Ειδήσεις

Υπόμνημα θέσεων-προτάσεων του Επιμελητηρίου Δωδ/νήσου στη συνάντηση των προέδρων των ΕΒΕ με τον Κ.Μητσοτάκη

Στη συνάντηση που είχαν οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων της χώρας με τον πρόεδρο της Ν.Δ. κ. Κυρ. Μητσοτάκη  ο πρόεδρος του ΕΒΕΔ κ. Γιάννης Πάππου κατέθεσε το ακόλουθο υπόμνημα θέσεων-προτάσεων:
Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, ως ο κύριος εκπρόσωπος και εκφραστής του συνόλου των παραγωγικών φορέων της Δωδεκανήσου, σας εκφράζει κατ’ αρχάς την ικανοποίησή του για αυτή τη σύσκεψη εργασίας, γεγονός που αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία στην οποία προσδοκούμε να τεθούν ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι για την αναπτυξιακή προοπτική των νησιών της Δωδεκανήσου αλλά και την ενίσχυση του Επιμελητηριακού Θεσμού, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης, που θα λαμβάνει υπ’ όψιν της τις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώνει η νησιωτικότητα σε όλους τους επιμέρους τομείς.
Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, με 70 χρόνια ενεργό ρόλο στην οικονομική ζωή της Δωδεκανήσου διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο με παρεμβάσεις σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την προώθηση-επίλυση των προβλημάτων των παραγωγικών τάξεων και την τοπική οικονομία γενικότερα. Δεν επαναπαύεται όμως και διαρκώς αναθεωρεί τη στρατηγική του, ώστε να προσαρμόζεται στις αλλαγές του σύγχρονου κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντος, με γνώμονα την αποτελεσματικότητα και το παραγόμενο έργο, αλλά και την συνολική εξυπηρέτηση του επιχειρηματία-μέλους του.
Αριθμεί 22.648 ενεργά μέλη (1/6/2018),κατανεμημένα ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας τους στα τέσσερα (4) Τμήματα
• Εμπορικό: 5.812
• Μεταποιητικό: 5.141
• Τουριστικό: 3.229
• Υπηρεσιών: 8.466


Το Επιμελητήριο μας οφείλει να σας μεταφέρει την βαθύτατη αγωνία και ανησυχία των μελών του για το μέλλον της οικονομίας των νησιών μας, των επιχειρήσεων αλλά και των κατοίκων που βιώνουν τα τελευταία χρόνια μια πρωτοφανή κρίση και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης, καθώς σήκωσαν ένα μεγάλο βάρος αυτής της οικονομικής κρίσης.
Πέραν των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ολόκληρη η χώρα μας, με θέματα όπως η υπερφορολόγηση των φυσικών και νομικών προσώπων, η υπερχρέωση και το μειωμένο εισόδημα τόσο των επιχειρήσεων όσο και των νοικοκυριών, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές και τα μέτρα “αναγκαστικής” είσπραξης που περιλαμβάνουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς, την έλλειψης ρευστότητας στην αγορά, τα “κόκκινα” δάνεια, οι κάτοικοι της Δωδεκανήσου υπέστησαν την κατάργηση και αυτών των ελαχίστων ειδικών μέτρων στήριξής τους, όπως οι μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α., η επιδότηση του επιτοκίου για τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης των εμπορικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων των παραμεθορίων περιοχών, η έκπτωση του 50% που ίσχυε για τον φόρο (Ε.Φ.Κ.) στα αλκοολούχα ποτά στα Δωδεκάνησα.
Σε αυτό το σημείο, σας ζητούμε να διατηρηθούν οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ για όλα τα νησιά χωρίς εξαιρέσεις καθώς και να επανέλθουν όλα τα καταργηθέντα ειδικά μέτρα στήριξης της Δωδεκανήσου (επιδότηση επιτοκίου, επαναφορά του μειωμένου κατά 50% συντελεστή Ε.Φ.Κ. αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων, ο οποίος ίσχυε για  Δωδεκάνησα και καταργήθηκε από 01.01.2018.
Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου έχει κατ’ επανάληψη επισημάνει με Υπομνήματα και παρεμβάσεις προς την εκάστοτε Πολιτική Ηγεσία την αδήριτη ανάγκη καθιέρωσης μιας ολοκληρωμένης εθνικής πολιτικής για τα νησιά μας, ώστε να αρθούν όλα εκείνα τα αντικίνητρα που τροφοδοτούν την προβληματικότητά τους και τα οδηγούν στον απομονωτισμό και στην ερήμωση ώστε να έρθει επιτέλους η πολυσυζητημένη αλλά και πολυπόθητη ανάπτυξη.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε τον Αγώνα που καταβάλλαμε όλοι οι τοπικοί φορείς σχετικά με την αναγκαιότητα επανένταξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από τον Στόχο Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης, (Στόχος 2) στον Στόχο Σύγκλισης (Στόχος 1). Και πρόσφατα ανακοινώθηκε ο αποχαρακτηρισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από την κατηγορία των πλέον Ανεπτυγμένων Περιφερειών της Ευρώπης και έτσι αποκαταστάθηκε μια μεγάλη αδικία σε βάρος των νησιών μας.
Μία ολοκληρωμένη εθνική νησιωτική πολιτική πρέπει να έχει ως στόχους:
• Βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και της προσπελασιμότητας των πολιτών σ’ αυτές.
• Αδιάλειπτη και ποιοτικά σωστή μεταφορική και επικοινωνιακή σύνδεση των νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα.
• Στήριξη των ΜΜΕ.
• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας με στροφή σε τυποποιημένα προϊόντα ποιότητας-διαφοροποίηση της απασχόλησης.
• Αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων για την αναβάθμιση του μαζικού τουρισμού και την δημιουργία νέων τουριστικών προϊόντων.
• Βελτίωση της ποιότητας του αστικού και του φυσικού περιβάλλοντος.
• Δημιουργία υπηρεσιών υποστήριξης πληθυσμού για την άρση των συνθηκών που οδηγούν στον κοινωνικό αποκλεισμό.
• Αναβάθμιση της εκπαίδευσης των νέων σε τομείς ειδικού ενδιαφέροντος που άπτονται του τουρισμού, των νέων τεχνολογιών, της καινοτομίας, του νέου μοντέλου κοινωνικής επιχειρηματικότητας, βελτίωση των δεξιοτήτων του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού και προσέλκυση νέου υψηλών προσόντων.
• Δημιουργία προϋποθέσεων και εισαγωγή καινοτομιών για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία, στην παροχή υπηρεσιών και στη διοίκηση με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητάς τους.
Σε ό,τι αφορά στο επιχειρείν στην περιοχή αρμοδιότητάς μας, το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, έχει κατ’ επανάληψη τοποθετηθεί επί των συγκεκριμένων θεμάτων. Η χώρα μας χρειάζεται ένα ασφαλιστικό σύστημα που θα διευκολύνει την ανάπτυξη, εξασφαλίζοντας τους εργαζόμενους. Χρειάζεται ένα δίκαιο, ανταγωνιστικό και σταθερό φορολογικό πλαίσιο, που θα στηρίζει την επιχειρηματικότητα, θα προσελκύει επενδύσεις, θα διευκολύνει την καθημερινότητα των πολιτών και θα ανακουφίσει κάθε Ελληνική οικογένεια.
Χρειάζεται αλλαγή δημοσιονομικής πολιτικής, λιγότεροι φόροι, ελάφρυνση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων, κίνητρα για δημιουργία νέων επιχειρήσεων, κίνητρα για την πρόσληψη προσωπικού, δίκαιο και αξιόπιστο ασφαλιστικό σύστημα. Απαιτείται διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος της επιχειρηματικότητας και εξισορρόπησης μειονεξιών σε σχέση με τις επιχειρήσεις της ηπειρωτικής χώρας.
Προτείνονται οι κάτωθι φορολογικές παρεμβάσεις:
1. Σταθερός φορολογικός συντελεστής για τις επιχειρήσεις στο 15%-20%.
2. Σταθερός φορολογικός συντελεστής για τις νέες επιχειρήσεις στο 10% για 5 πρώτα Έτη λειτουργίας τους.
3. Μηδενικός φορολογικός συντελεστής για επιχειρήσεις μονίμων κατοίκων που δραστηριοποιούνται στο Καστελόριζο, το Αγαθονήσι, τη Ψέριμο, τους Αρκιούς, το Μαράθι και την Τέλενδο για προϊόντα και υπηρεσίες.
4. Μηδενικό κόστος για τη μεταφορά εμπορευμάτων (μέσω επιδοτούμενων συνδέσεων, ακτοπλοϊκών και αεροπορικών) στα ανωτέρω νησιά.
5. Ενίσχυση της απασχόλησης μέσα από επιδότηση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών. Επίδομα εργασίας και όχι επίδομα ανεργίας.
6. Κλίμακες του ΦΠΑ σε 5 %, 9%, για είδη πρώτης ανάγκης, διατροφής, εστίασης, πολιτισμού και ενέργειας, ένδυσης και υπόδησης.
7. Σταδιακή μείωση προκαταβολής φόρου από το 100% έως το 0%.
8. Θέσπιση ευνοϊκών φορολογικών απαλλαγών και ρυθμίσεων για επιχειρήσεις που η δραστηριότητά τους κινείται στα πλαίσια της αξιοποίησης ήπιων μορφών ενέργειας, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τους χαρακτηρίζονται από αυξημένη ποιότητα και ανταγωνιστικότητα, προστατεύουν και ενισχύουν το φυσικό περιβάλλον, προωθούν τον Αιγαιοπελαγίτικο πολιτισμό και τη νησιωτική παράδοση καθώς και εκείνες που αναπτύσσουν καινοτόμες δράσεις. Αναφέρουμε ενδεικτικά παραδείγματα: α) Επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν από τη συνένωση ομοειδών ή άμεσα εξαρτώμενων μικρότερων επιχειρήσεων με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, ορθολογικότερη χρήση των φυσικών πόρων και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. β) Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό ήπιας μορφής ενέργεια για να καλύπτουν τις ανάγκες τους και σέβονται το περιβάλλον και την αρχιτεκτονική του κάθε νησιού. γ) Επιχειρήσεις που στοχεύουν όχι μόνο στην ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών αλλά παράλληλα προωθούν νέες δραστηριότητες και καινοτομικά προϊόντα και υπηρεσίες. δ)Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της λαϊκής τέχνης και παράδοσης ή βοηθούν στη διατήρηση και διάδοσή της.
9. Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος για τις νέες επιχειρήσεις για 5 έτη.
10. Αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών καθώς και των συντελεστών εμπορικότητας ακινήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες.
11. Θέσπιση ευνοϊκών φορολογικών απαλλαγών και ρυθμίσεων για την ενίσχυση συνεργατικών σχημάτων (προτείνεται και η επιδότηση επιτοκίων, αύξηση των χρηματοδοτήσεων στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των νησιωτικών περιοχών) , που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας & επιχειρηματικότητας.
12. Πλήρης απαλλαγή από τη φορολογία για τις δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας από τα καθαρά κέρδη και μείωση του ΦΠΑ σε εντατικούς τομείς εργατικού δυναμικού, όπως π.χ. ο ξενοδοχειακός τομέας, με στόχο την προαγωγή της απασχόλησης.
13. Επιδότηση άνω του 50% για επενδύσεις που πραγματοποιούνται στις πιο δυσπρόσιτες ή απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές, από υφιστάμενους ή νέους φορείς.
14. Σύσταση ειδικού Ταμείου Εγγυοδοσίας νησιωτικών επιχειρήσεων, νησιωτικού κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας των νέων και γυναικών νησιωτών, ευνοϊκότερες διατάξεις στον νέο αναπτυξιακό νόμο.
15. Δημιουργία επιχειρηματικού επαγγελματικού ακατάσχετου λογαριασμού ο οποίος θα εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο ανάγκες της καθημερινής λειτουργίας των επιχειρήσεων π.χ. μισθοδοσία, προμηθευτές και ανελαστικές δαπάνες, φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.
16. Τροποποίηση Νομικού πλαισίου για την πάταξη του παρεμπορίου με ταυτόχρονη δημιουργία ενιαίου επιχειρησιακού Κέντρου Ελέγχου και Δίωξης Παρεμπορίου. Πρότασή μας, τα κλιμάκια ελέγχου να αποτελούνται από εκπροσώπους της ΕΛ.ΑΣ., του Λιμενικού Σώματος και από υπάλληλο της Διεύθυνσης Εμπορίου. Να είναι προαιρετική η συμμετοχή εκπροσώπου της Δημοτικής Αστυνομίας, αλλά υποχρεωτική η συνδρομή των Δήμων στη φύλαξη των κατασχεμένων προϊόντων και στην καταστροφή τους. Το νέο όργανο (Σώμα Ελέγχου και Δίωξης Παρεμπορίου), αποκλειστικά υπεύθυνο για τη δίωξη του παρεμπορίου με πανελλαδική διόρθωση, δεν θα προκύψει από τη δημιουργία νέας υπηρεσίας, ΑΛΛΑ από την ενοποίηση όλων των σχετικών αρμοδίων σε ένα Σώμα, στο οποίο θα μεταφερθούν όλοι οι υπάλληλοι των διαφόρων φορέων που ασχολούνται σήμερα με αυτό, ενώ κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση Εισαγγελικής Αρχής στην εν λόγω υπηρεσία με αρμοδιότητα, τη δίωξη σχετικών παραβάσεων.
Απαραίτητες ενέργειες για τη υλοποίηση ενός Παραγωγικού Μοντέλου Υψηλής Αξίας, με διακριτό ρόλο στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Δωδεκανήσου είναι (ενδεικτικά):
– Θέσπιση Μεταφορικού Ισοδύναμου.
– Καθορισμός χρήσεων γης στα νησιά, για να διασφαλιστεί η συμβατότητα με την αειφόρο χρήση. Απαιτείται προστασία των φυσικών πόρων και της φυσικής κληρονομιάς και προστασία και προώθηση της πολιτισμικής κληρονομιάς.
– Η νησιωτική γεωργία, αλιεία και κτηνοτροφία αποτελούν πνεύμονα της νησιωτικής οικονομίας και πρέπει να προστατευτούν. Απαιτείται να προβλεφθούν εθνικά μέτρα στήριξης της γεωργίας και των νησιωτών αγροτών καθώς και των Γεωργικών Ενώσεων και Συνεταιρισμών, συμπληρωματικά των κοινοτικών, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Τα μέτρα αυτά πρέπει να αποβούν σε μείωση του κόστους παραγωγής, της ασφάλισης της γεωργικής παραγωγής, την προσέλκυση νέων αγροτών, την ανάπτυξη του αγροτουρισμού, την ασφάλιση των αγροτών και τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος. Προτεινόμενα ενδεικτικά μέτρα: Α) Χρηματοδότηση αρδευτικών προγραμμάτων που θα επιτρέψουν την ποσοτική και ποιοτική αύξηση της γεωργικής παραγωγής. Β) Κίνητρα για τον προγραμματισμό καλλιεργειών υψηλής προστιθέμενης αξίας (βιολογικές, οικολογικές, κ.ά.) που εναρμονίζονται με τις τοπικές συνθήκες. Γ) Χρηματοδότηση σύγχρονων αγροτοβιομηχανικών μονάδων. Δ) Χρηματοδότηση για την παραγωγή, τυποποίηση και προώθηση τοπικών προϊόντων (λάδι, κρασί, μέλι, κ.ά.) και προϊόντων Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. καθώς και για την ανάπτυξη και εφαρμογή του τοπικού σήματος ποιότητας Aegean Cuisine.
– Δημιουργία Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO), σε τοπικό επίπεδο, με αποστολή του την βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού των νησιών μας. Επιδίωξη, η διάχυση των οικονομικών και κοινωνικών ωφελειών σε όσο το δυνατόν περισσότερους παραγωγικούς κλάδους αλλά και στην ίδια την κοινωνία. Μέσα από τη λειτουργία του Οργανισμού θα επέλθει η μεγιστοποίηση της προβολής, των δράσεων και της πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού, για την ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος των νησιών μας. Μονάχα μέσα από το παραπάνω συνεργατικό σχήμα τοπικών φορέων που ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό, μέσα σε κλίμα συνεργασίας, θα μπορέσει να επιτευχθεί η αειφόρος τουριστική ανάπτυξη με πολλαπλά οφέλη, για τον τόπο και τη χώρα.
– Ανάπτυξη σύνθετου συστήματος των θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών. Δρομολογήσεις/βελτιώσεις των ακτοπλοϊκών και αεροπορικών συνδέσεων με τα νησιά μας.
– Ενίσχυση με προσωπικό των πυλών εισόδου-εξόδου SCHENGEN στα νησιά μας (στελέχωση σε Λιμενικό, Αστυνομία). Ειδικότερα για τους λιμένες Κω, Καλύμνου, Λέρου & Πάτμου. Διασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας και των Δομών Φιλοξενίας των προσφύγων στα νησιά μας.
– Παράταση της ισχύουσας λήξης των θερινών πλόων των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων τουλάχιστον έως τις 15 Νοεμβρίου εκάστου έτους (ισχύουσα λήξη 30 Οκτωβρίου).
– Στήριξη ανταγωνιστικότητας τουριστικού προϊόντος των νησιών μας μέσω της γραφειοκρατικής “απεμπλοκής” και αναβάθμισης μεγάλων έργων υποδομής, όπως λιμενικές υποδομές, υδατοδρόμια και μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, όπως Γκολφ Αφάντου.
– Κατασκευή, επέκταση και αναβάθμιση υποδομών υγείας και πρόνοιας. Ενίσχυση στελέχωσης υποδομών πρωτοβάθμιας υγείας σε απομακρυσμένα νησιά.
– Ορθή διαχείριση, προστασία και ανάδειξη μέσω προγραμματικών συμβάσεων, του πολιτιστικού πλούτου της Δωδεκανήσου. Πετυχημένο παράδειγμα η προγραμματική σύμβαση για τη διαχείριση της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου. Ενδεικτικά αναφέρονται παραδείγματα όπως: Συμμετοχή και λοιπών φορέων, όπως το Επιμελητήριο, για τα επιχειρηματικής – εμπορικής δραστηριότητας ακίνητα του ΤΑΠΑ, εντός των τειχών. Επιδότηση ενοικίου σε νέα ζευγάρια για την εγκατάστασή τους εντός της Μεσαιωνικής Πόλης, με σκοπό την αύξηση του αριθμού των κατοίκων για την αποφυγή “ερημοποίησης” του μνημείου (το παράδειγμα αυτό έχει ακολουθηθεί με επιτυχία και στη μεσαιωνική πόλη Βαλέττα της Μάλτας). Σκοπός να καταστεί η Μεσαιωνική Πόλη, μια ζωντανή πόλη και όχι ένα επισκέψιμο ανοιχτό «μουσείο» το οποίο λειτουργεί μόνο κατά τους θερινούς μήνες.
– Αναβάθμιση Ανωτέρας Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων στη Ρόδο -Ίδρυση Σχολής Δυτών στην Κάλυμνο –Ίδρυση Τμήματος/Σχολής Υγείας στην Κω.
Προτείνουμε τις ακόλουθες θεσμικές παρεμβάσεις:
– Εφαρμογή Ρήτρας Νησιωτικότητας. Αυτό σημαίνει να εξετάζονται τα νομοθετήματα και οι ασκούμενες πολιτικές ως προς τις επιπτώσεις τους στο νησιωτικό χώρο, και όπου απαιτείται να γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές.
– Σύσταση Επιτροπής Νησιών στο Κοινοβούλιο με σκοπό την εφαρμογή του άρθρου 101, παράγραφος 3 του Συντάγματος.
– Σύσταση “Εθνικού Συμβουλίου Νησιωτικής Ανάπτυξης” (ΕΣΝΑ) απαρτιζόμενο από εκπροσώπους των περιφερειακών και τοπικών αρχών, των Επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων, το οποίο θα συμμετέχει γνωμοδοτικά στον σχεδιασμό και υλοποίηση της πολιτικής υπέρ των νησιών.
Το ΕΣΝΑ θα αξιολογεί τις νομοθετικές προτάσεις και πολιτικές που θεσπίζονται σε τομείς ιδιαίτερα σημαντικούς για τα νησιά (ενέργεια, μεταφορές, χωροταξία και περιβάλλον, γεωργία και αλιεία) με σκοπό να διερευνά αν τα μέτρα αυτά συνεπάγονται αρνητικές συνέπειες στην νησιωτική ανάπτυξη και θα προτείνει παρεκκλίσεις ή ειδικές ρυθμίσεις καθώς και νέους τρόπους και μεθόδους οργάνωσης υψηλού επιπέδου υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος (επικοινωνίες, μεταφορές, ενέργεια, υγεία, εκπαίδευση, πολιτισμός).
Θεωρούμε επίσης πρωταρχικής σημασίας την παρουσία των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του κράτους όσο γίνεται πιο κοντά στον κάθε νησιώτη και την επιχείρησή του με την δημιουργία παραρτημάτων των περιφερειακών υπηρεσιών σε Περιφέρειες και Επαρχεία.
Επιβάλλεται η προσαρμογή της κρατικής διοίκησης στις εξειδικευμένες τοπικές ανάγκες και να υπάρξει ο αναγκαίος συντονισμός ώστε να καλυφθούν τα κενά και οι επικαλύψεις.
Προσδοκούμε στην δέσμευση και στην ουσιαστική στήριξή σας, καθώς όλα τα προαναφερθέντα έχουν ιδιαίτερη σημασία για την αναπτυξιακή προοπτική της Δωδεκανήσου και θα αποτελέσουν στην πράξη μοχλό ουσιαστικής στήριξης της τοπικής μας οικονομίας.

Με εκτίμηση,
Γιάννης Πάππου
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου