Απόψεις

“Μετάπτωση κτηματολογίων Δωδεκανήσου”

Γράφει ο Ιωάννης . Σ. Κουμπιάδης, δικηγόρος Ρόδου

Τα Κτηματολογια Ρόδου και Κω-Λέρου οδεύουν » προς την ένταξη ή την λεγόμενη μετάπτωση (από εφευρηματικές λέξεις πάμε καλά) στο Εθνικό Κτηματολόγιο, δυστυχώς χωρίς πυξίδα και «…στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα». Πρώτα και πάνω απ΄ όλα θα πρέπει να καταχωριστούν υποχρεωτικά και «εκ των ων ουκ άνευ» όλες οι εκκρεμείς πράξεις μέχρι και την τελευταία σε όλες τις κτηματολογικές μερίδες και των 48 κτηματικών περιφερειών (σ΄ ότι αφορά τη Ρόδο), με το παλαιό χειρόγραφο σύστημα, στους τηρούμενους συνολικά 4000 και πλέον κτηματολογικούς τόμους , διότι αποτελεί αποκλειστική υποχρέωση της Πολιτείας και της Υπηρεσίας , αφού έχουν πληρωθεί για την καθεμιά μεταγραπτέα πράξη όλα τα δικαιώματα και τέλη της καταχώρισης της και δεν μπορεί να διακυβεύονται περιουσίες, όταν ακόμη και σήμερα σε μια μερίδα μπορεί να εκκρεμούν 10 ή και 20 πράξεις των τελευταίων 25-30ή και παλαιοτέρων ετών!. Εάν δε μια ενδιάμεση απορριφθεί τα εμπράγματα δικαιώματα των επομένων είναι «στο αέρα», ενώ καμιά πράξη με ευθύνη της Πολιτείας δεν έπρεπε να εκκρεμεί και στο σημείο αυτό δεν λέω της Υπηρεσίας , διότι αυτή διαχρονικά έμεινε αβοήθητη.. Αυτή είναι δυστυχώς η αλήθεια!!! . Επίσης θα πρέπει ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΦΥΟΜΕΝΑ ΌΠΟΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ να λύνονται προς όφελος των συναλλαγών και συναλλασσομένων, τόσον της δημοσιότητας ,όσο και της ασφάλειας αυτών , χωρίς να διακυβεύονται τα δικαιώματα από αιφνίδια αλλαγή του διαχρονικού στάτους και της ανελλιπούς εφαρμογής του Κτηματολογικού Κανονισμού ( 90 και πλέον συναπτών ετών) , όταν μάλιστα αυτό σε τι τίποτε δεν βλάπτει , αντίθετα ωφελεί και επομένως κάθε τυπική πείσμων αυστηρότητα που παρατηρείται τελευταία (πολλώ μάλλον όταν και αυτήν την προσπερνά, λόγου χάριν για κάποιες μεταγραφές εγγραπτέων δικαιωμάτων, ο εύπλαστος αλλά και ουσιαστικός Κτηματολογικός Κανονισμός Δωσ/σου) , ιδιαίτερα δε στη παρούσα νέα διελκυνστίδα που διέρχεται ξανά το Κτηματολόγιο μας , με πρόφαση τη μεγαλεπίβολη ολοκλήρωση (ή νέα;) ψηφιοποίηση του πολύτιμου ιστορικού αρχείου και την ηλεκτρονική εφαρμογή και λειτουργία του , την οποία ποτέ δεν αρνηθήκαμε , αντίθετα με υπερβάλλοντα ζήλο επιδιώξαμε και συνεχίζουμε μέχρι σήμερα. Όχι όμως οιονεί νέα κτηματογράφηση , η οποία μπορεί να εξελιχθεί και σε πραγματική και μάλιστα με προχειρότητα και βιασύνη!!! Θα πρέπει όμως και σήμερα , όπως και πριν , να επικρατεί πάντοτε η αρχή της ελαστικότητας του δικαίου, μια ισχύουσα διαχρονικά και πάγια νομολογημένη δικαιική αρχή και με βάση αυτή να λύνονται τα όποια αναφυόμενα κτηματολογικής φύσεως προβλήματα , αφού προέχει η ασφάλεια και η απρόσκοπτη συνέχεια των συναλλαγών και η δημοσιότητα των κτηματολογικών μεταβολών , εφόσον επ΄ ουδενί θίγονται οι αρχές της δημόσιας πίστης και της ακριβείας των

εγγραφών!!! .Ως γνωστό, η πρόβλεψη της έκδοσης Π.Δ σ΄ όλα τα μεταγενέστερα για το Εθνικό Κτηματολόγιο νομοθετήματα ,ειδικά για την ένταξη των Κτηματολογίων της Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο , καταργήθηκε στον τελευταίο νόμο του 2018 επί της προηγούμενης Κυβέρνησης για τη σύσταση του Ελληνικού Κτηματολογίου , παρά τις εκφρασθείσες δημόσια έντονες προσωπικές μου αντιρρήσεις , ενώ στη συνέχεια για μια 2ετία τοπικά και κεντρικά αναλώθηκαν κάποιες επιτροπές σε ατέρμονες και ατελέσφορες συζητήσεις και συσκέψεις επί συσκέψεων , για να μας εντάξουν «σώνει και καλά» με μια απλή απόφαση του ΔΣ και μάλιστα με σχετική πλειοψηφία , σύμφωνα με το νόμο του 2018. Ευτυχώς η νέα κυβερνητική ηγεσία τουλάχιστον έκρινε λογικά και ορθά την ένταξη μας μόνο με θέσπιση νέας νομοθετικής ρύθμισης και θα πρέπει με τον ίδιο ορθό τρόπο σκέψης να αποφευχθούν ξανά τα λάθη του παρελθόντος και μια απερίγραπτη αναστάτωση, θα χαρώ δε πρώτος αν διαψευστώ, αν και αμφιβάλλω σφόδρα ότι θα διαψευστώ. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΔΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Επτά χρόνια πριν το Ιωβιλαίο της ισχύος του , ο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ο οποίος άρχισε να λειτουργεί μετά την υπογραφή του Κυβερνητικού Διατάγματος 132 της 1ης Σεπτεμβρίου 1929 του Ιταλού Κυβερνήτη της Δωδεκανήσου και του οποίου οι διατάξεις, λόγω της αρτιότητας του, ως νομοθετήματος, αλλά και της καταξίωσης του ως θεσμού στη πρακτική εφαρμογή του, διατηρήθηκαν ως τοπικό και ειδικό δίκαιο και ως ισχύουσες δημοσίας τάξεως διατάξεις περί Κτηματολογίου κατά την δημοσίευση του Νόμου . 510/1947, άρθρο 8, παρ.2 «περί της εν Δωδεκανήσω εφαρμοστέας Δικαστικής Νομοθεσίας» (Φ.Ε.Κ. Α’ 298), επιζητείται να γίνει παρελθόν με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται εις βάρος των συναλλασσομένων ιδιοκτητών και γενικά επί των εγγραπτέων επί των ακινήτων εμπραγμάτων δικαιωμάτων. Βέβαια θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα άρθρο 24 του επικείμενου προς ψήφιση (την ερχόμενη εβδομάδα) σχετικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης , προβλέπεται ρητά και ορθά ότι οι ουσιαστικές διατάξεις του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου μόνο από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης ( η οποία μάλλον θα αργήσει πολύ , ούτως εχόντων σήμερα «επί τα χείρω» των πραγμάτων ) θα παύσουν να ισχύουν και τότε και μόνο θα αρχίσει να εφαρμόζεται η ισχύουσα στην Επικράτεια γενική ή ειδική νομοθεσία για τα εμπράγματα και λοιπά εγγραπτέα δικαιώματα και τις εγγραπτέες πράξεις , είτε πρόκειται για δικαιώματα ιδιωτών, είτε του Ελλην.. Δημοσίου ή άλλων ν.π.δ.δ. Θεωρώ δε ότι θα ήταν λάθος αν δεν συνέχιζε να ισχύει ο Κανονισμός και θα ήθελα να σημειώσω ότι ορθά προβλέπεται στο άρθρο 24 ότι θα συνεχίσει να ισχύει και να εφαρμόζεται ο Κτημ. Κανονισμός Δωδ/σου τουλάχιστον μέχρι και την υπογραφή της διαπιστωτικής πράξης ένταξης στο Εθνικό Κτηματολόγιο . Οπως

προκύπτει μάλιστα από το πρώτο κιόλας άρθρο, ο Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου προβλέπεται ότι θα παύσει να ισχύει, με την επίκληση και δικαιολογία στο άρθρο αυτό του ενιαίου της ρύθμισης των εγγραπτέων εμπράγματων δικαιωμάτων σ΄ ολη την Ελληνική Επικράτεια (αν και είναι γνωστό ότι η ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου υπολείπεται κατά πολύ , αφού δεν εντάχθηκε οριστικά ακόμη μεγάλο εδαφικό μέρος αυτής). Πολύ φοβούμαι δε όμως μήπως βιαστεί το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ μετά τη ψήφιση του νέου νόμου και αποφασίσει όπως τα ιστορικά Κτηματολόγια Δωδεκανήσου (Ρόδου και Κω-Λέρου) να παύσουν να υφίστανται ως Αυτοτελείς Δημόσιες Υπηρεσίες και να αποτελέσουν και αυτά πλέον παρελθόν, όπως και η Υπερκείμενη Προϊσταμένη Αρχή , δηλ. το Υπουργείο Δικαιοσύνης , στο οποίο τα Κτηματολόγια Δωδεκανήσου υπάγονται διοικητικά από της Ενσωματώσεως μας στον εθνικό κορμό της Μητέρας μας Ελλάδας σε εκπλήρωση διακαούς πόθου 620 συναπτών ετών υπό ξένους ζυγούς μεγάλης και μικρής διαρκείας. Αλλά πιστεύω ότι δεν χρειάζεται βιασύνη, διότι, όπως είναι ήδη θεσμοθετημένο , μετά την κατάργηση των Κτηματολογίων Ρόδου και Κω –Λέρου (περιοχών Λακκί και Ξηροκάμπου), ως αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών, προβλέπεται με απλή απόφαση του ΔΣ να λειτουργεί εφεξής για όλη τη Δωδεκάνησο ένα ενιαίο πολυδύναμο γραφειοκρατικό σχήμα , το Κτηματολογικό Γραφείο Δωδεκανήσου, με έδρα τη Ρόδο , το οποίο θα οργανωθεί και θα λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και θα διαρθρώνεται σε Τμήματα : α) Νομικό Τμήμα, β) Τεχνικό Τμήμα γ) Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, και δ) Υποκαταστήματα.. Κάθε Υποκατάστημα δε θα οργανωθεί και θα λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος και συγκεκριμένα θα λειτουργούν ως Υποκαταστήματα, το καταργούμενο έμμισθο Κτηματολόγιο Κω-Λέρου και τα καταργούμενα άμισθα υποθηκοφυλακεία Καλύμνου, Πάτμου, Καρπάθου. Το ενιαίο πλέον Κτηματολογικό Γραφείο Δωδεκανήσου θα υπάγεται διοικητικά στον νέο-επιτρέψτε μου- υδροκέφαλο Φορέα, δηλαδή το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ν.π.δ,δ», με έδρα την Αθήνα, το οποίο ήδη συστάθηκε και λειτουργεί ως νέος φορέας από το έτος 2018 και εποπτεύεται από τον Αξιότιμο κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κοντολογίς απλά θα δημιουργηθεί βιαστικά χωρίς σοβαρό προγραμματισμό ορθής λειτουργίας μια ακόμη νέα πολυδαίδαλη διοικητική μονάδα του Ελληνικού Κτηματολογίου. Ας σκεφτούν οι αρμόδιοι καλά – το λέω καλόπιστα- που , πότε, πως και με ποιους/ες θα μπορεί να λειτουργήσει στη παρούσα δυσμενή χρονική συγκυρία μια τέτοια νέα πολυδαίδαλη διοικητική μονάδα και αν αυτή στη παρούσα φάση θα αποτελέσει μονάδα προόδου ή διελκυστίνδα περαιτέρω καθυστερήσεων!!! .

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΑ ΜΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ :

Παρατηρήσεις-Σχόλια Ιωάννου Κουμπιάδη δικηγόρου ( Μόνιμος Σύνδεσμος) στη δημόσια διαβούλευση , στις 7 Απριλίου 2022, 15:14 , τα οποία δεν έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα , εν όψει της επικείμενης ψήφισης του σχετικού νομοσχεδίου και ήδη κατατεθέντος για την ένταξη ή την λεγόμενη μετάπτωση Των Κτηματολογιίων Ρόδου και Κω-Λέρου στο Εθνικό Κτηματολόγιο!!!

ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ «3» Διαδικασία προσαρμογής . ΣΧΟΛΙΟ 1ο : Όταν λέτε ότι οι τηρούμενες νομικές, χωρικές και τεχνικές πληροφορίες , κατ΄ αρχήν σύμφωνα με το Κτηματολογικό Κανονισμό Δωδεκανήσου δεν υφίστανται χωρικές , αλλά μόνο νομικές και τεχνικές και επειδή εμείς γνωρίζουμε από υπεύθυνα χείλη ότι στο παρόν υπό διαβούλευση ότι πρώτα και πάνω απ΄όλα θα καταχωριστούν μέχρι και την τελευταία εκκρεμή πράξη, σε όλες τις κτηματολογικές μερίδες και των 48 κτηματικών περιφερειών σ΄ ότι αφορά τη Ρόδο, με το παλαιό χειρόγραφο σύστημα στους τηρούμενους συνολικά 4000 και πλέον κτηματολογικούς τόμους , ενώ αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας, αφού έχουν πληρωθεί για την καθεμιά μεταγραπτέα πράξη όλα τα δικαιώματα και τέλη της καταχώρισης της και έχουν διακυβευτεί περιουσίες, όταν ακόμη και σήμερα σε μια μερίδα μπορεί να εκκρεμούν 10 ή και 20 πράξεις των τελευταίων 25-30 ετών!, εάν δε μια ενδιάμεση απορριφθεί τα εμπράγματα δικαιώματα των επομένων είναι «στο αέρα», ενώ καμιά πράξη με ευθύνη της Πολιτείας δεν έπρεπε να εκκρεμεί και δεν λέω της Υπηρεσίας , διότι αυτή διαχρονικά έμεινε αβοήθητη. Αυτή είναι δυστυχώςηαλήθεια!!! ΣΧΟΛΙΟ 2. στο άρθρο 3: Θα πρέπει να προβλεφθεί ρητά ότι μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης και της τελευταίας εκκρεμούς πράξης θα πρέπει να ολοκληρωθεί επιτέλους σωστά η ψηφιοποίηση ( μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί την ψηφιοποίηση και επομένως αυτό που αναφέρεται στην κατ’ άρθρο ανάλυση του Σχεδίου του παρόντος δεν αληθεύει , ότι δηλαδή δεν μπορεί να προχωρήσει η ψηφιοποίηση εξ αιτίας του εφαρμοζομένου συστήματος των χειρόγραφων καταχωρήσεων και ότι δήθεν δεν το επιτρέπει ο ισχύων Κτηματ. Κανονισμός). ΣΧΟΛΙΟ 3ο στο άρθρο «3»: Η αόριστη αναφορά στην αποκαλούμενη με νέο όντως ευφυή ορισμό «διαδικασία προσαρμογής» ότι « …. θα διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου…» , για να αποκλειστεί οποιαδήποτε σύγχυση και παρερμηνεία καλό

είναι να επαναληφθεί ότι εννοείται ότι θα συνεχίσουν να τηρούνται οι διατάξεις του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου, ο οποίος θα συνεχίσει να ισχύει ούτως ή άλλως , σύμφωνα με το εν συνεχεία άρθρο 24 μέχρι την τελική διαπιστωτική πράξη.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ«4».Ανάθεση των εργασιών προσαρμογής .ΣΧΟΛΙΟ 1ο.: Αλήθεια τι σημαίνει η αναφορά ότι ανατίθεται σε τρίτους. Στα Κτηματολόγια Δωδεκανήσου λειτουργεί ξεχωριστό τμήμα μεταγραφών με λίγα μεν, αλλά εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη, και κανένας τρίτος , με τυχαία επιλογή , δεν μπορεί να τα υποκαταστήσει , αλλά μόνο σε συνεννόηση και με ευθύνη των Διευθυντών αυτών , οι οποίοι είναι νομικοί και με μεγάλη εμπειρία και γνώσεις. Ο δε Δ/ντής του Κτηματολογίου Ρόδου είναι εκείνος που κατόρθωσε να μεταγράψει το 2001 σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα 80.000 εκκρεμείς πράξεις , σε σύμπνοια όμως και αγαστή συνεργασία με το τότε ΔΣ του ΔΣΡ, στο οποίο τότε είχα την τιμή να μετέχω, αλλά κυρίως με σωστή επιλογή αρκετών προσώπων –κυρίως συναδέλφων. Όταν σήμερα μιλάμε για πολύ ολιγότερες (30.000 ίσως και κάτι παραπάνω) εκκρεμείς κτηματολογικές πράξεις εμένα τουλάχιστον με φοβίζει να αναλάβουν τρίτοι , έτσι όπως αόριστα ορίζεται, δηλ. με τυχαία επιλογή από το απρόσωπο ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΊΟ , χωρίς να είναι και βέβαιο ότι θα ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με το αντικείμενο του τμήματος των μεταγραφών. Θα πρότεινα : Η επιλογή , συντονισμός και εκτέλεση να γίνεται μόνο μετά από εισήγηση των έμπειρων Δ/ντών των Κτηματολογίων, η οποία και να γίνεται δεκτή. ΣΧΟΛΙΟ 2 στο άρθρο 4 : Η αόριστη φράση που ακολουθεί στο άρθρο 4 « … σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία»,θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ως κειμένη νομοθεσία εννοείται Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου», ο οποίος συνεχίζει να ισχύει και να εφαρμόζεται καθ΄ όλο το διάστημα , όπως προβλέπει και το άρθρο 24. ΣΧΟΛΙΟ 3 Όταν λέτε στο άρθρο 4 ότι : « Οι αναγκαίες κοινοποιήσεις από τα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω-Λέρου, στους ενδιαφερομένους των εκκρεμών αιτήσεων καταχώρισης ή εγγραφές που έχουν απορριφθεί, γίνονται με επιμέλεια του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου, σε περίπτωση δε αδυναμίας του, με επιμέλεια της Γραμματείας του οικείου Πρωτοδικείου..», ασφαλώς γνωρίζετε ότι εκκρεμούντων σήμερα πλέον των 30.000 εκκρεμών πράξεων τι αναστάτωση θα δημιουργηθεί σε ανυποψίαστους ιδιοκτήτες , όταν τους κοινοποιήσετε τις εκκρεμείς πράξεις , ενώ είναι βέβαιο ότι από τις πολυάριθμες εκκρεμείς πράξεις σχεδόν το 90 % δεν θα έχει πρόβλημα , διότι εδώ και πολλά χρόνια κατά την κατάθεση τους γίνεται και τυπικός και ουσιαστικός έλεγχος , αλλά, όταν στην Νομοπαρασκευαστική δεν συμμετέχουν οι κατ΄ εξοχήν γνώστες, δηλ. οι έμπειροι Δ/ντές των Κτηματολογίων

Ρόδου και Κω –Λέρου, όπως ζητήθηκε , προφανώς η ενημέρωση σε πολλά θέματα στη κεντρική εξουσία είναι ελλειπής και όχι πλήρης. Ο κτηματολογικός Κανονισμός ως γνωστόν προβλέπει μόνο κατ’ ανάγκη επίδοση των απορριφθεισών πράξεων , ώστε να αρχίσουν να τρέχουν οι προθεσμίες προσφυγών.Στη πράξη όμως είθισται να ενημερώνεται τηλεφωνικά ο συμβολαιογράφος ή ο δικηγόρος αλλά ακόμη αν χρειαστεί και ο ενδιαφερόμενος , που κατέθεσαν τις πράξεις στις περιπτώσεις που κρίνει ο/η μεταγραφέας ότι μπορεί να γίνει συμπλήρωση ή τυπική διόρθωση, για να μην απορριφθεί η πράξη , σπάνια δε γίνονται κοινοποιήσεις από την ίδια την Υπηρεσία,, ενώ τώρα με το παρόν προβλέπεται να υποχρεώνονται σε κοινοποιήσεις , εκτός από τις απορριφθείσες και οι εκκρεμείς πράξεις και μάλιστα από δύο Υπηρεσίες, του Κτηματολογίου ή της Γραμματείας των Δικαστηρίων:!!!. Επομένως καλόν θα είναι να συμπληρωθεί στο άρθρο αυτό ότι υποχρεωτικά θα προηγείται ενημέρωση του συμβολαιογράφου ή δικηγόρου ή και ενδιαφερομένου ανάλογα από ποιόν κατατέθηκε η εκκρεμής πράξη και θα σημειώνεται αυτό με μολύβι στο περιθώριο της πράξης και μόνο αν κινδυνεύει να απορριφθεί τότε αναπόφευκτα θα ακολουθεί και η κοινοποίηση από την Υπηρεσία..ΣΧΟΛΙΟ 4 στο άρθρο 4 : Κατά την διάρκεια της «βαπτισθείσας» με νέα ευφυή νομική ορολογία στο άρθρο 4 της «διαδικασίας προσαρμογής,» προηγουμένης , όπως ρητά προβλέπεται οποιασδήποτε μεταφοράς στοιχείων και πληροφοριών από τα χειρόγραφα κτηματολογικά βιβλία, η οποία όμως (διαδικασία προσαρμογής), κατά την ταπεινή μου γνώμη, θα συντελείται μέσα σε ένα πιεσμένο και -θα έλεγα- απροσάρμοστο περιβάλλον , αφού , παράλληλα κατά την διάρκεια της ,θα πρέπει να ενημερώνονται τα κτηματολογικά βιβλία με τις χιλιάδες εκκρεμείς πράξεις (ταυτόχρονα όμως όλο σχεδόν το υπάρχον ελάχιστο, αλλά πολύ έμπειρο προσωπικό του Κτηματολογίου Ρόδου είναι απογοητευμένο (κατ΄ εμέ) από τη διαχρονική κρατική αδιαφορία , αφού και τώρα τελευταία αφέθηκε επί ένα ολόκληρο έτος μόνο του και αβοήθητο, να διεκπεραιώσει την τιτάνια απογραφή του πολύτιμου αρχειακού υλικού εκατομμυρίων σελίδων, για πρώτη φορά από την ίδρυση του από το 1930 και πρόσφατα την ολοκλήρωσε επιτυχώς , με την πολύτιμη συμβολή του Δ/ντού του, μετά ένα έτος αναστολής των εργασιών του Κτηματολογίου , οι περισσότεροι δε ζήτησαν ήδη μετάταξη στις υπηρεσίες των δικαστηρίων. Ταυτόχρονα δε κατά την διάρκεια της αποκαλούμενης διαδικασίας προσαρμογής θα εμπλέκονται και τα πολλαπλά προβλήματα των συμβατικών ατομικών διαγραμμάτων που συντάχτηκαν με το απαρχαιωμένο σύστημα το 1930 επί Ιταλικής κατοχής , στα πλείστα των οποίων λογικό είναι ότι θα υπάρχουν αποκλίσεις σε πολλές περιπτώσεις, προκειμένου να προσαρμοστούν και ταυτιστούν με το νέο σύστημα των συντεταγμένων και το « κερασάκι στη τούρτα », με όλους τους κινδύνους και προβλήματα

θεωρώ ότι θα είναι στο επόμενο βήμα της περιβόητης δημόσιας ανάρτησης, η οποία προβλέπεται να ακολουθήσει υποχρεωτικά, η οποία σύμφωνα και με τα προαναφερόμενα για μένα τελικά είναι μια συγκεκαλυμμενη νέα κτηματογράφηση..

ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ «5» .Αρχές της διαδικασίας προσαρμογής ΣΧΟΛΙΟ : Τα τεχνικά θέματα με τα ατομικά κτηματολογικά διαγράμματα., στα οποία τα προβλήματα ταυτοποίησης βάσει γεωγραφικών συντεταγμένων σύμφωνα με το ισχύον στο Εθνικό Κτηματολόγιο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (γνωστό ως ΕΓΣΑ87) και με την δημιουργία αναπόφευκτα σε πολλές περιπτώσεις είτε λόγω διαφορετικού σχήματος ,είτε ακόμη και λόγω διαφορετικού εμβαδού, όπερ σημαίνει αναπόφευκτα και δημιουργία υποχρεωτικά νέας κτηματολογικής μερίδας , πολύ φοβούμαι ότι θα επέλθει αναστάτωση και καθυστερήσεις που θα δημιουργηθούν ιδιαίτερα από τιτλούχους , οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να συνεννοηθούν μεταξύ τους και δεν θα αποδεχθούν την υφιστάμενη κατάσταση , ηθελημένα ή αθέλητα και γι’ αυτό θέλει μεγάλη προσοχή. Πρώτιστα θα πρέπει να αναλάβει η Πολιτεία στα χέρια της την όλη υπόθεση με δημόσια τεχνική υπηρεσία και να μην αφεθεί στους ιδιώτες μηχανικούς και όπως πολύ σωστά προβλέπεται η υφιστάμενη κατάσταση πρέπει να γίνει σεβαστή , αλλά να επιβληθεί κιόλας , και γι ‘ αυτό θα χρειαστεί το κύρος της κρατικής υπηρεσίας, ώστε να συνεχίσει ομαλά η υφιστάμενη ειρηνική συνύπαρξη των ομόρων ιδιοκτητών, αφού ορισμένοι κακοπροαίρετοι, την αδυναμία του νόμου , τα κενά του και το όποιο λάθος , που λογικά θα υπάρχει στα απαρχαιώμενα ιταλικά διαγράμματα που συντάχθηκαν πριν ένα αιώνα μπορεί να ανοίξει την όρεξη για παρελκυστική τακτική και διενέξεις, Εν τω μεταξύ θα πρέπει να έχει προβλεφθεί η άμεση ενίσχυση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Κτηματολογίου με ικανό εξειδικευμένο προσωπικό , ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στο πολύ σοβαρό αυτό έργο , αφού οι πάντες έχουμε αντιληφθεί όπως και ο νομοθέτης ότι η επί τόπου πραγματική κατάσταση θα πρέπει να γίνεται σεβαστή σε όσες περιπτώσεις ( και δυστυχώς θα είναι πάρα πολλές) δεν ταυτίζεται το ατομικό συμβατικό διάγραμμα των Ιταλών του 1930 , με την νέα βάσει συντεταγμένων μέτρηση και θα είναι αφελής όποιος πιστεύει ότι θα είναι μια απλή υπόθεση ρουτίνας.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ «6» Συλλογή αναγκαίων για τις εγγραφές στοιχείων. ΣΧΟΛΙΟ 1ο :Για τα προβλεπόμενα για τα ατομικά διαγράμματα και τα αγνώστου ιδιοκτήτη θα το επαναλάβω ότι αν ήσαν μέλη οι Δ/ντές των Κτηματολογίων Ρόδου και Κω , δεν θα παρεισέφρυε αυτό το άτοπο και ανεδαφικό τελευταίο εδάφιο για ακίνητα αγνώστου ιδιοκτησίας , τα οποία θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο . Απλούστατα, διότι στα

κτηματολόγια της Δωδεκανήσου όλα τα ακίνητα του Δημοσίου καταγράφτηκαν από τους Ιταλούς ,διότι ευθύς εξαρχής ο Ιταλός κατακτητής κατέγραψε στο Ελληνικό Δημόσιο , με πιέσεις αλλά και πολλές αδικίες ακίνητα από την αρχική εγγραφή ,οι οποίες κατά ένα μέρος αποκαταστάθηκαν με τη ψήφιση του ν. 719/78 και πολλά ακίνητα απεδόθησαν από το Δημόσιο στους τέως ιδιοκτήτες. Επομένως δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν ακίνητα αγνώστων ιδιοκτητών ,και στη συνέχεια να περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο όπως προβλέπεται στο εν συνεχεία άρθρο 9 του παρόντος και αυτό θα συμβεί μόνο ελλείψει κληρονόμων του τιτλούχου μέχρι την τάξη εκείνη, μετά την οποία υπεισέρχεται ως κληρονόμος το δημόσιο και αυτό μόνο κατόπιν δικών του αιτημάτων και ενεργειών( του ελληνικού δημοσίου) μπορεί να γίνει , αφού πρώτα ερευνήσει και ελέγξει σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να υπεισέλθει , αλλά μόνο στη κληρονομική διαδοχή και αυστηρά τηρουμένων των διατάξεων του κληρονομικού δικαίου και της διαδικασίας ( μη υπαρξη κληρονόμων ή αποποιήσεις΄ όλων των προηγουμένων τάξεων). Ανευ λόγου και άνευ αντικειμένου θεωρώ τη διάταξη αυτή , όπως είναι διατυπωμένη , από την στιγμή που υπάρχει κατ΄ αμάχητο τεκμήριο η αρχική ( θεμελιώδης) καταγραφή και σύμφωνα με το αρθρο 10 με τίτλο « Μετάπτωση στο Εθνικό Κτηματολόγιο » στη παράγραφο 4 τελευταίο εδάφιο , πολύ ορθά και ξεκάθαρα ορίζεται ότι στις περιπτώσεις που η ενεργή μεταφερόμενη εγγραφή είναι η αρχική οριστική καταχώριση στη μερίδα του ακινήτου, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου, δεν χωρεί διόρθωσή της με κανέναν τρόπο και μεταφέρεται αυτούσια. Από τη στιγμή που ο αρχικό; τιτλούχος με το αμάχητο τεκμήριο παραμένει εγγρεγραμμένος ο ιδιος χωρίς καμιά άλλη μεταγενέστερη κτηματ. μεταβολή και σύμφωνα με τη διαταξη αυτή μεταφέρεται απλά αυτούσιο το όνομα του αρχικού τιτλούχου στο ηλεκτρονικό κτηματολογικό φύλλο , είτε είναι εν ζωή είτε έχει αποθάνει, το συνήθως συμβαίνον είναι το ακίνητο του αυτό να είναι νεμόμενο με τα προσόντα της χρησικτησίας από κάποιο απόγονο ( γιο, εγγονό , δισέγγονο ή ακόμη και τρισέγγονο) ή τρίτο , στους οποίους να μεταβιβάστηκε άτυπα με τα προσόντα της χρησικτησίας. Το σοβαρότερο στις περιπτώσεις αυτές είναι η μεγάλη δυσκολία και τα πολλά έξοδα , λόγω των πολλών κληρονόμων πολλών θανάτων μέχρι σήμερα , κυρίως στα μικρότερα χωριά , που οι περισσότεροι έχουν τα ακίνητα των αποθανόντων προγονών δικαιοπαρόχωντους -αρχικών τιτλούχων από το 1930 , χωρίς καμιά μεταγενέστερη κτηματολογική μεταβολή και λόγω υπερόγκων εξόδων δεν προχώρησαν στην δικαστική αναγνώριση τους με χρησικτησία και μακάρι να μπορούσε να βρεθεί μια καλύτερη ανέξοδη λύση για τους τωρινούς νομείς και κατόχους αυτών. ΣΧΟΛΙΟ 2 στο άρθρο 6 :Δεν θα παύσω να το επαναλαμβάνω : Συμπληρώστε με μια διάταξη με την οποία πρώτα και πάνω

απ΄ όλα να δοθεί το δικαίωμα στους Δ/ντές των Κτηματολογίων να μπορούν με προγραμματικές συμβάσεις ή συμβάσεις έργου να ενισχύσουν με τον απαιτούμενο αριθμό νομικών το τμήμα μεταγραφών και τεχνικών το τεχνικό τμήμα , για να επαναληφθεί αυτό που έγινε στο δικό μας Κτηματολόγιο το 2001, που με αυτό τον τρόπο καταχωρίστηκαν από τις 100.000 εκκρεμείς πράξεις οι 80.000 .Μην ξεχνά η Πολιτεία ότι δόθηκαν χρήματα για τις μεταγραφές , πληρώθηκαν και με το παραπάνω και θα μπορούσαν να ζητούνται συνεχώς αποζημιώσεις από το Δημόσιο για τις απαράδεκτες εκκρεμότητες αυτές πολλών ετών. Η ισχύς του παρόντος πρέπει να μετατεθεί σε χρόνο που θα συνδέεται με την ολοκλήρωση των εκκρεμών πράξεων μέχρι που να μείνουν μόνο οι εκκρεμείς του τρέχοντα μήνα, οι οποίες με το απαραίτητο προσωπικό που θα προσληφθεί θα πρέπει να μεταγράφονται σε ηλεκτρονική πλέον μορφή καθημερινά και τότε πλέον θα μπορούμε να συζητούμε για την λεγομένη μετάπτωση ( άλλος ένας ευφυής νέος νομικός όρος)..

Στο άρθρο 7 Καταχώριση εγγραπτέων δικαιωμάτων ΣΧΟΛΙΟ 1ο : : Αλίμονο αν δεν συνεχίσουν να υποβάλλονται αιτήσεις, αλλά επειδή η κάθε αίτηση θέλει 3 ευρώ, και το κάθε πιστοποιητικό 2 ευρώ , εξ αιτίας των παραλείψεων της πολιτείας να μην καταχωρήσει ένα συμβόλαιο μεταβίβασης ή μια πράξη σύστασης οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας ή συμβόλαιο δωρεάς ή γονικής παροχής , ακόμη καθυστερούνται και συμβόλαια προικοδοσίας , αν και καταργήθηκε η προίκα από τις αρχές του 1983 και συσσωρρεύονται εκκρεμείς πράξεις, οι οποίες σήμερα μπορεί να υπερβαίνουν ακόμη και τις 30.000 και γι’ αυτό θα επιμένω στην άποψη μου, ότι, αν δεν πάρει η Πολιτεία σοβαρά τις εκκρεμότητες , για τις οποίες ό συναλλασσόμενος πλήρωσε αρκετά χρήματα σε τέλη και δικαιώματα , τα οποία για την μεταγραφή υποχρεώθηκε να τα καταβάλει για την μεταγραφή, η Πολιτεία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη που δημιουργήθηκε αυτή η διαρκής ανασφάλεια δικαίου με αυτές τις εκκρεμότητες , αφού υπάρχουν ακίνητα στα οποία εκκρεμούν 10 ακόμη και 20 ακαταχώρητες κτηματ. πράξεις , εκ των οποίων αν απορριφθεί έστω και μία ενδιάμεση , κινδυνεύουν όλες οι επόμενες μεταβιβάσεις ή άλλα μεταγραπτέα δικαιώματα. Ναι λοιπόν, να συνεχίσει ο πολίτης να υποβάλλει αιτήσεις , αλλά οι εκκρεμείς πράξεις είναι υποχρέωση της Πολιτείας να τις καταχωρίσει και είναι πληρωμένη γι αυτό και με το παραπάνω , γιατί ο πολίτης έχει πληρώσει πολλά χρήματα για κάθε μεταγραφή και η μεταγραφή έπρεπε να γινόταν άμεσα.. Γι’ αυτό το παρόν νομοθέτημα δεν μπορεί να αρχίσει να ισχύει πριν μπει τάξη στην αταξία , για την οποία ο μόνος που δεν ευθύνεται είναι ο συναλλασσόμενος. Η δική μου λοιπόν λογική , θεωρώ δε και η κοινή λογική, προτρέπει: Να προηγηθεί και σήμερα, με τις επικρατούσες δυσμενέστερες συνθήκες σε σχέση με το 1999, όπου είχε

επαναληφθεί η ιστορία αυτή και προ πάσης ένταξης και επιχειρούμενης κατάργησης του δοκιμασμένου επιτυχώς στην πράξη Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου η επιβαλλόμενη και εκ των «ων ουκ άνευ» καταχώριση όλων των εκκρεμών πράξεων ώστε να κλείσουν οριστικά τα χειρόγραφα κτηματολογικά βιβλία μέχρι μηδενισμού τους με την καταχώριση και της τελευταίας εκκρεμούς πράξης και αφού στη συνέχεια ολοκληρωθεί και η ψηφιοποίηση τους να τεθούν οι χειρόγραφοι κτηματολογικοί τόμοι σε αχρησία και να γίνουν πλέον αρχειακό υλικό, όπως και τα υπάρχοντα χειρόγραφα ονομαστικά ευρετήρια , των οποίων η ενημέρωση σταμάτησε και αυτών από το 1980 και θα πρέπει να συνεχίσει η αντικατάσταση τους σε ηλεκτρονική μορφή , εννοείται δε ότι και η συμπλήρωση της ενημέρωσης τους από το 1980 μέχρι σήμερα θα γίνει μόνο ηλεκτρονικά. . Αποτελεί μέγα λάθος, κατά τη ταπεινή μου γνώμη , η προτεινόμενη ρύθμιση της διάταξης του 7ου άρθρου και θα δημιουργηθεί ασφυξία με την υποχρέωση των ιδιοκτητών να προχωρά η καταχώριση , μόνο αν κατατεθεί αίτημα καταχώρισης εκκρεμούς πράξης που τους αφορά, ενώ πρέπει να γίνει απολύτως σαφές ότι η ίδια Πολιτεία και η Υπηρεσία του Κτηματολογίου είναι υποχρεωμένες να ενεργήσου νοίκοθεν. ΣΧΟΛΙΟ 2 στο άρθρο 7 : Επίσης μια ακόμη σοβαρή επισήμανση μου είναι ότι το νέο ηλεκτρονικό κτηματολογικό φύλλο δεν μπορεί πλέον να περιέχει όλες μαζί τις νέες ιδιοκτησίες (οριζόντιες και κάθετες) , οι οποίοι συνεστήθησαν , λόγω της ανέγερσης οικοδομών σε πλείστα όσα γήπεδα (αγροτεμάχια ή οικόπεδα) μετά την αρχική (θεμελιώδη) καταγραφή , ενώ ανήκουν σε διαφόρους τρίτους ιδιοκτήτες , αλλά παρά ταύτα παραμένει η ίδια αρχική κτηματομερίδα., ενώ κανονικά θα πρέπει κάθε διαμέρισμα, ως αυτοτελή πλέον οριζόντια αλλά και κάθε κάθετη ιδιοκτησία να καταχωρείται σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό κτηματολογικό φύλλο και όχι να δημιουργούνται νέες ξεχωριστές κτηματολογικές μερίδες μόνο για τα λόγω διανομής αποσπώμενα εδαφικά τμήματα . Στο παρελθόν (περί τα τέλη της δεκαετίας 1990-2000), κατορθώθηκε και απέκτησαν κάποια διαμερίσματα-οριζόντιες ιδιοκτησίες δική τους ξεχωριστή κτηματολογική μερίδα , αλλά και αυτό σκόνταψε στη συνέχεια στην γραφειοκρατία και στην διαρκή έλλειψη προσωπικού ,όπως και η μη ενημέρωση των ονομαστικών ευρετηρίων από το 1980 και μετά. . Στο άρθρο 8 . Ανάρτηση δεδομένων προσαρμογής ΣΧΟΛΙΟ 1Εδώ θα ήθελα να εξηγηθεί τι μέλλει γενέσθαι , διότι το να εμφιλοχωρήσουν πρόδηλα σφάλματα κατά την διαδικασία της επεξεργασίας ( η γραμματική ερμηνεία της λέξης πρόδηλα σημαίνει ότι αυτά συνέβησαν κατά την μεταφορά από τα κτηματολογικά βιβλία του τελευταίου τιτλούχου ή τιτλούχων και δικαιούχου/ων για να καταχωριστεί στο ηλεκτρονικό κτηματολογικό φύλλο ) , πλην όμως η τυχόν αλλαγή των σχεδιαγραμμάτων δεν εντάσσεται στα πρόδηλα σφάλματα για να διατυπωθεί τέτοια διάταξη , θα έλεγα, ελαφρά τη καρδία .

Η δημόσια ανάρτηση που υποχρεωτικά θα ακολουθήσει μετά την διαδικασία προσαρμογής , αναιρεί αυτό που κάποιοι διατείνονται τοπικά ότι δηλαδή πέτυχαν να γίνει μόνο απλή μεταφορά από τους χειρόγραφους κτηματολογικούς τόμους σε ηλεκτρονικά ατομικά κτηματολογικά φύλλα, ενώ ουσιαστικά πρόκειται ,αν όχι απροκάλυπτα , πάντως έστω συγκεκαλυμμένα για νέα κτηματογράφηση ,στην οποία θα «τρέχουν» πολλά μαζί, δηλαδή και ενημέρωση εκκρεμών πράξεων και διόρθωση διαγραμμάτων και στη συνέχεια ανάρτηση , ενστάσεις , όργανα επίλυσης διαφορών, διορθώσεις υλικώνή προδήλων σφαλμάτων και δεν συμμαζεύεται , μέχρι να διαμορφωθεί το νέο ηλεκτρονικό , ασφαλές και ορθό κτηματολογικό φύλλο. Πολύ φοβάμαι ότι παρά την αποφευχθείσα και ματαιωθείσα με αγώνες υπογραφή του περιβόητου Σχεδίου Π.Δ (γνωστού τότε και ως σχεδίου Λεωνίδου), κατά την διετία 1999-2001 ΠΟΥ επιχειρήθηκε και τότε να καταργηθεί ο κτηματολογικός κανονισμός Δωδ/σου, η ιστορία τείνει να επαναληφθεί, έχω δε το φόβο μήπως είμαστε ξανά στην αρχή νέων ταλαιπωριών και αστόχων καθυστερήσεων για το Κτηματολόγιο μας. Τουλάχιστον τότε πετύχαμε να πείσουμε τους αρμοδίους, οι οποίοι τότε υποχρεώθησαν και έτειναν «ευήκοον ους», λόγω των πολυπληθέστερων τότε εκκρεμών κτηματολογικών πράξεων με τον εξωφρενικό αριθμό των 100.000 , στις οποίες , όπως προανέφερα κατορθώθηκε με σύμπνοια και σωστές διαδικασίες και με την πολύτιμη συμβολή του δ/ντη Νικολάου Ματσάκη να μειωθούν στις 20.000 και θα εμηδενίζοντο, αφού αλλιώς θα ήταν ασυγχώρητο σφάλμα να γίνεται συζήτηση για ένταξη στο Εθνικό Κτηματολόγιο, αλλά εν τω μεταξύ μεσολάβησαν τότε τα γνωστά εξάλλου στους παλαιότερους προβλήματα και περιδινήσεις του Εθνικού Κτηματολογίου και οι τότε αρμόδιοι απέσυραν το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος και απλά επναλαμβάνετο η πρόβλεψη της έκδοσης Π.Δ σ΄όλα τα μεταγενέστερα για το Εθνικό Κτηματολόγιο νομοθετήματα , μέχρι που και αυτή η πρόβλεψη καταργήθηκε στον τελευταίο νόμο του 2018 επί της προηγούμενης Κυβέρνησης για τη σύσταση του Ελληνικού Κτηματολογίου , ενώ στη συνέχεια για μια 2ετία τοπικά και κεντρικά αναλώθηκαν κάποιες επιτροπές σε ατέρμονες και ατελέσφορες συζητήσεις και συσκέψεις επί συσκέψεων , για να μας εντάξουν «σώνει και καλά» με μια απλή απόφαση του ΔΣ και μάλιστα με σχετική πλειοψηφία , σύμφωναμετονόμοτου2018.Ευτυχώς η νέα κυβερνητική ηγεσία έκρινε λογικά και ορθά την ένταξη μας μόνο με θέσπιση νέας νομοθετικής ρύθμισης και θα πρέπει με τον ίδιο ορθό τρόπο σκέψης να αποφευχθούν ξανά τα λάθη του παρελθόντος και μια απερίγραπτη αναστάτωση, θα χαρώ δε πρώτος αν διαψευστώ, αν και αμφιβάλλω σφόδρα ότι θα διαψευστώ. :Ιωάννης .Σ. Κουμπιάδη, δικηγόρος Ρόδου , μέλος του ΔΣΡόδου (ΑΜ 100 ΔΣΡ)

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου