Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με την τακτική διαδικασία, προσέφυγε η κοινοπραξία με την επωνυμία «Κοινοπραξία ENACT A.E. – Στήριξις Τεχνική Α.Ε.» κατά του πρώην δημάρχου Ιαλυσού και ειδικού συνεργάτη του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Στέργου Στάγκα, διεκδικώντας αποζημίωση ύψους 60.000 ευρώ για ηθική βλάβη, που, όπως υποστηρίζει υπέστη, από αδικοπραξία και δη από συκοφαντική της δυσφήμιση.
Με την αγωγή ζητείται παραπέρα να υποχρεωθεί ο κ. Στάγκας να δώσει συνέντευξη τύπου στην οποία θα αναγνώσει περίληψη της απόφασης, που θα εκδοθεί και να καταχωρήσει δαπάναις του περίληψη αυτής στις τοπικές εφημερίδες.
H κοινοπραξία ως γνωστόν έχει αναλάβει το έργο της αποκομιδής των σκουπιδιών στον Δήμο Ρόδου κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού η νομιμότητα του οποίου ελέγχθηκε από το Ζ’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Το Σάββατο 16 Ιουνίου 2018 δημοσιεύθηκε στον τοπικό τύπο συνέντευξη του κ. Στάγκα ο οποίος απάντησε στους επικριτές της Περιφέρειας και δήλωσε μεταξύ άλλων τα εξής:
«Εαν γινόταν τέτοιος διαγωνισμός από την ΠΝΑΙ με τα πλαστά πιστοποιητικά από την… Γκάμπια, που τα έκρινε η επιτροπή και οι υπηρεσίες σύν 4 πλαστούς προϋπολογισμούς/ισολογισμούς, δεν ακούστηκε τίποτε».
Μετά τις ως άνω δηλώσεις του η Κοινοπραξία ζήτησε με εξώδικό της από τον κ. Στάγκα να ανακαλέσει τις ως άνω δηλώσεις του και διαμαρτύρεται διότι αρκέστηκε σε μια δήλωση στην οποία αναφέρθηκε στην εξώδικο που παρέλαβε επισημαίνοντας τα εξής:
«Εννοείται ότι δεν περίμενα να εμφανισθεί ένας ιδιωτικός φορέας και με εξώδικο να με απειλεί με προσφυγή στη δικαιοσύνη. Πόσω μάλλον μια εταιρεία στην οποία δεν αναφέρθηκα και με κανένα τρόπο δεν της άσκησα κριτική ή πολύ περισσότερο, δεν έθιξα. Δηλώνω ότι δεν εκφοβίζομαι και κανένα εξώδικο και καμία απειλή δεν θα με κάνει να πάψω να λειτουργώ πολιτικά».
Η Κοινοπραξία επισημαίνει ότι ο κ. Στάγκας δεν απεκατέστησε την φήμη της και άφησε να αιωρείται ότι έκανε χρήση πλαστών στοιχείων για την συμμετοχή της στον διαγωνισμό.
Πώς έχουν όμως τα πράγματα…
Η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου έχει ασκήσει ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος κατά παντός υπευθύνου άλλης εταιρείας που καταγγέλθηκε για διάπραξη σοβαρών αδικημάτων και συγκεκριμένα για την υποβολή πλαστών εγγράφων ενώπιον αρμοδίων του Δήμου Ρόδου, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Εργασίες Αποκομιδής και Μεταφοράς Απορριμμάτων και Ογκωδών Αντικειμένων, Μηχανικής και Χειρωνακτικής Σάρωσης και Αποψιλώσεων Κοινοχρήστων Χώρων, περιόδου 2016-2018», με ενδεικτικό προϋπολογισμό 12.681.241,95 €.
Αρμοδίως από την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου ελέχθησαν, έγγραφα, που προσκόμισε στο πλαίσιο του διαγωνισμού προκειμένου να αποδείξει την χρηματοοικονομική της επάρκεια για την απόκτηση ή και μίσθωση του απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού η εταιρεία «TEXAN ΑΒΕΕ» και συγκεκριμένα έγγραφα, που φέρεται να έχει συντάξει εκπρόσωπος της «Euro Exim Bank» (της Γκάμπιας ή του Ηνωμένου Βασιλείου) αλλά και ισολογισμών της.
Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης και την άσκηση ποινικών διώξεων κατά παντός υπευθύνου, η δικογραφία διαβιβάστηκε στην τακτική Ανακρίτρια Ρόδου για τα περαιτέρω.
Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης κατέθεσαν τα τρία μέλη της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών, που απεφάσισαν κατά πλειοψηφία να προκριθεί στο πρώτο στάδιο του διαγωνισμού, η εταιρεία «TEXAN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με τον διακριτικό τίτλο «TEXAN ΑΒΕΕ».
Κατέθεσαν επίσης μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, που ενέκριναν την σχετική εισήγηση την 8η Μαρτίου 2016 αλλά και που κήρυξαν, μετά τις καταγγελίες, την 11η Απριλίου 2016 άγονο τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, αλλά και τα μέλη της επιτροπής που συστάθηκε για τον έλεγχο των προδικαστικών προσφυγών που ασκήθηκαν.
Στοιχεία αναφορικά με τις καταγγελίες που έκαναν επισήμως μέσω των προδικαστικών προσφυγών τους, με εξώδικα αλλά και με επιστολή στον Δήμο Ρόδου υπέβαλαν στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, εκπρόσωποι της ένωσης εταιρειών «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – ΠΕΡΜΕ HELLAS ΑΕ – ENSER», ενώ κατάθεση αναμένεται να ληφθεί και από εκπρόσωπο της εταιρείας «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΕ».
Κατέθεσαν επίσης ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Στράτος Καρίκης και ο αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου και μέλος της ίδιας παράταξης κ. Σάκης Στάγκας.
Θυμίζουμε ότι έχουν ήδη υποβληθεί επισήμως στον Δήμο Ρόδου τα ακόλουθα στοιχεία:
-Επίσημη μετάφραση από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, που υπογράφεται από τον κ. Αλέξανδρο Πετρουτσόπουλο, σύμφωνα με την οποία η οιονεί εγγυητική επιστολή της Euro Exim Bank, που προσκόμισε η εταιρεία «TEXAN ΑΒΕΕ», πρόκειται για έγγραφο το οποίο δεν είναι θεωρημένο και δεν υπάρχει το όνομα του υπογράφοντος. Τόνισε ακόμη ότι τα αγγλικά του κειμένου είναι επιεικώς απαράδεκτα και σε κάθε περίπτωση, αποκλείεται να έχει συνταχθεί από υπάλληλο βρετανικής τράπεζας.

-Επιστολή του κ. Graham Bright, της «EURO EXIM BANK» με το οποίο βεβαιώνεται από τον εκπρόσωπο της, ότι η εγγυητική επιστολή, που προσκόμισε η «TEXAN ΑΒΕΕ», η οποία προκρίθηκε στον διαγωνισμό, είναι πλαστή.
-Δεύτερη επιστολή, που υπέβαλε η «TEXAN ΑΒΕΕ» ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, την 11η Απριλίου 2016, με ημερομηνία 7 Απριλίου 2016, που υπογράφεται από τον κ. Sajid Ahmed Mohammad Akhlaq, ο οποίος φέρεται ως διευθυντής της «EURO EXIM BANK» και φέρει στρογγυλή σφραγίδα, με την οποία πιστοποιείται ουσιαστικά ότι η «TEXAN ΑΕΒΕ» είχε, κατά την ημερομηνία εκείνη, πιστοληπτική ικανότητα ποσού 3.500.000€ για σκοπό συμμετοχής της στον ανωτέρω δημόσιο διαγωνισμό.
-Εξώδικη καταγγελία της ένωσης εταιρειών, με την οποία υποστηρίζεται ότι η «TEXAN ΑΒΕΕ», που προκρίθηκε στο πρώτο στάδιο του διαγωνισμού, προς απόδειξη της εμπειρίας της και προς εκπλήρωση του με αριθμό 7.2.4 Όρου της Διακήρυξης (Στοιχεία εμπειρίας του διαγωνιζόμενου – Επί ποινή αποκλεισμού) προσκόμισε ισολογισμούς της 31ης Δεκεμβρίου 2011 (11η Εταιρική Χρήση 01/01/2011-31/12/2011) και της 31ης Δεκεμβρίου 2012 (12η Εταιρική Χρήση 01/01/2012-31/12/2012) που εμφανίζουν σημαντικές και πολλαπλές διαφοροποιήσεις/ αποκλίσεις σε πλήθος μάλιστα σημείων/οικονομικών στοιχείων και μεγεθών σε σχέση με τους αντίστοιχους δημοσιευμένους στο ΦΕΚ και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ.
Επίσης διαπίστωσε ότι οι ισολογισμοί του έτους 2013 και 2014 δεν είναι δημοσιευμένοι.
Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός δεν έχει σχέση με εκείνον που ακολούθησε από τον οποίο προκρίθηκε η Κοινοπραξία «ENACT A.E. – Στήριξις Τεχνική Α.Ε.».

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ