Σε «γενναίο κούρεμα» των οφειλών ενός κατοίκου Παστίδας και σε ποσοστό της τάξεως του 50% προχώρησε με απόφαση, που εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Ρόδου, υπαγάγοντάς τον στον νόμο περί Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων.
Πρόκειται για έναν 48χρονο, έγγαμο πατέρα τριών παιδιών εκ των οποίων το ένα ανήλικο, που εργάζεται σε δημόσια υπηρεσία και λαμβάνει ως μηνιαίο μισθό περίπου το ποσό των 1.030 ευρώ μηνιαίως.
Οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές του ξεκίνησαν να μειώνονται από το έτος 2010, η σύζυγός του δεν εργάζεται καθώς ασχολείται αποκλειστικά με την ανατροφή του ανήλικου τέκνου τους και άλλη πηγή εισοδήματος πέραν του μισθού του από την εργασία του, δεν έχει.
Εχει στην πλήρη κυριότητά του ένα ακίνητο που αποτελεί αυτοτελή και ανεξάρτητη κάθετη ιδιοκτησία, που αποτελεί την κύρια κατοικία του και ένα αυτοκίνητο εμπορικής αξίας 4.500 €.
Οφείλει σε στεγαστικό δάνειο το ποσό των 137.344,69 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τόκων και εξόδων. Η απαίτηση της πιστώτριας είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης α! τάξης επί της κύριας κατοικίας του συνολικού ποσού 203.000 ευρώ.
Το δικαστήριο έκρινε ότι εξαιτίας της μείωσης των εισοδημάτων του, σε συνδυασμό και με την αντιστρόφως ανάλογη αύξηση του κόστους ζωής και τα φοροεισπρακτικά και λοιπά δημοσιονομικά μέτρα των τελευταίων ετών και την εν γένει γνωστή κοινωνικοοικονομική κατάσταση της χώρας τα τελευταία έτη, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση των χρεών του, για τα οποία καλείται να καταβάλλει μηνιαία δόση περίπου 550 ευρώ καθώς μετά την αφαίρεση των δαπανών για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών του, η υπολειπόμενη ρευστότητά του δεν του επιτρέπει να ανταποκριθεί στον όγκο των οφειλών του, η δε αρνητική αυτή σχέση μεταξύ της ρευστότητας και των οφειλών του κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο δεν αναμένεται να βελτιωθεί στο εγγύς μέλλον, λόγω της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας, ενώ παράλληλα οι δανειακές του υποχρεώσεις αυξάνονται συνεχώς λόγω της επιβάρυνσης των δανείων με τόκους υπερημερίας.
Ρύθμισε έτσι τα χρέη του με μηνιαίες καταβολές προς την πιστώτριά του για είκοσι επτά μήνες, ήτοι για δύο έτη και τρεις μήνες, οι οποίες θα αρχίσουν μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης, ποσού 200 ευρώ μηνιαίως.
Τον υποχρεώνει να καταβάλει μέσα σε ένα έτος από τη λήξη των καταβολών της παραπάνω ρύθμισης, δηλαδή από τη λήξη του χρόνου των δύο ετών και τριών μηνών, το ποσό των 1.125 ευρώ και εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία του.
Τέλος του επιβάλλει να καταβάλει για τη διάσωση της κατοικίας του, στην πιστώτρια τράπεζα το ποσό των 61.905,94 ευρώ.
Οι μηνιαίες καταβολές θα αρχίσουν την 1η ημέρα του 1ου μήνα μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος, ήτοι τρία έτη και τρεις μήνες μετά λήξη των καταβολών της προηγούμενης ρύθμισης και θα είναι ποσού 343,92 ευρώ το μήνα και επί 180 μήνες.
Την υπόθεση χειρίστηκε ο δικηγόρος κ. Δημήτρης Γεωργάς.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ