Ικανοποιημένος από την πρακτική που ακολουθείται για την έκδοση βίζας στους Τούρκους πολίτες, που επισκέπτονται την Ελλάδα, δηλώνει, σε απάντηση που έδωσε σε ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Δημ. Γάκη, Ηλία Καματερού, Ανδρέα  Φραγκούλη, Γεωργίου Πάλλη, Νεκτάριου Σαντορινιού και Δημητρίου Σεβαστάκη, οι οποίοι αξίωσαν την απλοποίηση των διαδικασιών, ο αναπληρωτής υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Νίκος Ξυδάκης.
Στην απάντηση του υπουργού αναφέρονται τα εξής:
ΘΕΜΑ:  Απάντηση στην Κοινοβουλευτική Ερώτηση 899 των κ.κ. Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.
Το Υπουργείο Εξωτερικών σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθώς και άλλα συναρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες, βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα για την καλύτερη δυνατή προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στο εξωτερικό. Προς την κατεύθυνση αυτή έχουν δοθεί συγκεκριμένες οδηγίες στις Ελληνικές Προξενικές Αρχές για τη βέλτιστη αξιοποίηση των προβλέψεων του ενωσιακού κεκτημένου και έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες, με σκοπό να διευκολύνουν την έλευση επισκεπτών στη χώρα μας.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το «πιλοτικό πρόγραμμα», που εφαρμόζεται από το 2012 σε πέντε νησιά
του Ανατολικού Αιγαίου, ήτοι, τη Ρόδο, την Κω, τη Σάμο, τη Χίο, τη Λέσβο, καθώς και σε άλλα
δύο, το Καστελόριζο και τη Σύμη, από τo 2013.
Επισημαίνεται ότι, επί της ουσίας, το «πιλοτικό πρόγραμμα» στηρίζεται στην ευέλικτη εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 35, Κεφάλαιο VI του Κώδικα Θεωρήσεων, σύμφωνα με τις οποίες είναι δυνατόν να χορηγηθούν ομοιόμορφες θεωρήσεις εισόδου στα σύνορα, με δικαίωμα παραμονής στον κάτοχό τους έως 15 ημέρες κατ’ ανώτατο όριο, ανάλογα με το σκοπό και τους όρους της προβλεπόμενης παραμονής, Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται κατά την άφιξη των επισκεπτών οι οποίοι διακινούνται από συγκεκριμένα λιμάνια των μικρασιατικών παραλίων προς τα επτά, συμμετέχοντα ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στα οποία υπάρχουν δυνατότητες και επαρκής υποδομή συνοριακού ελέγχου στα θεσμοθετημένα σημεία εισόδου τους.
Το έν λόγω πρόγραμμα προέκυψε μετά από σχετική πρόταση της χώρας μας, η οποία και
εξασφάλισε τη συναίνεση της Επιτροπής, κατ’ εξαίρεση και μετά από έντονη προσπάθεια. Αν και η
Επιτροπή στην πρότασή της για την αναδιατύπωση του Κώδικα Θεωρήσεων έχει συμπεριλάβει τη
θεσμοθέτηση του ελληνικού πιλοτικού προγράμματος σε μόνιμη βάση, εν τούτοις, πολλά Κ-Μ
έχουν εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις.
Το πρόγραμμα εφαρμόζεται από το 2012, η δε χρονική του διάρκεια διευρύνθηκε και από το 2013, ισχύει, από τέλη Απριλίου έως τέλη Οκτωβρίου. Σημειωτέον ότι το τέλος της θεώρησης περιορίζεται πλέον στα 35 αντί των 60 ευρώ που ίσχυσε το πρώτο έτος εφαρμογής του προγράμματος, το 2012. Εν τούτοις, με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Θεωρήσεων, η χορήγηση θεωρήσεων στα σύνορα γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και συνεπώς η Επιτροπή και τα λοιπά Κ-Μ δεν θα έκαναν αποδεκτή την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος καθ’ όλη τη διάρκεια  του έτους.
Κατά το προηγούμενο διάστημα, το ΥΠΕΞ και οι προξενικές Αρχές μας είχαν να αντιμετωπίσουν μια μεγάλη πρόκληση: την εξάπλωση του Πληροφοριακού Συστήματος για τις Θεωρήσεις (VIS). Στην πρόκληση αυτή το ΥΠΕΞ ανταποκρίθηκε επιτυχώς. Η εξάπλωση του VIS που αφορά το σύνολο των Κ-Μ, τα οποία μετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία Schengen, ολοκληρώνεται στις 20 Νοεμβρίου 2015 (ευρωπαϊκές χώρες), ενώ, ήδη, λειτουργεί σε σημαντικές για τον τουρισμό μας χώρες όπως, η Ρωσία, ή Ουκρανία, η Κίνα, η Ινδία και βεβαίως η Τουρκία.
To VIS αποτελεί ένα μεγάλο, ασφαλές πληροφοριακό σύστημα, το οποίο διευκολύνει τους ελέγχους και τη χορήγηση θεωρήσεων από τις προξενικές Αρχές των Κ-Μ και τα συνοριακά σημεία  εισόδου,   βοηθά   στην  καταπολέμηση  των   καταχρήσεων   (άγρα   θεωρήσεων  κλπ), προστατεύει τους ταξιδιώτες από κλοπή της ταυτότητάς τους μέσω της χρήσης των βιομετρικών, όταν τρίτα άτομα επιχειρούν να ταξιδεύσουν με κλεμμένα ταξιδιωτικά έγγραφα, ενισχύει την ασφάλεια των Κ-Μ και εν τέλει προσφέρει τη δυνατότητα να διευκολύνονται, έτι περαιτέρω, οι καλής πίστεως ταξιδιώτες.
Η συνεργασία με τα τουριστικά πρακτορεία δεν έχει διακοπεί. Ωστόσο λόγω εφαρμογής του VIS, κάθε αιτούμενος για πρώτη φορά θεώρηση έχει την υποχρέωση να επισκεφθεί την προξενική Αρχή ή το συνεργαζόμενο Κέντρο Θεωρήσεων που λειτουργούν οι εξωτερικοί πάροχοι για να γίνει λήψη των δακτυλικών του αποτυπωμάτων. Βεβαίως δεν απαιτείται η εκ νέου λήψη βιομετρικών στοιχείων από τις αιτήσεις για τις οποίες έχουν καταχωρισθεί δακτυλικά αποτυπώματα στο σύστημα VIS, εντός των προηγουμένων 59 μηνών, ενώ έχουν δοθεί οδηγίες στα Προξενεία να αξιοποιούν στο έπακρο τις προβλέψεις του Κώδικα Θεωρήσεων και των Συμφωνιών Διευκολύνσεως Θεωρήσεων της ΕΕ με τρίτες χώρες, για την παροχή διευκολύνσεων.
Όσον αφορά τη δυνατότητα Τούρκων πολιτών να επισκέπτονται αυθημερόν τα ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου με διακράτηση των ατομικών τους εγγράφων, επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται ανάλογη διαδικασία στο ενωσιακό κεκτημένο για είσοδο στο χώρο Schengen, αναπόσπαστο μέρος του οποίου αποτελούν και τα ελληνικά νησιά.
Η επιτυχία της προσπάθειας που καταβάλλει το Υπουργείο Εξωτερικών και οι προξενικές Αρχές μας για ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος προς τη χώρα μας, αντικατοπτρίζεται ιδιαιτέρως στην περίπτωση της Τουρκίας. Όπως διαπιστώνεται, κατά την τελευταία τριετία, υπήρξε σημαντικη αύξηση στις χορηγούμενες από τις προξενικές Αρχές μας στην Τουρκία θεωρήσεις. Ειδικότερα: Το 2011 χορηγήθηκαν 62.052 θεωρήσεις, το 2012 χορηγήθηκαν 92.176, ενώ το 2013 ο αριθμός τους ανήλθε σε 129.560 θεωρήσεις και το 2014 σε 147.468. Από την άλλη πλευρά, το ποσοστό απορρίψεων δεν υπερβαίνει το 1 – 2%, από τα χαμηλότερα μεταξύ των προξενικών Αρχών των Κ-Μ της ΕΕ στην Τουρκία. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι όσον αφορά τις χορηγούμενες θεωρήσεις, στην μεγάλη τους πλειονότητα (94% του συνόλου), είναι μακράς διάρκειας, πολλαπλών εισόδων γεγονός, το οποίο διευκολύνει έτι περαιτέρω τους Τούρκους πολίτες να επισκέπτονται την Ελλάδα. Τέλος, στην περίπτωση της Τουρκίας οι αιτούμενοι θεώρηση δύνανται να εξυπηρετηθούν από 4 προξενικές Αρχές μας (Αγκυρα, Αδριανούπολη, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη), αλλά και από 8 Κέντρα Θεωρήσεων – εξωτερικοί πάροχοι (Αγκυρα, Αδριανούπολη, Αλικαρνασσός Αττάλεια, Κωνσταντινούπολη, Μαρμαρίδα, Προύσα, Σμύρνη), ενώ οι θεωρήσεις χορηγούνται, κατά κανόνα. Εναι κατά συνέπεια προφανές ότι οι πρακτικές, τις οποίες, με οδηγίες του Υπουργείου Εξωτερικών, εφαρμόζουν οι προξενικές Αρχές μας στην Τουρκία όχι μόνο δεν λειτουργούν αποτρεπτικά, αλλά αντίθετα έχουν διευκολύνει σημαντικά τις επισκέψεις Τούρκων πολιτών στην Ελλάδα, ενισχύοντας το τουριστικό ρεύμα από τη γείτονα.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Νίκος Ξυδάκης

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ