Με το βλέμμα στραμμένο στην έναρξη της φετινής σεζόν (αν και με έντονη την αίσθηση της απαισιοδοξίας) βρίσκονται οι ομπρελάδες και όσοι δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στις παραλίες του νησιού της Ρόδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαγωνισμός (δημοπρασία) για την φετινή σεζόν (σχετικά με το προτιμησιακό δικαίωμα για τους επιχειρηματίες αλλά και τους λοιπούς που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος) τοποθετείται μεταξύ 20 και 25 Ιουνίου 2020.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο εκπρόσωπος των ομπρελάδων που δραστηριοποιούνται σε παραλίες της πόλης της Ρόδου κ. Λευτέρης Παμπάλης: «Ο διαγωνισμός, θα γίνει κανονικά για τις παραλίες της πόλης της Ρόδου, του Φαληρακίου, της Τσαμπίκας, Αρχαγγέλου, Λίνδου, Ιξιάς, Αφάντου κ.λπ.
Θα πρέπει να εφαρμοστούν όλοι οι υγειονομικοί κανόνες που ανακοινώθηκαν σύμφωνα με την ΚΥΑ (4 μέτρα απόσταση ανάμεσα στις ομπρέλες, απολύμανση στις ξαπλώστρες κ.λπ.) Αυτό βέβαια, προϋποθέτει και την ευθύνη του πελάτη – αλλά εμείς από την πλευρά μας, θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες που μας έδωσαν. Με αυτά τα μέτρα θα μειωθεί η δυναμικότητα της κάθε παραλίας κατά 30% αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Εμάς μας ενδιαφέρει να έρθει ο κόσμος.
Όσον αφορά στις διευκολύνσεις, όσοι ενδιαφερόμενοι λάβουν μέρος στους διαγωνισμούς, θα κληθούν να πληρώσουν μόνο το 40% του υπολογισθέντος μισθώματος -το οποίο είναι λογικό, αφού ήδη έχουμε χάσει την μισή σεζόν. Φέτος, πολύ δύσκολα θα έχουμε έσοδα και μετά βίας, θα βγάλουμε τα έξοδά μας, τα ενοίκια, τις ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ. Αποφασίσαμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε τον τουρισμό και φυσικά να βάλουμε πλάτη, για να βοηθήσουμε την Ρόδο και να μην χάσουμε τις θέσεις μας» ανέφερε.
Όσον αφορά στις συμμετοχές ο διαγωνισμός τον οποίο θα διενεργήσει η ΚΥΔ και αφορά συγκεκριμένες παραλίες, θα γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο, ενώ ο διαγωνισμός που θα διενεργήσει ο Δήμος Ρόδου (για τις κεντρικές παραλίες της πόλης, την Ιξιά, την Τσαμπίκα, την Λίνδο και κάποια μέρη στ’ Αφάντου), απαιτεί φυσική παρουσία.
Ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος παραλιών κ. Θανάσης Στάμος, ξεκαθάρισε πως κατ’ εξαίρεση και μόνο για το έτος 2020, όσοι στο νησί της Ρόδου είχαν συνάψει μισθωτήρια απευθείας παραχώρησης έκτασης αιγιαλού και παραλίας για τα έτη 2018 – 2019, μπορούν να συνάψουν νέες μισθώσεις για τις ίδιες θέσεις.
«Αυτό προβλέπει η ΚΥΑ η οποία εκδόθηκε λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Όσοι είχαν συμβόλαια από πέρσι μπορούν μόνον για φέτος να τα ανανεώσουν.
Ο δήμαρχος Ρόδου κ. Αν. Καμπουράκης, έχει ζητήσει μια σειρά από διορθωτικές κινήσεις να συμπεριληφθούν (μόνον για φέτος, καθώς, λόγω της κατάστασης με τον κορωνοϊό η σεζόν είναι αμφίβολη)».
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δήμος Ρόδου θα καλέσει μέσα στην επόμενη εβδομάδα όσους επιχειρηματίες ενδιαφέρονται, για να υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις για το προτιμησιακό καθεστώς προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία πριν την 1η Ιουλίου 2020.

ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΚΥΑ
Από το εκτενές περιεχόμενό μείζονος σημασίας για φέτος είναι οι διατάξεις του άρθρου 17 και συγκεκριμένα τα εξής:
– Οι Δήμοι στη χωρική τους αρμοδιότητα, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τόσο τις απευθείας μισθώσεις έκτασης αιγιαλού και παραλίας, όσο και τις μισθώσεις μέσω δημοπρασιών έως και 15/7/2020. Από 16/7/2020 έως και 31/08/2020 οι μισθώσεις παραχώρησης θα διενεργούνται αποκλειστικά από τις αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες. Οι Δήμοι οφείλουν να αποστείλουν όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις, για τις οποίες δεν έχει συνταχθεί σύμβαση παραχώρησης από τον Δήμο μέχρι 15/7/2020, εντός των επόμενων 2 εργάσιμων ημερών στις αρμόδιες κατά χώρο Κτηματικές Υπηρεσίες.
– Κατ’ εξαίρεση για το έτος 2020, το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό 40 % του υπολογισθέντος ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις του αρ.7 της ΚΥΑ.
– Το αντάλλαγμα της παραχώρησης για το έτος 2020 καταβάλλεται είτε εφάπαξ, είτε σε 3 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την σύναψη της μίσθωσης και το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης συνοδεύει τη σύμβαση, οι δε υπολειπόμενες δύο δόσεις αποστέλλονται για βεβαίωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
– Κατ’ εξαίρεση αποκλειστικά για το έτος 2020, όσοι είχαν συνάψει μισθωτήρια απευθείας παραχώρησης έκτασης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2019 με τους όρους και τις προϋποθέσεις της αριθμ. ΔΔΠ0007378/ 0454ΒΕΞ2017/11.5.2017 ΚΥΑ όπως αυτή τροποποιήθηκε και ίσχυσε έως 31/12/2019, δύνανται να συνάψουν νέες μισθώσεις για τις ίδιες θέσεις.
Η Αίτηση συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία οι αιτούντες βεβαιώνουν τη μη κατάληψη του προς μίσθωση χώρου, καθώς και την ισχύ των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραχώρησης.
Μαζί με την Αίτηση θα υποβάλλεται και επικυρωμένο αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος της προηγούμενης μίσθωσης.
Ο μισθωτής υποχρεούται να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός 2 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία. Μεταξύ των απαιτουμένων δικαιολογητικών, που πρέπει να προσκομισθούν από τον μισθωτή εντός 2 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης περιλαμβάνεται και η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.ΑΘ. σύμφωνα με την παρ.11 του αρ.13 του ν.2971/2001 και του ν.3028/2002.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την σύμφωνη γνώμη είναι να έχουν τηρηθεί οι όροι της αρχικής έγκρισης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα προσκομισθέντα στοιχεία δεν είναι ορθά, η παραχώρηση ανακαλείται αυτοδικαίως και λαμβάνονται τα μέτρα προστασίας του αρ.27 του ν.2971/2001.
– Για τις μισθώσεις έκτασης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2020, στο πλαίσιο προστασίας των πολιτών από την πανδημία, ισχύουν οι διατάξεις της αριθμ. Δ1α/ ΓΠ.οικ.30603/15.5.2020 KYA με θέμα «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη, παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19» (Φ.Ε.Κ. Β’ 1861).

Ένα σχόλιο στο Με το βλέμμα στη σεζόν οι ομπρελάδες

  1. Avatar Ο/Η MANOS λέει:

    ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ 1 Η 3 ΧΡΟΝΙΑ! !ΓΙΑΤΙ ΑΚΟΥΓΟΥΓΟΝΤΕ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΡΤ!! ΚΑΙVIP!! ΠΑΡΑΧΩΡΙΣΕΙΣ!!

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ