Χρηματική αποζημίωση ύψους 784.706 ευρώ για βλάβες που υπέστη διατηρητέα κατοικία, ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας, από ενέργειες πρώην κοινοτάρχη του Παραδεισίου, διεκδικεί από τον Δήμο Ρόδου, με αγωγή που άσκησε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Ρόδου, ένας κάτοικος της Σύμης.
Ο ενάγων έχει την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή επί ενός ακινήτου που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια της πρώην κοινότητας Παραδείσιου Ρόδου και ήδη Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων. Το ακίνητο έχει περιέλθει στην ιδιοκτησία του λόγω γονικής παροχής από την μητέρα του. Επί του ακινήτου υφίσταται κτήριο, γνωστό ως “Ιατρείο του Ρωμαίου”, το οποίο έχει κηρυχθεί διατηρητέο καθόσον αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της τοπικής αρχιτεκτονικής.
Πρόκειται περί ενός κτηρίου σε τρεις στάθμες, διώροφου στην πρόσοψη και τριώροφου στην πίσω όψη, λιθόκτιστου με τετράκλινη κεραμοσκεπή στέγη, ενώ στην πρόσοψη του ισογείου διαμορφώνεται μία μεγάλη βεράντα η οποία στηρίζεται σε καμάρες.
Το εν λόγω κτήριο είναι σήμερα ελεύθερο στις τρεις πλευρές και εφάπτεται δυτικά με ισόγειο κτίσμα εντός της όμορης μερίδας, στο παρελθόν δε εφάπτονταν με κτήριο ιδιοκτησίας της (πρώην) Κοινότητας Παραδείσιου, με το οποίο συνδεόταν δομικά (μεσοτοιχία) και λειτουργικά.
Με την από 7 Ιουνίου 2006 αίτησή του ο ενάγων ζήτησε την υπαγωγή της ατομικής του επιχείρησης στις διατάξεις του Ν.3299/2004, για την επιχορήγηση της μετατροπής του ως άνω διατηρητέου κτηρίου σε Ξενοδοχείο τριών αστέρων, δυναμικότητας τριών (3) δωματίων έξι (6) κλινών, συνολικής δαπάνης 185.000 €. Η αίτησή του αυτή εγκρίθηκε με απόφαση του Γ. Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με την οποία η ενισχυόμενη δαπάνη ορίστηκε στο ποσό των 142.000€ πλέον 8.000€ κόστους μελετών, το δε ποσοστό επιχορήγησης ορίστηκε σε 55%, ανερχόμενο σε 78.100€ πλέον ποσοστού 50% για το κόστος μελετών ήτοι ποσό 4.000€. Επομένως, το σύνολο της εγκριθείσας επιχορήγησης θα ανερχόταν σε ποσό 82.100€.
Πλην όμως, η ανωτέρω επένδυση ουδέποτε πραγματοποιήθηκε, καθόσον μόλις ξεκίνησαν οι εργασίες ανακαίνισης του κτηρίου διαπιστώθηκαν εκτεταμένα προβλήματα στατικότητας, η αποκατάσταση των οποίων απαιτούσε το υπέρογκο επιπλέον ποσό των πλέον των 100.000€, το οποίο δεν είχε προύπολογισθεί στην ανωτέρω επένδυση.
Ως εκ τούτου καθίστατο πλήρως ασύμφορη αλλά και εν τοις πράγμασι αδύνατη η αποκατάσταση του κτηρίου και η ολοκλήρωση της επένδυσης, με αποτέλεσμα την ματαίωσή της, την απώλεια του ποσού της επιχορήγησης και την μη έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης.
Ακολούθως, στις αρχές του 2014, με έγγραφο του προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Παραδείσιου ζητήθηκε από τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου η διενέργεια ελέγχου από εμπειρογνώμονες, μεταξύ άλλων, επί της ως άνω οικίας ιδιοκτησίας του, λόγω επικινδυνότητας του κτηρίου.
Κατόπιν της από 27.1.2014 αίτησης ιδιώτη, που είχε παραλλήλως υποβληθεί, διενεργήθηκε αυτοψία από το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών, την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ρόδου, διαπιστώθηκαν προβλήματα στη βόρεια κυρίως πλευρά του κτηρίου.
Το βορείως εφαπτόμενο κτήριο, κατεδαφίστηκε από την Κοινότητα, χωρίς την έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και χωρίς οικοδομική άδεια. Συγκεκριμένα, καθαιρέθηκε η στέγη, το μεσοπάτωμα και η πρόσοψη του τμήματος αυτού, με αποτέλεσμα να απομείνουν μόνο μικρά τμήματα της ανατολικής, βόρειας και δυτικής τοιχοποιίας του. Η κατεδάφιση αυτή, πλέον του ό,τι έγινε χωρίς οποιαδήποτε μελέτη και άδεια, έγινε και κατά πρόδηλη και καταφανή παράβαση των κανόνων της επιστήμης και της τεχνικής καθώς της ειδικότερης νομοθεσίας που ισχύει για τις μεσοτοιχίες και τα κτήρια τα οποία συνδέονται δομικά.
Διενεργήθηκε έκθεση πραγματογνωμοσύνης πολιτικού μηχανικού του ΤΕΕ που απεφάνθη ότι αποκλειστικά υπαίτια για τις βλάβες και φθορές της ιδιοκτησίας του ενάγοντος είναι η Κοινότητα Παραδείσιου η οποία κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και των κανόνων της τέχνης και επιστήμης προέβη προ ετών στην κατεδάφιση της ομόρου οικοδομής, χωρίς να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του κτηρίου του τόσο κατά τη διάρκεια των εργασιών κατεδάφισης όσο και για τις μετέπειτα συνέπειες που θα είχε σε αυτό η καθαίρεση του εφαπτόμενου κτηρίου, με το οποίο συνδεόταν δομικά και λειτουργικά, αλλά και χωρίς να ενημερώσει είτε εκείνον είτε το δικαιοπάροχό του για τις εν λόγω εργασίες και επεμβάσεις.
Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Αλκιβιάδης Ευαγγελάτος.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ