Ρεπορτάζ

Ελεγχοι επιτόπου και σε 24ωρη βάση – Πρόστιμα φωτιά

Με πρόστιμα-φωτιά, από 10.000 έως και 100.000 ευρώ, κινδυνεύουν όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις (Α.Ε. και ΕΠΕ) που αρνήθηκαν τον έλεγχο της φορολογικής συμμόρφωσης, καθώς ο ελεγκτικός μηχανισμός του υπουργείου Οικονομικών εντείνει τους τακτικούς και προσωρινούς ελέγχους, οι οποίοι αποσκοπούν τόσο στη δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών και στη βελτίωση της συμμόρφωσης, όσο και στην αύξηση των δημοσίων εσόδων.
Ειδικότερα, ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρης ζήτησε από τους προϊσταμένους όλων των εφοριών, όπως καθορίσουν άμεσα το δείγμα των επιχειρήσεων που έχουν ελεγχθεί από νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία και να ξεκινήσουν το συντομότερο τους ελέγχους για υποθέσεις των οποίων η διαχειριστική περίοδος έληξε από την 1η Απριλίου 2012 έως και τις 31 Οκτωβρίου 2012, καθώς και εκείνων των οποίων η διαχειριστική περίοδος είχε λήξει έως και τις 31 Μαρτίου 2012.
Επισημαίνει μάλιστα ότι για τις υποθέσεις «οι οποίες αφορούν επιχειρήσεις που αρνήθηκαν τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης, να επιβάλει τα προβλεπόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994 πρόστιμα και να εκδώσει κατά προτεραιότητα εντολή τακτικού ελέγχου λαμβάνοντας υπόψη ότι θα παρασχεθεί εκ νέου ενημέρωση αναφορικά με το περιεχόμενο της σχετικής αναφοράς του ΟΠΣ Elenxis». Στο πλαίσιο εξάλλου των νέων οδηγιών (υπ’ αρίθμ. ΔΕΣ/ Δ1003286ΕΞ/31.12.2013) που δόθηκαν, οι προϊστάμενοι κάθε αρμόδιας Φορολογικής Ελεγκτικής Υπηρεσίας θα πρέπει:
α) Να εξετάσουν τις υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί Εκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη και δεν έχουν υπαχθεί σε δείγμα και να διενεργήσει προσωρινό έλεγχο στις υποθέσεις εκείνες, στις οποίες καταγράφονται ως «μη σημαντικές φορολογικές διαφορές» θέματα και παρατηρήσεις από τις οποίες προκύπτουν μη αποδοθέντες φόροι, προκειμένου να αξιολογηθούν τα θέματα και οι παρατηρήσεις αυτές και να καταλογισθούν οι μη αποδοθέντες φόροι.
β) Να συγκεντρώσουν όλες τις περιπτώσεις υποθέσεων αρμοδιότητάς τους, για τις οποίες έχει υποβληθεί Εκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με θέματα έμφασης ή επιφύλαξης ή επιφύλαξης και έμφασης και εφόσον αυτές δεν έχουν συμπεριληφθεί σε δείγμα και να διενεργήσουν υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα προσωρινό έλεγχο για την αξιολόγηση των θεμάτων που περιγράφονται στην Εκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης. Αν από το συγκεκριμένο έλεγχο διαπιστωθούν στοιχεία ή ενδείξεις για σοβαρές παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, διενεργείται τακτικός φορολογικός έλεγχος.
γ) Για όλες ανεξαιρέτως τις υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για τις οποίες εκδόθηκε Εκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη, να διενεργήσουν έρευνα για την ύπαρξη τυχόν δελτίων πληροφοριών και εφόσον υπάρχουν, να τα αξιολογήσουν και ανάλογα να παραπέμψουν ή όχι τις υποθέσεις, αιτιολογημένα, στην αρμόδια επιτροπή προκειμένου να διενεργηθεί τακτικός έλεγχος. Στην περίπτωση που από τη συγκεκριμένη έρευνα διαπιστωθεί περίπτωση άσκησης δίωξης κατά μελών του δ.σ., σύμφωνα με τις διατάξεις περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, η υπόθεση παραπέμπεται απευθείας στην επιτροπή.
δ) Να αξιολογήσουν, με βάση στοιχεία ή πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους, τις υποθέσεις εκείνες για τις οποίες οι λογιστικές διαφορές που προσδιορίστηκαν από τον έλεγχο των νόμιμων ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων και αφορούν αποκλειστικά την παραγωγικότητα των δαπανών είναι μικρότερες του 0,5% των ακαθάριστων εσόδων.
Τα συνεργεία
Την εντατικοποίηση των τακτικών και κυρίως των προσωρινών ελέγχων ζήτησε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών από τον ελεγκτικό μηχανισμό, καθώς «στην υφιστάμενη οικονομική συγκυρία η εντατικοποίηση και αποτελεσματικότητα των ελέγχων είναι ακόμα πιο επιτακτική για την αντιμετώπιση των τρεχόντων δημοσιονομικών προβλημάτων και την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού».
Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι προϊστάμενοι των ΔΟΥ Α΄ Τάξης που έχουν Τμήμα Ελέγχου εκτός των ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιά, ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, Πλοίων και Κατοίκων Εξωτερικού να μεριμνήσουν για τη συγκρότηση και λειτουργία συνεργείων προληπτικού ελέγχου, που κάθε ένα θα αποτελείται από δύο τουλάχιστον υπαλλήλους. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι έργο των εν λόγω συνεργείων προληπτικού ελέγχου, με βάση τις νεότερες οδηγίες του οικονομικού επιτελείου (υπ’ αρίθμ. ΔΕΛ/Α1180310ΕΞ/23.11.2013), είναι η διενέργεια προληπτικών ελέγχων ως εξής:
• θα διενεργείται έλεγχος για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων του ΚΦΑΣ, κυρίως όσον αφορά στη διακίνηση των αγαθών, την πώληση αυτών και την παροχή υπηρεσιών.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου