Τοπικές Ειδήσεις

Απορρίφθηκε η προσφυγή κατά της εγκατάστασης σταθμού βιομάζας στη Δαματριά

Με απόφαση που εξέδωσε το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας απορρίφθηκε η αίτηση ακύρωσης 20 κατοίκων της δημοτικής ενότητας Πεταλούδων και του αθλητικού ομίλου «Αθλος» κατά της με αριθμό πρωτοκόλλου ΑΠ 2270/09-02-2016 βεβαίωσης χρήσεων γης η οποία εκδόθηκε από το Τμήμα Μελετών και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου.
Οι 21 αιτούντες ζήτησαν συγκεκριμένα να μην εγκατασταθεί και να μην τεθεί σε λειτουργία σταθμός Βιομάζας ηλεκτροπαραγωγής μέγιστης ισχύος παραγωγής 350 KWe ή 0.35MW με καύση βιορευστών, δηλαδή ανακτημένων ελαίων φυτικής και ζωικής προέλευσης.
Οι αιτούντες είναι κάτοικοι και επιχειρηματίες της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων και πιο συγκεκριμένα της Τοπικής Κοινότητας Δαματριάς, της Δημοτικής Κοινότητας Θεολόγου, πολλοί δε δραστηριοποιούνται ή/και κατοικούν στην περιοχή Καλαμώνα Πεταλούδων Ρόδου.
Εταιρεία, που εδρεύει στο Παραδείσι, προτίθεται να εγκαταστήσει και να θέσει σε λειτουργία Σταθμό Βιομάζας, ήτοι μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιορευστών, ισχύος 350 KWe επί γεωτεμαχίου συνολικής έκτασης 6.732,00 τ.μ., που βρίσκεται στην ΚΜ 392Αδ2β γαιών Παραδείσιου, της ΤΚ Δαματριάς της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων του Δήμου Ρόδου της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
Στο εν λόγω γεωτεμάχιο βρίσκεται ήδη εγκατεστημένη και σε λειτουργία, μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 99,90 kWp ιδιοκτησίας του ιδίου φορέα.
Ακολούθως, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου και να λάβει η ανωτέρω επιχείρηση Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Όρων, ζήτησε με σχετική αίτησή της προς το Δήμο Ρόδου να της χορηγηθεί βεβαίωση χρήσεων γης για το επίδικο ακίνητο, επί της οποίας εκδόθηκε από το Τμήμα Μελετών και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου, η με αριθμό πρωτ. 2070/2015/9-2-2016 «βεβαίωση χρήσεων γης», όπως αυτή επαναλήφθηκε στο ορθό στις 29-5-2017, ως προς την αναγραφόμενη ημερομηνία υποβολής της ανωτέρω αιτήσεως από 24-11-2016 σε 24-11-2015.
Οι αιτούντες προσέβαλαν ως παράτυπη την χορήγησή του και το δικαστήριο με την απόφασή του έκρινε τα εξής:
«Στο εν λόγω γεωτεμάχιο ευρίσκεται ήδη εγκατεστημένη και σε λειτουργία, μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 99,90 kWp ιδιοκτησίας του ιδίου φορέα.
Επί της αιτήσεως αυτής εκδόθηκε η προσβαλλόμενη 2270/2015/9.2.2016 «βεβαίωση χρήσεων γης» του Τμήματος Μελετών και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου [ορθή επανάληψη στις 29.5.2017 ως προς την αναγραφόμενη ημερομηνία υποβολής της ανωτέρω αιτήσεως από 24.11.2016 σε 24.11.2015].
Ειδικότερα, στο εν λόγω έγγραφο αναφέρεται ότι η ανωτέρω κτηματολογική μερίδα γαιών Παραδεισίου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Πεταλούδων [που εγκρίθηκε με την 1625/28.8.2008 απόφαση του γενικού γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως τροποποιήθηκε με την 1829/5.8.2009 απόφαση του ιδίου οργάνου (ΑΑΠ 499/2009)], ευρίσκεται σε περιοχή που χαρακτηρίζεται ως ζώνη ειδικής προστασίας (ΠΕΠ) και συγκεκριμένα στη Ζώνη ΠΠ5 – Περιοχή Οικοανάπτυξης – Προστασίας Περιβάλλοντος, στην οποία, κατ’ αρχάς, δεν είναι επιτρεπτή η αιτούμενη χρήση.
Ακολούθως, αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στην παρ. 7 των γενικών διατάξεων «εξαιρούνται των ρυθμίσεων της απόφασης αυτής», μεταξύ άλλων, «και οι εγκαταστάσεις έρευνας και παραγωγής ήπιων μορφών ενέργειας (ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, εγκαταστάσεις αιολικής, φωτοβολταϊκής, βιοκαυσίμων…), εφόσον δεν προβλέπονται με την απόφαση αυτή ή είναι αδύνατο να κατασκευαστούν στις ενδεικνυόμενες θέσεις, επιτρέπονται σε όλες τις περιοχές ύστερα από προέγκριση χωροθέτησής τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις» και καταλήγει ότι υπό τα δεδομένα αυτά είναι επιτρεπτή η χρήση «εγκατάσταση σταθμού βιομάζας» στο ως άνω ακίνητο.
Τέλος, στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι όροι δομήσεως καθορίζονται με τα προεδρικά διατάγματα της 6.10.1978 (Δ’ 538) και 24/31.5.1985 (Δ’ 85), όπως τροποποιήθηκαν με τον ν. 3212/2003 (Α’ 308) και με το εγκεκριμένο γενικό πολεοδομικό σχέδιο του πρώην Δήμου Πεταλούδων».
Επισημαίνει το δικαστήριο και τα εξής:
«Από το περιεχόμενο του προσβαλλομένου εγγράφου, με αυτό δεν καθορίζεται οριστικά και δεσμευτικά για τη Διοίκηση και τους διοικουμένους ο χώρος ή το περίγραμμα του χώρου για την εγκατάσταση σταθμού βιομάζας, αλλά παρέχονται στην παρεμβαίνουσα πληροφορίες σχετικά με το νομικό καθεστώς χρήσεων γης του προαναφερθέντος γεωτεμαχίου, συνιστά δηλαδή μία προπαρασκευαστική πράξη της όλης διαδικασίας, για την ολοκλήρωση της οποίας απαιτείται, κατά τον νόμο, η υποβολή σχετικής μελέτης και η έγκρισή της με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Συνεπώς, το προσβαλλόμενο έγγραφο στερείται εκτελεστότητας».

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου