Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ

Καλώς να μας έρθετε στη Ρόδο και εύχομαι η παρουσία σας στην περιοχή μας να αποδώσει τα καλύτερα για αυτήν και τους κατοίκους της.

Από αυτά που είμαι σε θέση να γνωρίζω όλες οι προτάσεις και όλα τα αιτήματα που έως τώρα κατατέθηκαν στα πλαίσια της διαδικασίας για την προετοιμασία του αναπτυξιακού συνεδρίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και συνέθεσαν το περιεχόμενο του, κινούνται στην γνωστή επι δεκαετίες γραμμή, συνεπώς  δύσκολα θα οδηγήσουν σε διαφορετικά από τα επίσης επί δεκαετίες γνωστά αποτελέσματα. Για την οικονομία της γνώσης, την καινοτομία, την έξυπνη εξειδίκευση, τις πολιτικές του τριπλού & του τετραπλού έλικα, τις συμπράξεις και τις συμβάσεις καινοτομίας, τις πράσινες Δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη και για ότι τέλος πάντων αφορά την κοινωνικά ευαισθητοποιημένη επιχειρηματικότητα που παράγει ανάπτυξη και ευημερία για τους πολλούς δεν ακούσαμε ΚΟΥΒΕΝΤΑ! Οι προσδοκίες για κάτι διαφορετικό εστιάζονται πλέον αποκλειστικά σε Εσάς. 

Δράττομαι λοιπόν της ευκαιρίας να σας ενημερώσω για το ποιοι είμαστε, τι πετύχαμε ασκώντας επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της οικονομίας της γνώσης και της έξυπνης εξειδίκευσης. Να θέσω υπόψη σας αυτά που πετύχαμε, καθώς και το όφελος που προκύπτει για τη χώρα, το οποίο δικαιολογεί την παρούσα επιστολή μου και την υποβολή, δημοσίως, προς εσάς αυτή τη φορά, του αιτήματος που υποβάλλω συνεχώς προς κάθε κατεύθυνση χωρίς να έχω λάβει απάντηση έως τώρα.

          Ποιοι είμαστε και τι κάνουμε:

Ονομάζομαι  Νικόλαος Θεοδώρου, είμαι οικονομολόγος και μαζί με την κόρη μου, Ειρήνη – Αγνή Θεοδώρου, Μηχανικό Παραγωγής και Διοίκησης και την εξειδικευμένη ομάδα των Μηχανικών που συνεργαζόμαστε, ασχοληθήκαμε συστηματικά με τον φωτισμό Δημόσιων χώρων. Εστιάσαμε στη συνολική επίλυση των ζητημάτων εκείνων που δεν επέτρεπαν την παράταση του κύκλου ζωής για τα υφιστάμενα στο δημόσιο φωτισμό φωτιστικά, με τη χρήση LED retrofit προϊόντων. Στα πλαίσια της «έξυπνης εξειδίκευσης» και της ολιστικής, συστηματικής ενασχόλησης μας με το αντικείμενο αποκτήσαμε την αναγκαία  καινοτόμο τεχνογνωσία για την επινόηση και τη δημιουργία των βέλτιστων λύσεων. Επινοήσαμε και δημιουργήσαμε,  ειδικού σκοπού,  καινοτόμους, αρθρωτούς, επισκευάσιμους και επεκτάσιμους LED λαμπτήρες και αντίστοιχα LED ημι-φωτιστικά (modules). Τα προϊόντα αυτά διαθέτουν απεριόριστες δυνατότητες προσαρμογής στις ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις του κλάδου και ικανότητα άμεσης ενσωμάτωσης τους. Σχεδιάσαμε, κωδικοποιήσαμε, εγκαταστήσαμε και λειτουργούμε με επιτυχία από τα μέσα του 2013 μικρού κόστους, έξυπνες, δυναμικές, επεκτάσιμες, ευέλικτες και ευπροσάρμοστες στη ζήτηση και στις ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις, γραμμές παραγωγής. Αυτές σχεδιάστηκαν και τυποποιήθηκαν ως ολοκληρωμένα πακέτα, έτοιμα για άμεση εγκατάσταση οπουδήποτε και οποτεδήποτε χρειαστεί. Κατασκευάσαμε, με τη χρήση αυτών των γραμμών παραγωγής, πιστοποιήσαμε, σύμφωνα με τις διεθνής προδιαγραφές και τα αντίστοιχα πρότυπα (CE),  και διαθέτουμε στην αγορά ως καινοτόμα  προϊόντα ειδικού σκοπού, τους δικούς μας LED λαμπτήρες και τα δικά μας LED ημι-φωτιστικά (modules).

Όλα τα προϊόντα μας διαθέτουν επίσης τυποποιημένη τεχνογνωσία παραγωγής, απόλυτα συμβατή με την αντίστοιχη  των γραμμών παραγωγής τους, δεδομένο που επιτρέπει την από κοινού αξιοποίησή τους ως ολοκληρωμένων αυτόνομων προϊόντων προς πώληση και εξαγωγή. Εξαγωγή η οποία θα προσέφερε προσθετικά τη δυνατότητα δημιουργίας κοιτίδων τεχνογνωσίας και παραγωγής Ελληνικής προέλευσης σε άλλες χώρες, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Τα προϊόντα αυτά είναι τα μόνα από όσα διατίθενται στην αγορά που:                                                       1. Επιτρέπουν τις πιστοποιημένες,“best value for money” λύσεις για το retrofit των υφιστάμενων φωτιστικών ή της αντικατάστασης τους, όπου αυτό κρίνεται πιο συμφέρον ή αναγκαίο.

  1. Παρέχουν το βέλτιστο αποτέλεσμα ως προς το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, λόγω των κορυφαίων δεικτών επαναχρησιμοποίησης (REUSE), μείωσης κατανάλωσης πόρων (REDUSE) και ανακύκλωσης (RECYCLE) που επιτυγχάνουν όχι μόνο εξ΄αρχής αλλά και καθ΄όλη τη διάρκεια του συνεχώς επεκτεινόμενου κύκλου ζωής τους. Ενδεικτικά αναφέρω τα ακόλουθα ως προς το περιβαλλοντικό αποτύπωμά τους.

Το μέσω βάρος ενός φωτιστικού από αυτά που χρησιμοποιούνται στο δημόσιο φωτισμό είναι επτά (7) κιλά. Άρα τα κατ΄εκτίμηση 3.000.000 νέα φωτιστικά, που σύμφωνα με τις κρατούσες έως τώρα πρακτικές και τις υπάρχουσες λύσεις θα αντικαταστήσουν τα φωτιστικά που είναι εγκατεστημένα ήδη, αντιστοιχούν σε 21.000.000 κιλά. Τα περιβαλλοντικά κόστη παραγωγής τους, που ως τέτοια  επιβαρύνουν το δημόσιο, δεν περιλαμβάνονται στη τιμή πώλησής τους. Τα αντίστοιχα μεγέθη που προκύπτουν από τις δικές μας λύσεις είναι 900 γραμμάρια ανά φωτιστικό δηλαδή 2.700.000 κιλά.

Τα φωτιστικά τα οποία σύμφωνα με τις κρατούσες έως τώρα πρακτικές και τις υπάρχουσες λύσεις θα αποσυρθούν αντιστοιχούν επίσης σε 21.000.000 κιλά. Τα περιβαλλοντικά κόστη της διαχείρισης τους, τα οποία θα επιβαρύνουν το δημόσιο, δεν περιλαμβάνονται στη τιμή πώλησης τους.Τα αντίστοιχα μεγέθη που προκύπτουν από τις δικές μας λύσεις είναι 900 γραμμάρια ανά φωτιστικό δηλαδή 2.700.000 κιλά.. Η σύγκριση δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολιών και επιφυλάξεων. Τα αποκλειστικά βιομηχανικά δικαιώματα αυτών των προϊόντων και η  αμιγώς Ελληνική τεχνογνωσία παραγωγής τους σε μεγάλες κλίμακες με το χαμηλότερο κόστος  επένδυσης, μας ανήκουν.                                                                    

  1. Εισφέρουν τα μέγιστα στη βελτίωση όλων των δεικτών Εθνικής, περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης και ευημερίας ως εγχώριοι πολλαπλασιαστές τους. Τα οφέλη αυτά, δεν περιορίζονται στη μείωση των χαμηλών προδιαγραφών και υψηλού κόστους κύκλου ζωής εισαγόμενων υποκατάστατων από τρίτες χώρες αλλά εκτείνονται στο σύνολο της, συμβάλλοντας στην αναγκαία ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της και τα οποία είμαι έτοιμος να σας παρουσιάσω λεπτομερώς όποτε το ζητήσετε. Παρά ταύτα τίποτα από όλα αυτά δεν λαμβάνεται υπ΄όψη στους έως τώρα ως μετρήσιμο μέγεθος αξιολόγησης, σχετικούς διαγωνισμούς για τον υπολογισμό της πιο συμφέρουσας για το δημόσιο τιμή

Η εμπειρία μας:

Δεν θα επικεντρωθώ στη κρίση και τις συνέπειες της, ούτε στις άκαρπες έως τώρα ενέργειες που κάναμε προς κάθε κατεύθυνση για συνεργασίες στα πλαίσια της οικονομίας της γνώσης, της καινοτομίας, της φιλικής προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον αειφόρου και αλληλέγγυας επιχειρηματικότητας. Ούτε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εξ΄αιτίας των δυσλειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης και της δικαιοσύνης τα οποία επιτείνουν οι παλαιοκομματικές πρακτικές στήριξης των υφιστάμενων δομών συνδιαλλαγής μέσω των παγειομένων πρακτικών διενέργειας των διαγωνισμών του Δημοσίου. Ούτε στις επί σκοπού εγειρόμενες προκαταλήψεις που θεωρούν ότι το δημόσιο συμφέρον δεν εξυπηρετείται από την ανεξάρτητη παραγωγή καινοτομίας ακυρώνοντας έτσι την πλέον ενδιαφέρουσα μορφή της οικονομίας της γνώσης, δηλαδή την δημιουργικότητα των παραγωγών της. Ούτε σε όλα όσα συνδιαστικά με τα ως άνω μπλοκάρουν τις πωλήσεις μας και ακυρώνουν όχι μόνο τη δική μας προσπάθεια και τις αντίστοιχες όλων όσων βιώνουν ανάλογες εμπειρίες αλλά κύρια τις δικές σας εξαγγελίες κ. Πρωθυπουργέ και τις δικές σας πολιτικές που αφορούν στην ανάπτυξη της χώρας και στο νέο μοντέλο ανασυγκρότησης της.

Θα αναφερθώ όμως σε αυτό που τώρα πλέον γνωρίζω καλά. Είναι αδύνατο να αντιμετωπίσουμε εμείς, ως μεμονωμένοι επιχειρηματίες, που αγωνιζόμαστε νυχθημερόν για την επιβίωση των επιχειρήσεων μας, των εργαζομένων σε αυτές και των οικογενειών όλων μας, όλα αυτά τα εμπόδια προκαταλήψεων, πρακτικών και μεθόδων που εγείρει και εκμεταλεύεται το πανίσχυρο σύστημα διαφθοράς και διαπλοκής χωρίς Εσάς. Αλλά ούτε και Εσείς το μπορείτε χωρίς εμάς. Εάν εμείς αποτύχουμε σαν επιχειρηματίες, λόγω αποκλεισμού μας από το εγχείρημα, θα χάσουμε εμείς και οι άνθρωποί μας. Εάν αποτύχετε Εσείς θα χάσει ολόκληρη η χώρα και οι άνθρωποί της. Δημιουργικές μαχόμενες δυνάμεις, φορείς της υγιούς επιχειρηματικότητας υπάρχουν διάσπαρτες σε ολόκληρη τη χώρα. Εάν επιλέξετε να τις αναζητήσετε, να τις αξιολογήσετε και να τις οργανώσετε, Να τους δώσετε όραμα και σκοπό, κάντε τις να πιστέψουν ότι δεν ματαιοπονούν, να τις κάνετε ομάδα, με στίβο και στόχους προς επίτευξη τότε να είστε σίγουρος ότι θα τιμήσουν την εμπιστοσύνη σας και θα φέρουν αποτελέσματα θα λαμπρύνουν τη χώρα και Εσάς. Ο κοινός σκοπός καθώς και το μερτικό του καθήκοντος που αντιστοιχεί στον καθένα από εμάς για την επίρευξη του, επιβάλλουν την υλοποίηση του αυτονόητου.

 

Το αίτημα:

Εκείνο που αιτούμαι προς εσάς πλέον κ. Πρωθυπουργέ είναι την άμεση και έμπρακτη απόδειξη του ότι οι εξαγγελίες σας για τη στήριξη της αλληλέγγυας και υγειούς επιχειρηματικότητας που υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, το συλλογικό καλό και την εθνική ανασυγκρότηση είναι υλοποιήσιμες και δεν ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ κανένα άξιο & ικανό συμπολίτη μας. Αιτούμαι όχι γενικά και αόριστα την άμεση ανακοίνωση και υλοποίηση του συνόλου των πολιτικών σας για τη στήριξη της καινοτόμου και κοινωνικά προσανατολισμένης επιχειρηματικότητας και την αλλαγή των νοοτροπιών, των μεθόδων και των πρακτικών εκκόλαψης και υλοποίησης της διαπλοκής και της διαφθοράς, αλλά ειδικότερα τα παρακάτω:

  1. Τη συμμετοχή των καινοτόμων επιχειρηματιών, των αποτελεσματικών επιστημόνων και των παραγωγικών ερευνητικών φορέων στη δημιουργία των αναγκαίων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας δομών χωρίς τις οποίες είναι αδύνατη η ανασυγκρότηση της χώρας
  2. Την υπηρεσιακή στελέχωση αυτών των δομών με ικανά και αποτελεσματικά άτομα που θα αμείβονται για να παράγουν. Που θα μοχθούν μαζί με εμάς, για στοχευμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα, στα πλαίσια κοινού σκοπού για την επίτευξη του οποίου θα αξιολογούνται και θα αμοίβονται. Δεν χρειαζόμαστε θεωρητικούς του σωλήνα που θα μας λένε εκ του ασφαλούς και αφ΄υψηλού τι θα κάνουμε εμείς με όλο το ρίσκο των πιθανών αστοχιών δικό μας, όπως συμβαίνει τώρα. Χωρίς νέου τύπου δομές που δεν θα είναι «παραμάγαζα» αλλά επιταχυντές ανάπτυξης κατάλληλα στελεχωμένοι για αυτό, οι πολιτικές σας και οι πόροι για την υλοποίηση τους θα γίνουν εκ των πραγμάτων και πάλι βορά για τους διαχρονικά επιτήδειους

 

  1. Τη δημιουργία φορέων ελέγχου, βάσει συγκεκριμμένων κριτηρίων και μετρήσιμων δεικτών, της εφαρμογής των πολιτικών σας από όλους, σε κάθε τομέα και σε κάθε περίπτωση. Ενδεικτικά αναφέρω ότι στα κριτήρια για την επιλογή της πιο συμφέρουσας για το δημόσιο προσφοράς για το φωτισμό δημόσιων χώρων με LED δεν περιλαμβάνονται, ούτε το κόστος του οικολογικού αποτυπώματος των μεθόδων και των υπό προμήθεια  υλικών που προτείνονται, ούτε οι μακροοικονομικοί και μικροοικονομικοί δείκτες εθνικής, περιφερειακής και τοπικής οικονομίας  που επηρρεάζονται από την εκάστοτε προμήθεια. Δεδομένα χωρίς τα οποία το δημόσιο συμφέρον δεν προστατεύεται.

 

Θεωρώ ότι η δημιουργία μιας αξιόπιστης ηλεκτρονικής πλατφόρμας αξιολόγησης που θα περιελάμβανε και ένα εργαλείο μέτρησης αυτών των δεικτών αλλά και όσων άλλων κριθούν αναγκαίοι θα συνέβαλε τα μέγιστα προς τούτο. Σε ολοκλήρωση της παρούσας επιστολής μου σας δηλώνω κ. Πρωθυπουργέ ότι παραμένω ενεργός και πρόθυμος να καταθέσω όλες τις δυνάμεις μου για να συμβάλλω, εάν εσείς το κρίνετε χρήσιμο, στη δημιουργία ενός πιλοτικού project για την ανεύρεση των καλύτερων λύσεων για τη χώρα και τους ανθρώπους της.

 

Ευελπιστώ ότι το αίτημα μου δεν θα μείνει και αυτή τη φορά αναπάντητο και περιμένω την ακόμα και αρνητική αλλά έντιμη και καθαρή ως προς αυτό απάντηση σας. Από εσάς ως Πρωθυπουργού της χώρας που επιλέγει το ήθος και την τιμή του καθαρού λόγου, ως διέξοδο από τη βαθειά κρίση στην οποία μας οδήγησε ο φαύλος πελατειακός λόγος της διαφθοράς και της διαπλοκής την οποία εμείς βιώνουμε συνεχώς μέσω του ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ μας από όσα αυτή ελέγχει.

Εν αναμονή της απάντησής σας, ευχαριστώ για το χρόνο που μας αφιερώσατε.                                            

               Με εκτίμηση

Ν. Θεοδώρου

Ρόδος

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ