Οι Σχολικοί Σύμβουλοι 1ης και 3η Εκπαιδευτικής Περιφερειακής Δημοτικής Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου Ελένη Σταυροπούλου και  Πέτρος Σπανός σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ιστορικών και Κοινωνικών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργάνωσαν και φιλοξένησαν στον Υδροβιολογικό Σταθμό (Ενυδρείο) στις 22 Ιανουαρίου και 7 Φεβρουαρίου 2018 επιμορφωτικές ημερίδες για τους/τις δασκάλους/δασκάλες της Γ΄ και Δ΄ Τάξης των Δημοτικών Σχολείων Ρόδου. Το θέμα των ημερίδων ήταν «Προσέγγιση του διδακτικού αντικειμένου των Θρησκευτικών – Βιωματικό εργαστήριο».

Βασικός στόχος της επιμόρφωσης ήταν: α) να γνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το Μάθημα των Θρησκευτικών και να εξετάσουν τη λειτουργία του, β) να εξοικειωθούν και να χρησιμοποιήσουν τις βιωματικές τεχνικές στο σχεδιασμό της διδασκαλίας σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο και τους Φακέλους Μαθήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις συμμετοχικές μορφές μάθησης και γ) να ανταλλάξουν ιδέες γύρω από το σχεδιασμό ενός διδακτικού δίωρου.

Κατά την έναρξη της ημερίδας ο Σχολικός Σύμβουλος Πέτρος Σπανός αναφέρθηκε στους σκοπούς της συγκεκριμένης επιμόρφωσης καθώς και στη στοχοθεσία του σύγχρονου μαθήματος των Θρησκευτικών. Αναφέρθηκε συνοπτικά στους βασικούς άξονες του Προγράμματος Σπουδών(Π.Σ.) του μαθήματος των Θρησκευτικών το οποίο εκπονήθηκε με βάση και την εμπειρία της πιλοτικής εφαρμογής του στις σχολικές τάξεις από την ανατροφοδότηση, δηλαδή, της διδακτικής πράξης. Τα νέα αναθεωρημένα Π.Σ., υπογράμμισε, έχουν διαθρησκευτικό και όχι κατηχητικό χαρακτήρα και προτείνουν μια άλλη προσέγγιση, στο πλαίσιο μιας σύγχρονης παιδαγωγικής αντίληψης που επιδιώκει η γνώση στο παιδί να χτίζεται και μέσα από τα καθημερινά βιώματα και τις εμπειρίες του.

Στη συνέχεια, ο Δρ. Πολύκαρπος Καραμούζης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, παρουσίασε τη φιλοσοφία του νέου Προγράμματος Σπουδών για τα Θρησκευτικά και ανέλυσε τις δυνατότητες και τις προοπτικές του. Η εισήγησή του ανέδειξε τις δυναμικές του μαθήματος για τη σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία και εστίασε στη διάκριση μεταξύ θρησκευτικής ταυτότητας και θρησκευτικής συνείδησης.

Το πρώτο μέρος της ημερίδας ολοκληρώθηκε με τη διατύπωση ερωτημάτων και τη συζήτηση μεταξύ των εμπλεκομένων.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα οι εκπαιδευτικοί χωρίστηκαν σε δύο ομάδες προκειμένου να συμμετάσχουν σε βιωματικά εργαστήρια που αποσκοπούσαν στην αξιοποίηση διδακτικών τεχνικών και στρατηγικών μάθησης, όπως αυτές προτείνονται από τον Οδηγό του Εκπαιδευτικού για το Δημοτικό και Γυμνάσιο. Ειδικότερα, η Σχολική Σύμβουλος Ελένη Σταυροπούλου παρουσίασε προτάσεις για το σχεδιασμό και τη διδασκαλία του μαθήματος με βάση το υλικό των Φακέλων Μαθήματος.

Ο Δρ. Νικόλαος Τσιρέβελος, θεολόγος του Βενετοκλείου 1ου Λυκείου Ρόδου και εγκεκριμένος επιμορφωτής του ΙΕΠ, οργάνωσε ένα βιωματικό εργαστήριο με θέμα τις διδακτικές τεχνικές που συνδέονται με την τέχνη και το εκπαιδευτικό δράμα.

Οι επιμορφωτικές ημερίδες ολοκληρώθηκαν με συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σχετικά με την εφαρμογή του νέου Προγράμματος Σπουδών καθώς και ανατροφοδότηση.

 

Ρόδος, 16/2/2018

 

Οι συνδιοργανωτές Σχολικοί Σύμβουλοι

 

Ελένη Σταυροπούλου

 

Πέτρος Σπανός

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ