Με αποφάσεις που εξέδωσε χθες ο δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης αλλάζει η σύνθεση των υπαλλήλων στο λογιστήριο του Δήμου Ρόδου για την εύρυθμη λειτουργία του.
Πιο συγκεκριμένα αποφασίστηκε:
-Η μετακίνηση της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Ρόδου Στεργίας Σπανού του Γεωργίου κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, από το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών στο Τμήμα Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
-Τοποθετείται, ως προϊστάμενος του Τμήματος Συντηρήσεων και Καθημερινότητας της Δ.Ε. Ιαλυσού ο μόνιμος υπάλληλος Ηλίας Καράμπης του Παναγιώτη κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, Βαθμού Α’.
Ο αναφερόμενος υπάλληλος θα ασκεί τα καθήκοντα θέσης ευθύνης ως τη νέα επιλογή προϊσταμένων από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή οποιαδήποτε τροποποίηση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου και θα του καταβάλλεται το προβλεπόμενο για τη θέση επίδομα.
-Μετακινείται η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Ρόδου Ειρήνη Βασιλά του Βασιλείου κλάδου ΠΕ Διοικητικού, από το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών στο Τμήμα Λογιστηρίου της ίδιας Διεύθυνσης.
-Μετακινείται η εργαζόμενη με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Δήμου Ρόδου Νικολίτσα Κάρπη του Χρήστου κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, από το Τμήμα Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
-Μετακινείται η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Ρόδου Σταματία Αργυρού του Στέφανου κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, από το Τμήμα Λογιστηρίου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών στο Τμήμα Προμηθειών της ίδιας Διεύθυνσης.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ