Τοπικές Ειδήσεις

Ομιλία του Βασ. Υψηλάντη στην Ολομέλεια της Βουλής στο ΝΣ για τις τροποποιήσεις στην Πολιτική Δικονομία

Αίτημα του σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το ΔΣΡ για την άμεση λειτουργία του Κτηματολογίου Ρόδου- Υιοθέτηση πρότασης του για να μπορούν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση ασκούμενοι δικηγόροι στα Κτηματολόγια Ρόδου, Κω και Λέρου.-

«Το μέγα ζητούμενο της ανεξαρτησία, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του δικαστικού έργου, επιβάλλει τη διαρκή εγρήγορση της κυβέρνησης, του νομοθέτη και των δικαστηρίων για την προώθηση πολιτικών, τη θέσπιση μέτρων, τη διασφάλιση υποδομών και μέσων και την ορθολογική διαχείριση της δικαστικής ύλης, ώστε να απονέμεται ποιοτική δικαιοσύνη από ανεξάρτητους δικαστές σε εύλογο χρόνο.

Αυτή την ανάγκη υπηρετεί, το υπό ψήφιση νομοσχέδιο, που στη βάση του επιφέρει βελτιώσεις σε προβληματικές ρυθμίσεις, ρυθμίζει διχογνωμίες και συμπληρώνει κενά του ν.4335/2015 »τόνισε στην ομιλία του στην ολομέλεια της Βουλής ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Α. Υψηλάντης, ο οποίος είπε ότι, η διάταξη στο νομοσχέδιο για τις μεταγραπτέες πράξεις στο Κτηματολόγιο Ρόδου δεν εξυπηρετεί ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συζήτησης των εμπραγμάτων αγωγών και για το λόγο αυτό ζήτησε τη συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου για να γίνει άμεσα η μετεγκατάσταση του Κτηματολογίου στο παλαιό νοσοκομείο Ρόδου και να λειτουργήσει. Τέλος ευχαρίστησε τον υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα για την αποδοχή της πρότασης του για την παροχή δυνατότητας άσκησης Δικηγόρων και στα Κτηματολόγια Ρόδου, Κω, Λέρου.

 

Τα βασικά σημεία της ομιλίας του Βασίλη Α. Υψηλάντη είναι τα εξής:

 

« Είναι γεγονός ότι στη χώρα μας προσπαθούμε να βρούμε πατήματα τέτοια ώστε με ασφάλεια να ξεπεράσουμε την ασφυκτική κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της δικαιοσύνης και να δοθεί λύση στο μεγάλο ζητούμενο που δεν είναι μόνο η διατήρηση της οργάνωσης και λειτουργίας της σε καθεστώς ανεξαρτησίας. Είναι ότι και το δικαστικό σύστημα πρέπει να ανταποκρίνεται στον όγκο των διαφορών που υποδέχεται. Μαζί όμως με την προσπάθεια για την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης ζητούμενο είναι και ένα τρίτο πολύ σημαντικό στοιχείο που είναι η ποιότητα του δικαστικού έργου. Η ταυτόχρονη επιδίωξη και των τριών αυτών συνιστωσών, όπως επισημαίνεται και στην πολύ σημαντική έρευνα της «ΔιαΝΕΟσις» για τη δικαιοσύνη, είναι ένα πρόβλημα για πολύ δυνατούς λύτες, καθώς επιβάλλει τη διαρκή εγρήγορση της κυβέρνησης, του νομοθέτη και των δικαστηρίων για την προώθηση πολιτικών, τη θέσπιση μέτρων, τη διασφάλιση υποδομών και μέσων και την ορθολογική διαχείριση της δικαστικής ύλης, ώστε να απονέμεται ποιοτική δικαιοσύνη από ανεξάρτητους δικαστές σε εύλογο χρόνο.

Αυτή την ανάγκη υπηρετεί, το υπό ψήφιση νομοσχέδιο, που στη βάση του επιφέρει βελτιώσεις σε προβληματικές ρυθμίσεις, ρυθμίζει διχογνωμίες και συμπληρώνει κενά του ν.4335/2015.

Θα σταθώ σε ορισμένες σημαντικές, κατά την άποψή μου, από τις νομοθετικές παρεμβάσεις που εισάγονται με το νομοσχέδιο.

Στις διατάξεις του ΝΣ που περιλαμβάνονται στο Μέρος Α’ (άρθρα 1-83) είναι και αυτή της πρόβλεψης εκδίκασης των εφέσεων επί αποφάσεων των ειρηνοδικείων από τα μονομελή πρωτοδικεία της περιφέρειάς. Στην περίπτωση αυτή τα μονομελή πρωτοδικεία συγκροτούνται από πρόεδρο πρωτοδικών ή έναν από τους αρχαιότερους κατά διορισμό πρωτοδίκες που ορίζεται με πράξη του προϊσταμένου ή του εκτελούντος χρέη προϊσταμένου προέδρου πρωτοδικών αλλά και της πιλοτικής δίκης.

Για την πιλοτική δίκη προβλέπεται ότι οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή μέσο που ασκήθηκε ενώπιον οποιουδήποτε πολιτικού δικαστηρίου μπορεί να εισαχθεί στην πλήρη ολομέλεια του Αρείου Πάγου με απλή πράξη τριμελούς επιτροπής, που αποτελείται από τον Πρόεδρό του, τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο και τον Πρόεδρο του αρμόδιου καθ’ ύλην Τμήματος, ύστερα από αίτημα ενός εκ των διαδίκων που κατατίθεται ενώπιον της η ύστερα από προδικαστικό ερώτημα που υποβάλλεται από το δικαστήριο της ουσίας, με απόφαση που δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα, όταν με αυτό τίθεται νέο δυσχερές ερμηνευτικό νομικό ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος που έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων. Τα ως άνω ένδικα βοηθήματα ή μέσα μπορούν να εισαχθούν και απευθείας στην πλήρη ολομέλεια του Αρείου Πάγου με απλή πράξη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η πλήρης ολομέλεια του Αρείου Πάγου εκδίδει την απόφασή της σε προθεσμία έξι (6) μηνών. Η ως άνω διαδικασία δεν εφαρμόζεται όταν εκκρεμεί αναίρεση για το νομικό αυτό ζήτημα. Ο ίδιος θεσμός είχε εισαχθεί με το άρθρο 1 του Ν.3900/2010 και εφαρμόζεται με επιτυχία στη διοικητική δίκη αλλά και σε άλλες χώρες όπως στη Γερμάνια και τη Γαλλία. Κρίνεται σκόπιμη και στην πολιτική δίκη, προκειμένου να διασφαλιστούν τα κριτήρια της ασφάλειας του δικαίου, της αποσυμφόρησης και της ταχύτητας στην απονομή της δικαιοσύνης.

Απλοποιούνται οι διαδικασίες στις μικροδιαφορές και διευρύνονται οι περιπτώσεις παράστασης των διαδίκων με δήλωση στις δίκες της ειδικής διαδικασίας, της εκουσίας στο δεύτερο βαθμό και στις συναινετικές προσημειώσεις.

Εισάγεται διάταξη που σε περίπτωση παρεμπόδισης επικοινωνίας του παιδιού με γονέα, διαπιστώνεται το γεγονός από το δικαστικό επιμελητή και διευρύνονται οι προθεσμίες για την κατάθεση προτάσεων από 100 σε 120 ημέρες και στις 180 για τους κατοίκους εξωτερικού. Υπάρχουν σημαντικές ρυθμίσεις που διευρύνουν τα δικαιώματα των διαδίκων και τις εγγυήσεις για την ορθή απονομή της δικαιοσύνης και βεβαίως αρκετές και εύστοχες παρεμβάσεις που αφορούν την ψηφιακή λειτουργία της δικαιοσύνης όπως η ηλεκτρονική ταυτοποίηση, η υποβολή δικογράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, επιδόσεις με ηλεκτρονικά μέσα, ηλεκτρονική τήρηση πινακίου, η πρόσκληση διαδίκου για συμπλήρωση τυπικών παραλείψεων με e mail, δυνατότητα ηλεκτρονικής εγγραφής και εξάλειψης προσημείωσης.

Θα ήθελα να σταθώ ειδικότερα σ΄ένα θέμα που προβλέπεται με ειδική διάταξη και αφορά τη λειτουργία της δικαιοσύνης στη Ρόδο, τη Χάλκη και την Τήλο εξαιτίας της αναστολής λειτουργίας του Κτηματολογίου Ρόδου και των λειτουργούντων σε αυτό υποθηκοφυλακείων Χάλκης και Τήλου, εδώ και ένα περίπου χρόνο εξαιτίας του κλεισίματος τους για λόγους όπως έχει ειπωθεί τεχνικούς. Η διάταξη όπως εισάγεται δεν εξυπηρετεί το ζητούμενο που είναι η συζήτηση των εκκρεμών αγωγών. Απλά δεν θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες . Για το λόγο αυτό ζητώ άμεσα την παρέμβαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη λειτουργία του Κτηματολογίου Ρόδου . Ακόμα και με την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου για την άμεση ολοκλήρωση της μεταφοράς του κτηματολογίου στο παλαιό νοσοκομείο Ρόδου και τη λειτουργία του .

Τέλος θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης για την αποδοχή της πρότασης μου για την παροχή δυνατότητας άσκησης Δικηγόρων και στα Κτηματολόγια Ρόδου, Κω, Λέρου. Με τις σκέψεις και τις παρατηρήσεις αυτές δηλώνω ότι υπερψηφίζω το υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

Ευχαριστώ.»

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου