Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται προκαταρκτική έρευνα που παρήγγειλε η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου κατόπιν ενυπόγραφης καταγγελίας για παράνομους διορισμούς μουσικών στην φιλαρμονική, παράνομη απασχόληση σε άλλη ειδικότητα και παράνομη κατάταξη σε κατηγορία ΤΕ και κορυφαίους, που απεστάλη τον Ιανουάριο του 2020 στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, στην Γενική Γραμματεία για την καταπολέμηση της διαφθοράς, στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων.
Σύμφωνα με την καταγγελία στην Φιλαρμονική του Δήμου Ρόδου έχουν προσληφθεί το έτος 2009 δύο άτομα παρανόμως διότι δεν κατείχαν τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα και μάλιστα ο πρώτος ακόμη και σήμερα δεν διαθέτει απαραίτητο προσόν για τον διορισμό του και ο δεύτερος το απέκτησε 8 έτη μετά τον διορισμό του.

Αρμοδίως ενώπιον του Πταισματοδίκη κλήθηκε και κατέθεσε χθες ο πρόεδρος του Δ.Ο.Π.Α.Ρ. κ. Coliadis Alexandre Basile που ανέλαβε καθήκοντα την 7η Οκτωβρίου 2019.
Επεσήμανε ότι για την κάλυψη των θέσεων των μουσικών της φιλαρμονικής του τέως Πολιτιστικού Οργανισμού Ρόδου ο οποίος συγχωνεύτηκε στο νέο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δ.Ο.Π.Α.Ρ. δημοσιεύτηκε η από 26-3-2009 προκήρυξη πρόσληψης καλλιτεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ. αορίστου χρόνου, μερικής απασχόλησης με 20 τουλάχιστον ώρες εβδομαδιαίως και πέραν αυτού ή και σε μη εργάσιμες ημέρες, εφόσον υπηρεσιακές ανάγκες το απαιτούν. Η πρόσληψη των μουσικών έγινε βάσει του νόμου και τόνισε ότι η καλλιτεχνική επιτροπή πλαισιώθηκε από έγκριτους μουσικούς οι οποίοι αφού συνέταξαν τα ατομικά έντυπα των μουσικών με τα τυπικά τους προσόντα, την καλλιτεχνική τους εμπειρία, τοποθέτησαν στους επιτυχόντες και τους δύο καταγγελλόμενους.

Επεσήμανε ότι οι ισχυρισμοί της καταγγελίας για την πρόσληψη του προσωπικού χωρίς απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου καθώς και οι κατηγορίες για βαριά αμέλεια και δόλο από τους υπαλλήλους και από τους ίδιους τους μουσικούς δεν ευσταθούν.
Πρόσθεσε εξάλλου ότι η κατάταξη του ενός ορθώς έγινε από την κατηγορία ΔΕ Μουσικών στην κατηγορία ΤΕ Μουσικών γιατί κατείχε τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα της κατηγορίας ΤΕ Μουσικών αλλά εσφαλμένα αναφέρθηκε ως μουσικός ΤΕ Μουσικών Εκτελεστών Σαξοφώνου και όχι ως ΤΕ Μουσικών Εκτελεστών Κλαρινέτου χωρίς όμως αυτό να έχει καμία μισθολογική διαφορά ανάμεσα στα δυο όργανα.
Η κατάταξη του εξάλλου στη θέση Κορυφαίου Μουσικού, όπως κατέθεσε ο πρόεδρος του ΔΟΠΑΡ, ορθώς έγινε βάσει των διατάξεων του άρθρου 103 του Ν. 4483/2017 καθώς ο μουσικός είναι κάτοχος διπλώματος σαξοφώνου και ασκεί τα καθήκοντα του εν λόγω οργάνου παράλληλα με τα καθήκοντα του μουσικού εκτελεστή κλαρινέτου εν τοις πράγμασι για τουλάχιστον δυο έτη.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ