ρόδου, της Κω, της Καρπάθου και της Καλύμνου.
Οι δικηγόροι, που πίστεψαν στις διαβεβαιώσεις κυβερνητικών παραγόντων ότι επρόκειτο για διοικητικής φύσεως αλλαγή, αιφνιδιάστηκαν αφού η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί προάγγελο για την οριστική κατάργηση του Κτηματολογίου στη Ρόδο και την ένταξή του στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
Η επιτροπή, που θα συγκροτηθεί, θα αναλάβει να πιέσει προκειμένου η κτηματογράφηση να γίνει με βάση τις τελευταίες εγγραφές και την υφιστάμενη κατάσταση των ιδιοκτησιών στο Κτηματολόγιο και όχι εξ’ υπαρχής με νέες εγγραφές και δηλώσεις, όπως στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
Οι δικηγόροι τονίζουν ότι είναι ψευδές, ότι δήθεν δεν μπορεί να λειτουργήσει το Κτηματολόγιο, χωρίς ενημέρωση των χαρτών με τα νέα συστήματα.
Ο δικηγόρος κ. Νίκος Σαμαράς τονίζει μάλιστα ότι το Κτηματολόγιο λειτουργεί με το υπάρχον σύστημα πάνω απο 85 χρόνια και οτι δεν θα πρέπει να επιτραπεί η διασάλευση της «ηρεμίας» των ιδιοκτησιών και να οδηγήσουν σε περιπέτειες και ανυπολόγιστες δαπάνες, έριδες, δικαστικές διαμάχες και προστριβές τους ιδιοκτήτες τους, σ’ ένα Κτηματολογικό θεσμό του οποίου η λειτουργία σε λίγο θα συμπληρώσει ένα αιώνα.
Σημειώνεται ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων στις περιοχές, που δεν έχουν μέχρι σήμερα κτηματογραφηθεί, θα πρέπει μέσα στους επόμενους μήνες να αναζητήσουν τίτλους, τοπογραφικά διαγράμματα και τυχόν άλλα πιστοποιητικά, καθώς μέχρι το τέλος της χρονιάς θα κληθούν να δηλώσουν τα δικαιώματά τους, είτε ηλεκτρονικά είτε στα γραφεία κτηματογράφησης.
Μοναδική αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν είναι η προσθήκη του σταδίου της προανάρτησης.
Οι συμβάσεις κτηματογράφησης δίνουν περιθώριο 40 (επιπρόσθετων) μηνών για την περαίωση της κτηματογράφησης, διάστημα που πρέπει να τηρηθεί απαρέγκλιτα –αν όχι να συμπτυχθεί– προκειμένου το κτηματολόγιο να λειτουργεί στο τέλος του 2020.
Σύμφωνα με στοιχεία των συμβάσεων, ο χρόνος έναρξης του έργου θεωρείται ο Μάρτιος.
Όπως έγραψε και χθες η «δημοκρατική», στο δεύτερο στάδιο της κτηματογράφησης (22 μήνες) ξεκινά η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας, η οποία διαρκεί τρεις μήνες συν τρεις για τους κατοίκους εξωτερικού (συνήθως βέβαια δίνονται και μικρές παρατάσεις). Κατόπιν, στους 16 μήνες ξεκινά η διαδικασία της προανάρτησης (τα στοιχεία αναρτώνται για δύο μήνες στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ ώστε οι πολίτες να επισημάνουν τυχόν σφάλματα και να ζητήσουν τη διόρθωσή τους). Στο τρίτο στάδιο γίνεται η ανάρτηση της κτηματολογικής βάσης, η συμπλήρωση και διόρθωσή της και τέλος η παράδοσή της στην ΕΚΧΑ και η περαίωση της κτηματογράφησης. Ο ενδιαφερόμενος δηλώνει το ιδιοκτησιακό του δικαίωμα με απλά φωτοαντίγραφα (δεν είναι ανάγκη να είναι επικυρωμένα) των πράξεων που το αποδεικνύουν. Επίσης, συνιστάται η ταυτόχρονη υποβολή του πιστοποιητικού εγγραφής/μεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο. Η υποβολή τοπογραφικού δεν είναι υποχρεωτική παρά μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που το τοπογραφικό αναφέρεται ή έχει προσαρτηθεί στο συμβόλαιο. Ωστόσο είναι καλύτερο να υποβάλλεται τοπογραφικό, ιδίως για τα ακίνητα εκτός αστικών περιοχών. Ανάλογα με την κατηγορία του ιδιοκτησιακού δικαιώματος μπορεί να χρειάζονται διαφορετικά πιστοποιητικά (αναλυτικά στο www.ktimatologio.gr). Οι δηλώσεις υποβάλλονται αναλογικά ή ηλεκτρονικά στο γραφείο κτηματογράφησης.
Ενδιαφέρον έχει και το ό,τι ο δικηγόρος κ. Δημήτρης Σαλαμαστράκης απέστειλε στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Μ. Κόνσολα, προχθές, λίγο πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου τις ακόλουθες παρατηρήσεις του προκειμένου να ασκήσει σχετική παρέμβαση στο κοινοβούλιο.
Στο κείμενο που εστάλη αναφέρονται τα εξής:
«Καταρχάς είναι θετικό το ό,τι η σύνταξη, τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου ανατίθεται σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, που συστήνεται με το άρθρο 1 παρ. 1 του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής και άλλες διατάξεις», με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο», αντί της μέχρι σήμερα ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία», η οποία και καταργείται με το ίδιο νομοσχέδιο (άρθρο 1 παρ. 3).
Σημαντικός, επίσης, είναι ότι σκοπός του νέου Φορέα είναι η διασφάλιση της αξιοπιστίας, δημοσιότητας και διαθεσιμότητας των χωρικών και νομικών δεδομένων, που αφορούν την ακίνητη ιδιοκτησία, και η διασφάλιση της δημόσιας πίστης και ασφάλειας των συναλλαγών, σε σχέση με τα δεδομένα αυτά, που δεν μπορούν να τα παράσχουν τα Υποθηκοφυλάκεια, ενώ όσον αφορά τα Κτηματολόγια Ρόδου και Κω – Λέρου, υστερούν στη διασφάλιση της διαθεσιμότητας των χωρικών και νομικών δεδομένων, που αφορούν την ακίνητη περιουσία, ενώ δεν μπορούν να προστεθούν νέα χωρικά και νομικά δεδομένα (άρθρο 1 παρ. 2).
Σχετικά με τα Κτηματολόγια Ρόδου και Κω – Λέρου, πρέπει να αναφερθεί ότι αποτελεί άμεση ανάγκη η ένταξή τους στο νέο Φορέα για την εύρυθμη από κάθε άποψη λειτουργία τους και εκπλήρωση των σκοπών τους, ενόψει και του ότι καμία απολύτως πληροφορία ως προς τα ακίνητα, που είναι καταχωρημένα στα κτηματολογικά βιβλία, δεν χάνεται ούτε αλλοιώνεται , ούτε και καταργείται.
Στο νομοσχέδιο όμως αυτό διαφαίνεται ότι οι συντάκτες του δεν έχουν επαρκή γνώση της λειτουργίας των Κτηματολογίων Ρόδου και Κω – Λέρου, γι΄αυτό και ονομάζουν αυτά Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω – Λέρου, ενώ σε αρκετές διατάξεις του παραλείπουν να ρυθμίσουν τα σχετικά με αυτά, νομίζοντες ότι έχουν την ίδια λειτουργία με τα Υποθηκοφυλάκεια ή τα Κτηματολογικά Γραφεία του Εθνικού Κτηματολογίου, όπως θα διαφανεί κατά την εξέταση των επί μέρους άρθρων αυτού. Επομένως, για να μην υπάρχει καμία σύγχυση, θα πρέπει όπου στο νομοσχέδιο αναφέρεται «Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω – Λέρου», όσον αφορά τη μεταβατική περίοδο, αυτά να αναφέρονται ως «Κτηματολόγια Ρόδου και Κω – Λέρου» για να διακρίνονται από τα Κτηματολογικά Γραφεία του Εθνικού Κτηματολογίου.
Πριν την κατάργηση των Κτηματολογίων Ρόδου και Κω – Λέρου θα πρέπει οπωσδήποτε να συνταχθεί σχετική μελέτη από Επιτροπή, στην οποία θα συμμετέχουν οπωσδήποτε και εκπρόσωποι των Δικηγορικών Συλλόγων Ρόδου και Κω, ως επίσης και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου και των υπαλλήλων αυτών, λόγω του ότι το Κτηματολογικό Γραφείο Δωδ/σου που θα συσταθεί, θα πρέπει να λειτουργεί αρμονικά με τρία διαφορετικά συστήματα, ήτοι του Κτηματολογικού Κανονισμού (Κ.Δ. 132/1-9-1929) για τη Ρόδο, Κω και το Λακκί Λέρου, του Εθνικού Κτηματολογίου για Σύμη και Πάτμο και των μεταγραφών και υποθηκών για Κάρπαθο, Τήλο, Χάλκη, Κάλυμνο, υπόλοιπο Λέρου, Αστυπάλαια, Καστελλόριζο, Νίσυρο και Λειψούς, πράγμα που είναι αρκετά δύσκολο, θα είναι δε και το μοναδικό Κτηματολογικό Γραφείο, που θα λειτουργεί και τα τρία συστήματα. Ενόψει αυτών, θα πρέπει το σημερινό Κτηματολογικό Γραφείο Σύμης να λειτουργεί ως υποκατάστημα του Κτηματολογικού Γραφείου Δωδ/σου, όπως είχε προτείνει η νομοπαρασκευαστική επιτροπή, και όχι να καταργηθεί, θα πρέπει επίσης το Κτηματολογικό Γραφείο Δωδ/σου να λειτουργεί ως Αυτοτελές Γραφείο της Δνσης Κτηματολογίου του νέου Φορέα, όπως προτείνεται για το Γραφείο Κτηματολογίου των Δήμων Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου, στους οποίους Δήμους λειτουργούσε Κτηματολόγιο που με το άρθρο 1 παρ. 8 του Ν. 4198/2013 υπήχθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (άρθρο 14 παρ. 2.2.2.4). Για τα Κτηματολόγια Ρόδου και Κω – Λέρου υπάρχουν πολλοί περισσότεροι και σοβαροί λόγοι να λειτουργήσει το Κτηματολογικό Γραφείο Δωδ/σου ως Αυτοτελές Γραφείο.
Όσον αφορά τα Κτηματολόγια Ρόδου και Κω – Λέρου με το νομοσχέδιο απλά θα υπαχθεί διοικητικά στον υπό σύσταση Ελληνικό Κτηματολογίου και θα μεταφερθεί σε αυτόν το υπηρετούν προσωπικό του, προφανώς δε αργότερα θα ληφθεί μέριμνα για την πλήρη ένταξη στο Εθνικό Κτηματολόγιο με νέα τοπογράφηση και μεταφορά από τους συμβατικούς τόμους σε ηλεκτρονικά βιβλία, γι’ αυτό και οι παρατηρήσεις μου τώρα αφορούν αυτό το κομμάτι.
Όπως προανέφερα και παραπάνω, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την ολοκλήρωση της υπαγωγής των Κτηματολογίων Ρόδου και Κω – Λέρου στο Εθνικό Κτηματολόγιο, γι’ αυτό δεν πρέπει να καταργηθεί η διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει σήμερα, που επιχειρείται με την παρ. 2 του άρθρου 41 του νομοσχεδίου, άλλως να περιληφθεί σχετική διάταξη ανάλογη με την περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 1 του νομοσχεδίου, που αφορά το Γραφείο Κτηματολογίου Πρωτευούσης.
Στην παρ. 7 του άρθρου 1 δεύτερο και τρίτο εδάφιο αυτού, θα πρέπει να περιληφθούν ρητά και οι Προϊστάμενοι των Κτηματολογίων Ρόδου και Κω – Λέρου.
Το κείμενο της παρ. 8 περίπτωση β΄ «καθώς και την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία των Κτηματολογίων Ρόδου και Κω – Λέρου σύμφωνα με όσα ορίζονται στο κ.δ. 132 της 1ης Σεπτεμβρίου, όπως ισχύει, και στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 510/1947… (από λάθος γράφτηκε 1974) πρέπει να προστεθεί και στην περίπτωση ββ της παρ. 3 περ. α’ του άρθρου 6 και στην περίπτωση β) αα της παρ. 3 του άρθρου 15.
Να διευκρινιστεί τι σημαίνει η σύσταση 582 ενιαίων θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 17.
Πρέπει να ληφθεί πρόνοια για το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα στα Κτηματολόγια Ρόδου και Κω – Λέρου που δεν έχουν τα προσόντα του ΠΔ 50/201001.
Στα Κτηματολογικά Γραφεία πρέπει να λειτουργεί Τμήμα Αρχείου.»

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ