Τοπικές Ειδήσεις

Εμπλοκή στη λειτουργία του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών

Εκτάκτως συνεδριάζει την 13η Αυγούστου 2020, το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ρόδου, κεκλεισμένων των θυρών, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την ανάκληση των υπ’ αριθ. 1120/2017 και 505/2018 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και παραπομπή στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη νομικών μέτρων.

Με την πρώτη απόφαση είχε εκριθεί κατά πλειοψηφία η εκχώρηση προϊόντος (τίμημα διαλογής και μεταφοράς) της σύμβασης συνεργασίας Δήμου Ρόδου και ΕΕΑΑ Α.Ε. (με ημερομηνία 1.11.2016 και αριθμό πρωτοκόλλου 52367) για το χρονικό διάστημα ισχύος της παραπάνω σύμβασης στην κοινοπραξία «W.A.T.T. Α.Ε. – ENACT Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».
Σύμφωνα με την 5530/2016 απόφαση του δημάρχου Ρόδου, προκηρύχτηκε διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός με τίτλο «Αποκομιδή – μεταφορά και διαχείριση ΑΣΑ, σάρωση (μηχανική και χειρωνακτική), χορτοκοπή – κλαδοκοπή (μηχανική και χειρωνακτική) καθώς και αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου».
Σύμφωνα με τους όρους των τευχών αυτού και συγκεκριμένα το άρθρο 3 της διακήρυξης, επέτρεπε στους διαγωνιζόμενους οικονομικούς φορείς την στήριξή τους στις ικανότητες άλλων φορέων (δάνεια, εμπειρία) όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοδοτικής επάρκειας και στα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, χωρίς να διευκρινίζει τη μορφή που θα έχει η στήριξη αυτή κατά την εκτέλεση της σύμβασης.
Οπως αναφέρεται στην απόφαση η ανάδοχος κοινοπραξία «ENACT Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κατά το στάδιο του διαγωνισμού στηρίχθηκε στην εμπειρία της εταιρείας «WATT Α.Ε.», η οποία και δεσμεύτηκε ρητώς, καταθέτοντας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (δικαιολογητικά και στοιχεία) τα οποία ελέγχθηκαν και πληρούσαν τις απαιτήσεις και τους όρους του διαγωνισμού, να θέσει στη διάθεση της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ENACT Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» τα οικονομικά και χρηματοοικονομικά προσόντα που αυτή έχει από την ευρεία ενασχόληση της με το αντικείμενο της διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας και την τεχνική και επαγγελματική τεχνογνωσία – εμπειρία που η WATT Α.Ε. έχει αποκτήσει από τη λειτουργία του Κ.Δ.Α.Υ. Κορωπίου, το οποίο αποτελεί ιδιοκτησία της και το οποίο λειτουργεί και εκμεταλλεύεται.
Κατόπιν των ανωτέρω, η ανάδοχος κοινοπραξία «ENACT Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» που είχε στηριχθεί ως υποψήφια στην ικανότητα της W.A.T.T. Α.Ε. ως προς την διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων, συνέστησε με την τελευταία σε υλοποίηση της σχετικής μεταξύ τους δέσμευσης συνεργασίας, μέσω του από 15/06/2017 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Σύστασης Κοινοπραξίας την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «W.A.T.T. Α.Ε.- ENACT Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με Α.Φ.Μ 997088317, σκοπός της οποίας είναι η λειτουργία και εκμετάλλευση του Κ.Δ.Α.Υ. Δήμου Ρόδου συμπεριλαμβανομένης και της εκμετάλλευσης των ανακτώμενων από αυτό υλικών.
Με την δεύτερη απόφαση έγινε τροποποίηση της από 01-11-2016 σύμβασης συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ρόδου και της ΕΕΑΑ Α.Ε. για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων αρ.πρωτ. 2/29737/2018.
Πιο συγκεκριμένα το δημοτικό συμβούλιο είχε αποφασίσει κατά πλειοψηφία να εγκρίνει την υπογραφή Σχεδίου Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ του εγκεκριμένου Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης «Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης- Ανακύκλωσης Α.Ε. (ΕΕΑΑ Α.Ε.)», του Δήμου Ρόδου και της κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ W.A.T.T. Α.Ε. – ENACT Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» ενώ εξουσιοδότησε τον δήμαρχο να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες.

Σημειώνεται ότι η κοινοπραξία έχει προβεί την 7η Αυγούστου 2020 σε δήλωση διακοπής παροχής εργασιών και υπηρεσιών της μέχρι να ανανεωθεί η μεταξύ τους σύμβασης και κάλεσε τον Δήμο Ρόδου εντός 24 ωρών να παραλάβει τον χώρο, τον εξοπλισμό και τα μηχανήματα.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου