Με απόφαση, που εξέδωσε χθες ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ Γιώργος Χατζημάρκος απαλλάσσεται από τα καθήκοντα της Προϊσταμένης στο Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσιονομικών Αναφορών και Οικονομικής Διαχείρισης της Δ/νσης Οικονομικού Δωδεκανήσου η μόνιμη υπάλληλος κ. Χρυσούλα-Ευθυμία Αδαμοπούλου του Αθανασίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού με βαθμό Α’ και τοποθετείται ως υπάλληλος στο Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσιονομικών Αναφορών και Οικονομικής Διαχείρισης.

Ορίζεται προϊστάμενος στο Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσιονομικών Αναφορών και Οικονομικής Διαχείρισης της Δ/νσης Οικονομικού Δωδεκανήσου o υπάλληλος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ο κ. Ευγένιος Σκουρμαλλάς του Αθανασίου κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού με βαθμό Α’.
Με άλλη απόφαση μετακινούνται ο υπάλληλος κ. Βασίλειος Γιαννούρης του Εμμανουήλ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού με βαθμό Α’, από τη θέση του Προϊσταμένου του Τμήματός Προϋπολογισμού Δημοσιονομικών Αναφορών και Οικονομικής Διαχείρισης της Δ/νσης Οικονομικού Δωδεκανήσου στη θέση του Προϊσταμένου του Τμήματός Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου.
Μετακινείται η υπάλληλος κ. Χρυσούλα-Ευθυμία Αδαμοπούλου από τη θέση της Προϊστάμενης του Τμήματός Τουρισμού της Δ/νσης Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Δωδεκανήσου στη θέση της Προϊσταμένης του Τμήματος Προϋπολογισμού Δημοσιονομικών Αναφορών και Οικονομικής Διαχείρισης της Δ/νσης Οικονομικού Δωδεκανήσου.
Με άλλη απόφαση ανακαλείται μερικώς η αριθ.100393/8204/20-8-2015 απόφασή μας και απαλλάσσεται από τα καθήκοντα του Προϊσταμένου του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου ο υπάλληλος κ. Ιάκωβο Κολαϊνης κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με Α βαθμό.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ