Εξώδικη δήλωση – καταγγελία με επιφύλαξη δικαιωμάτων απέστειλε την 6η Αυγούστου 2018 στον Δήμο Ρόδου, ως καθολικό διάδοχο αρχικά της τοπικής Κοινότητας Κρεμαστής και εν συνεχεία του Δήμου Πεταλούδων, ο ιερός ναός Παναγιάς Καθολικής Κρεμαστής, ζητώντας να του αποδοθεί η χρήση ακινήτων ιδιοκτησίας του, που παραχωρήθηκαν δυνάμει χρησιδανείου και μετετράπησαν σε καφετέριες και νυχτερινά κέντρα.
Στην εξώδικο αναφέρονται συγκεκριμένα τα εξής:
«‏Όπως καλά γνωρίζετε στην κυριότητα, νομή και κατοχή μας ανήκουν, μεταξύ άλλων και οι κάτωθι κτηματολογικές μερίδες και συγκεκριμένα: οι υπ’ αρ. 90, 91 και 93 Οικοδομών Κρεμαστής, εντός των οποίων υπάρχουν κτίσματα και στεγάζονταν μέχρι προσφάτως καταστήματα. Τα εν λόγω ακίνητα στα βιβλία του Κτηματολογίου Ρόδου φέρονται εξ αρχικής καταγραφής στο όνομα της Εκκλησίας μας.
‏Το έτος 1973 συνήφθη μεταξύ ημών και της τότε κοινότητας Κρεμαστής μία άτυπη (προφορική) σύμβαση χρησιδανείου, σύμφωνα με την οποία σας παραχωρήσαμε τη χρήση των παραπάνω ακινήτων που ευρίσκονται στις προαναφερόμενες κτηματολογικές μερίδες, άνευ ανταλλάγματος, με σκοπό να τα χρησιμοποιήσετε για τις ανάγκες της κοινότητας Κρεμαστής και φυσικά με σκοπό που συνάδει στην φύση των ακινήτων, εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων και προάγει και ενισχύει τις αξίες τους, όπως την πίστη, την παιδεία, το σεβασμό και την αλληλεγγύη.
‏Δεν είχε συμφωνηθεί συγκεκριμένη διάρκεια της σύμβασης, με συνέπεια να πρόκειται για αορίστου διάρκειας.
‏Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 815 ΑΚ, ο χρησάμενος δεν έχει δικαίωμα ‏να κάνει διαφορετική χρήση από τη συμφωνηθείσα, ούτε να παραχωρήσει χωρίς την άδεια του χρήστη τη χρήση του πράγματος σε τρίτο. Σε μία τέτοια περίπτωση ‏ήτοι παράβασης του ως άνω όρου, ο χρήστης έχει σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 817 ΑΚ το δικαίωμα να απαιτήσει το πράγμα και πριν από τη λήξη της σύμβασης. Το ίδιο δε δικαίωμα έχει ο χρήστης και σε περίπτωση που χρειάζεται ο ίδιος επειγόντως το πράγμα και δεν μπορούσε να είχε προβλέψει από πριν αυτή την ανάγκη.
‏Παρόλο όμως που εκ του νόμου απαγορεύεται, και επιπλέον ρητά σας είχαμε απαγορεύσει να παραχωρήσετε τη χρήση του πράγματος σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς τη ρητή έγκρισή μας, παραχωρήσατε τα ανωτέρω ακίνητα ιδιοκτησίας μας σε ιδιώτες, οι οποίοι χρησιμοποίησαν τούτα ως καφετέριες και νυχτερινά μαγαζιά.
Η Εκκλησία μας ουδέποτε ερωτήθηκε για να χορηγήσει τη συγκατάθεσή της για τις παραχωρήσεις αυτές, με συνέπεια αυτές να είναι απαγορευμένες, αντίθετες στο περιεχόμενο της μεταξύ μας σύμβασης και να συνιστά λόγο καταγγελίας αυτών.
Εξάλλου, η συμφωνία μας έγινε γιατί θέλαμε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες της κοινότητας και μόνο και όχι οποιονδήποτε τρίτο. Άλλωστε η ιδιότητα του χρήστη δεν κληρονομείται, ούτε μεταβιβάζεται.
‏Από την πρώτη στιγμή είχαμε βεβαίως λάβει γνώση της παράβασης των όρων της υφιστάμενης μεταξύ μας σύμβασης χρησιδανείου, και των παράνομων μισθώσεων που έλαβαν χώρα προς τρίτους, πλην όμως αρκεστήκαμε στις προφορικές διαμαρτυρίες προς τους τότε εκπροσώπους της κοινότητας, ενώ δεν προβήκαμε σε περαιτέρω νομικές διαδικασίες αναμένοντας την αποχώρηση των μισθωτών αυτών από τα ακίνητά μας, αφού τούτοι δεν έφταιγαν σε τίποτα να υποστούν την αποβολή τους λόγω των παράνομων συμβάσεων των προκατόχων σας, όταν μάλιστα οι μισθωτές αυτοί ήταν μόνιμοι κάτοικοι της Κρεμαστής, βιοπορίζονταν από τις επιχειρήσεις αυτές και δεν επιθυμούσε η Εκκλησία μας να δημιουργήσει το παραμικρό πρόβλημα σε αυτούς, τις οικογένειές τους και τους υπαλλήλους που παρείχαν υπηρεσία σε αυτές. Τούτο άλλωστε θα ήτο αντίθετο με όσα πρεσβεύουμε και υπηρετούμε.
‏Ωστόσο το τελευταίο διάστημα, προβήκατε σε έξωση αυτών από τα καταστήματα ιδιοκτησίας μας. Και ενώ αναμέναμε να συμμορφωθείτε επιτέλους στους όρους του συναφθέντος μεταξύ των προκατόχων σας και ημών ‏χρησιδανείου, εντούτοις πληροφορηθήκαμε ότι αναζητείτε επενδυτές για τα καταστήματα αυτά, εμμένοντας να κάνετε διαφορετική χρήση από τη συμφωνηθείσα.
‏Επειδή η Εκκλησία μας, πέραν των ανωτέρω, χρειάζεται για δική της χρήση τα παραπάνω περιγραφόμενα ακίνητα
‏Επειδή η συμπεριφορά σας τυγχάνει πέρα από αντισυμβατική και παράνομη.
Για τους παραπάνω λόγους και με την επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας καταγγέλουμε με την παρούσα την άτυπη μεταξύ μας σύμβαση χρησιδανείου και
• σας καλούμε να παραδώσετε τα ως άνω περιγραφόμενα ακίνητα που σας έχουν παραχωρηθεί προς χρήση ελεύθερα και κατάλληλα προς χρήση εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη της παρούσας, παραδίδοντας και τα κλειδιά αυτών, σε διαφορετική περίπτωση,
• σας ενημερώνουμε ότι θα ασκήσουμε όλα τα νόμιμα δικαιώματά μας για την προστασία της νομής μας επί του ανωτέρω ακινήτου».
Ο Ιερός Ναός εκπροσωπείται από τον δικηγόρο κ. Μηνά Τσέρκη.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ