Ειδήσεις

Μηνυτήρια αναφορά για τη διαχείριση Ρώσων τουριστών

Στη δικαιοσύνη προσέφυγε χθες, με μηνυτήρια αναφορά, έγκληση αλλά και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά ξενοδοχειακών εταιρειών συγκεκριμένων επιχειρηματιών από τη Ρόδο, η ανώνυμη εταιρεία την επωνυμία «ELEMENTS (ΕΛΕΜΕΝΤΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και το διακριτικό τίτλο «LE GRAND ISLAND SERVICES», καταγγέλλοντας απίθανα πράγματα με τη διαχείριση Ρώσων τουριστών του πρακτορείου «Labirint», που χρεωκόπησε.
Σύμφωνα με την έγκληση του «LE GRAND», το περιεχόμενο της οποίας είναι ταυτόσημο με εκείνο της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων και της μηνυτήριας αναφοράς, είχε συνάψει την υπό χρονολογία 19.10.2012 σύμβαση, με μια ανώνυμη ξενοδοχειακή εταιρεία, που εδρεύει στη Ρόδο και εκμίσθωσε ορισμένο αριθμό δωματίων ξενοδοχείου για τις τουριστικές περιόδους των ετών 2013, 2014, 2015 και 2016.
Ειδικώς, για την τρέχουσα τουριστική περίοδο, ήτοι από 27 Απριλίου 2014 έως 25 Οκτωβρίου 2014, εκμισθώθηκαν, αδιαιρέτως προς την ίδια και τη συμμισθώτρια «Labirint Travel Company», 13 δωμάτια του εν λόγω ξενοδοχείου με σύμβαση τύπου «allotment» και 130 δωμάτια με σύμβαση τύπου «commitment». Ως μίσθωμα των 130 δωματίων «commitment» συμφωνήθηκε το συνολικό ποσό των 2.990.004€, καταβλητέο τμηματικώς, σε δόσεις, ως εξής: την 30.4.2014 το ποσό των 299.000€, την 30.5.2014 το ποσό των 598.001€, την 30.6.2014 το ποσό των 598.001€, την 30.7.2014 το ποσό των 598.0016, την 30.8.2014 το ποσό των 598.0016 και την 15.9.2014 το ποσό των 299.0006.
Μέχρι σήμερα, όπως ισχυρίζεται η «LE GRAND», τηρεί καθ’ όλα κανονικά τις συμβατικές του υποχρεώσεις, έχουσα μάλιστα (εκείνη και όχι η ετέρα συμμισθώτρια «Labirint Travel Company») καταβάλει, εμπροθέσμως, όλες τις συμφωνηθείσες δόσεις μέχρι και την 30.7.2014.
Δηλαδή, όπως διατείνεται, έχει εξοφλήσει το 70% του συμφωνηθέντος συνολικού μισθώματος για όλη την τρέχουσα τουριστική περίοδο του 2014.
Επίσης συμφωνήθηκε να καταβληθεί και ήδη έχει καταβάλει προς την εν λόγω εκμισθώτρια και το ποσό των 800.000 € ως προκαταβολή του συμφωνηθέντος μισθώματος για τις τουριστικές περιόδους των ετών 2014, 2015 και 2016, το οποίο (ποσόν) σήμερα βρίσκεται ατόκως «εις χείρας» της εκμισθώτριας.
Υπέγραψε ακόμη, όπως ισχυρίζεται και την υπό χρονολογία 19.10.2012 σύμβαση, με άλλη ανώνυμη ξενοδοχειακή εταιρεία που εδρεύει στη Ρόδο και εκμίσθωσε ειδικώς για την τρέχουσα τουριστική περίοδο, ήτοι από 27 Απριλίου 2014 έως 28 Οκτωβρίου 2014, αδιαιρέτως προς την ίδια και τη συμμισθώτρια «Labirint Travel Company», 10 δωμάτια του ξενοδοχείου με σύμβαση τύπου «allotment» και 140 δωμάτια με σύμβαση τύπου «commitment».
Ως μίσθωμα των 140 δωματίων «commitment» συμφωνήθηκε το συνολικό ποσό των 2.660.000€, καταβλητέο τμηματικώς, σε δόσεις, ως εξής: την 30.4.2014 το ποσό των 266.000€, την 30.5.2014 το ποσό των 532.000€, την 30.6.2014 το ποσό των 532.000€, την 30.7.2014 το ποσό των 532.000€, την 30.8.2014 το ποσό των 532.000€ και την 15.9.2014 το ποσό των 266.000€.
Ισχυρίζεται ακόμα ότι μέχρι σήμερα τηρεί καθ’ όλα κανονικά τις συμβατικές της υποχρεώσεις, έχουσα μάλιστα (η ίδια και όχι η ετέρα συμμισθώτρια «Labirint Travel Company») καταβάλει, εμπροθέσμως όλες τις συμφωνηθείσες δόσεις μέχρι και την 30.7.2014.
Επίσης συμφωνήθηκε να καταβληθεί και ήδη έχει, όπως υποστηρίζει, καταβάλει και το ποσό των 300.000€ ως προκαταβολή του συμφωνηθέντος μισθώματος για τις τουριστικές περιόδους των ετών 2015 και 2016.
Υπέγραψε παραπέρα και την υπό χρονολογία 19.10.2012 σύμβαση, με έτερη ανώνυμη ξενοδοχειακή εταιρεία και εκμίσθωσε ορισμένο αριθμό δωματίων ξενοδοχείου της, για τις τουριστικές περιόδους των ετών 2013, 2014, 2015.

Ειδικώς, για την τρέχουσα τουριστική περίοδο, εκμισθώθηκαν, αδιαιρέτως προς την ίδια και τη συμμισθώτρια «Labirint Travel Company», 10 δωμάτια του ξενοδοχείου με σύμβαση τύπου «allotment» και 70 δωμάτια με σύμβαση τύπου «commitment».
Ως μίσθωμα των 70 δωματίων «commitment» συμφωνήθηκε το συνολικό ποσό των 1.120.000€, καταβλητέο τμηματικώς, σε δόσεις, ως εξής: την 30.4.2014 το ποσό των 112.000€, την 30.5.2014 το ποσό των 224.000€, την 30.6.2014 το ποσό των 224.000€, την 30.7.2014 το ποσό των 224.000€, την 30.8.2014 το ποσό των 224.000€ και την 15.9.2014 το ποσό των 112.000€.
Εχει, όπως υποστηρίζει, ακόμη καταβάλει και το ποσό των 800.000€ ως προκαταβολή του συμφωνηθέντος μισθώματος για τις τουριστικές περιόδους των ετών 2014, 2015 και 2016.
Τονίζει παραπέρα ότι την 2.8.2014 η συμμισθώτρια «Labirint Travel Company» ανέστειλε τη λειτουργία της.
Κατόπιν τούτου, διά του υπό χρονολογία 8.8.2014 email τους, οι εγκαλούμενοι εδήλωσαν προς την πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο του Δ.Σ. της «LE GRAND», κ. Φωτεινή Σαπουνάκη, ότι λόγω της νομικής καταστάσεως στην οποία περιήλθε η συμμισθώτρια «Labirint Travel Company», έληξε η ισχύς του μέρους των ως άνω συμβάσεων, που αφορούν στην εν λόγω συμμισθώτρια. Ισχυρίζονται παραπέρα ότι η μερική αυτή ακυρότης συνεπάγεται και την ολική ακυρότητα των εν λόγω συμβάσεων.
Ταυτόχρονα οι εγκαλούμενοι, όπως ισχυρίζεται η μηνύτρια, προειδοποίησαν ότι εάν μέχρι τη Δευτέρα 11.8.2014 ώρα 12.30 μ.μ., δεν καταβάλει, προς τις ως άνω δύο εκμισθώτριες ξενοδοχειακές εταιρείες συμφερόντων τους, το συνολικό ποσό των 1.631.001€, το οποίο αντιστοιχεί στο σύνολο των επομένων συμφωνημένων δόσεων των ως άνω τριών συμβάσεων, της 30.8.2014 και της 15.9.2014 δεν θα εκτελούσαν τις συμβάσεις.
Η «LE GRAND» διατείνεται ότι «εκβιάζεται» να καταβάλει το ποσό, άλλως οι ξενοδοχειακές εταιρείες δεν θα δέχονται τους πελάτες της στα ξενοδοχεία των εταιρειών.
Ισχυρίζεται ακόμη ότι σκοπίμως προσπαθούν να λάβουν προκαταβολικώς, διά λογαριασμό των εκμισθωτριών εταιρειών τους, το ανωτέρω ποσό, ενώ υποστηρίζει ότι από την 8.8.2014, παροτρύνουν και τους διευθυντές και τους εντεταλμένους υπαλλήλους 3 ξενοδοχείων, να μην παρέχουν τις συμφωνημένες υπηρεσίες καταλύματος προς τους πελάτες της.
Διατείνεται παραπέρα ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος οι πελάτες να μείνουν χωρίς κατάλυμα, γεγονός το οποίο θα προκαλέσει διεθνώς το διασυρμό της χώρας γενικώς και του ελληνικού τουρισμού.
Την υπόθεση χειρίζονται οι δικηγόροι κ.κ. Μ. Τεχνίτης και Εμμανουήλ Παπαντωνάκης.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

  • Βιαστικες    15.08.2014 12:43

    Για ξαναδες…

  • Ροδιτης    15.08.2014 10:20

    Αυτό που ξεχάσατε να γράψετε και δεν καταλαβαίνω την σκοπιμότητα αλλά και ποια συμφέροντα εξυπηρετείτε( τα ροδίτικα ή τα κρητικά) είναι ότι ο Εισαγγελέας Ρόδου απέρριψε το αίτημα για ασφαλιστικά μέτρα.

Σχολιασμός άρθρου