Την υπαγωγή στα μέτρα στήριξης μισθωτών επαγγελματικών μισθώσεων ιδιοκτησίας του Δήμου Ρόδου, οι συμβάσεις των οποίων έχουν λήξει, ζητά, με έγγραφό του προς τον υπουργό Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκο και τον υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, ο δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης.
Στο έγγραφο αναφέρονται τα εξής:
ΘΕΜΑ: Μισθωτές επαγγελματικών μισθώσεων, που οι συμβάσεις τους έληξαν, και παραμένουν οι επιχειρήσεις τους στα μίσθια.
ΣΧΕΤ.: Η με αρ. 82/31-03-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου
Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,
Στο πλαίσιο των εξαιρετικά ουσιαστικών μέτρων, που λήφθηκαν για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας, προς αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊου COVID-19, είναι και οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της Π.Ν.Π. της 20-03-2020, ΦΕΚ A 68/2020) σύμφωνα με τις οποίες:
«1. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων. Τέλος χαρτοσήμου και ΦΠΑ κατά περίπτωση υπολογίζονται εκ νέου και επιβάλλονται επί του μισθώματος που προκύπτει από την ανωτέρω μερική καταβολή. Η μερική μη καταβολή του μισθώματος του πρώτου εδαφίου δεν γεννά δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εις βάρος του μισθωτή ούτε οποιαδήποτε άλλη αστική αξίωση. Τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια ισχύουν και για την περίπτωση μισθωτών στους οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο μαζί, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης, και αφορά σε επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοιό COVID-19».
Σύμφωνα με τη διατύπωση των παραπάνω διατάξεων, περιλαμβάνονται σαφώς και οι μισθωτές όλων των δημοτικών ακινήτων που με βάση ενεργείς μισθώσεις εκμισθώνονται σε τρίτους και διατηρούνται επαγγελματικές μισθώσεις, οι οποίοι έτσι τυγχάνουν της παραπάνω μερικής απαλλαγής 40% επί του μισθώματος για το Μάρτιο και Απρίλιο του 2020, εφόσον υπάρχει στο μίσθιο εγκατεστημένη επιχείρηση για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.
Ωστόσο δυστυχώς δεν περιλαμβάνονται ρητώς και οι αντίστοιχες περιπτώσεις μισθωτών δημοτικών ακινήτων, αλλά και εν γένει επαγγελματικών μισθώσεων, που η διάρκειά τους έληξε, πλην όμως οι επιχειρηματίες μη αποβληθέντες, παραμένουν στα μίσθια, και μέχρι της λήψης των μέτρων αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους, που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, λειτουργούσαν κανονικά τις επιχειρήσεις τους.
Το παραπάνω ζήτημα είναι ιδιαίτερα έντονο στον Δήμο Ρόδου, επειδή η κρίση του κορωνοϊού COVID-19, βρήκε σε εκκρεμότητα το παραληφθέν από τη σημερινή Δημοτική Αρχή, ευαίσθητο για την τοπική αγορά θέμα του τρόπου διευθέτησης των επαγγελματικών μισθώσεων καταστημάτων κλπ των δημοτικών συγκροτημάτων της «Νέας Αγοράς», της «πλατείας Νεωρείου» και της «Παλαιάς Λαχαναγοράς», των οποίων η διάρκειά τους έληξε μεν, πλην όμως οι μισθωτές, καταβάλλοντας κανονικά τα μισθώματα τους συναινετικά παρέμειναν και παραμένουν εν λειτουργία, με καθεστώς αποζημίωσης χρήσης.
Επειδή όπως είναι αντιληπτό η παραπάνω μη τυπικώς υπαγωγή, έχει
δημιουργήσει αφενός μεν μείζον θέμα άνισης και ίσως αντισυνταγματικής μεταχείρισης, και αφετέρου μείζον κοινωνικό θέμα, και αναστάτωση στη δοκιμαζόμενη τοπική αγορά, σύμφωνα με την παραπάνω σχετική με αρ. 82/31-03-2020 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, υποβάλλεται αίτημα τακτοποίησης, με όποια ρύθμιση εσείς κρίνετε κατάλληλη (ΠΝΠ, Υπουργική Απόφαση ή Εγκύκλιο), προκειμένου:
«Στην έννοια «μισθωτές επαγγελματικών μισθώσεων», της παρ. 1, του άρθρου δεύτερου, της Π.Ν.Π. της 20-03-2020, (ΦΕΚ A 68/2020), περιλαμβάνονται και οι μισθωτές επαγγελματικών μισθώσεων που η διάρκειά τους έληξε, αλλά παραμένουν στη κατοχή του μισθίου και είχαν σε λειτουργία τις επιχειρήσεις τους, μέχρις λήψης ειδικών ή έκτακτων μέτρων αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους, που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.»

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Αντώνης Β. Καμπουράκης
Δήμαρχος Ρόδου».

Ένα σχόλιο στο Μέτρα προστασίας επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται σε δημοτικά ακίνητα ζήτησε ο δήμαρχος Ρόδου

  1. Avatar Ο/Η Τζιμης λέει:

    Εχω μια απορία. Εδω και χρόνια οι δρόμοι είναι χάλια. Η προηγούμενη δημοτική αρχή δεν έκανε τίποτα γ αυτό (παρα μόνο κατι μπαλώματα της κακιας ώρας, όπως κανουν και οι τωρινοί). Δεν κυκλοφορουν στους δρόμους; Το χάλι συνεχίζεται. Αντιθετως βλέπουμε ότι οι υπηρεσίες πρασίνου κάτι κάνουν. Το συμπερασμα ειναι λογικά ότι οι τεχνικες υπηρεσίες του Δημου πετάνε.
    Ελεος. Ασφαλτοστρωσεις είπαμε να κανετε, όχι κανα θάυμα

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ