Ειδήσεις

Στο εδώλιο ο Σάββας Διακοσταματίου με την κατηγορία της μεταβολής παραλίας

Στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου θα καθίσει σήμερα ο πρώην δήμαρχος του καποδιστριακού Δήμου Αφάντου και σήμερα αντιδήμαρχος πολιτισμού του ενιαίου Δήμου κ. Σάββας Διακοσταματίου κατηγορούμενος για μεταβολή παραλίας και για παράβαση του Ν. 2971/01.

Κοντά στις εγκαταστάσεις της “Φωνής της Αμερικής”, στην παραλία Αφάντου, προϋπήρχε και είχε τεθεί επί σειράν ετών σε κοινή χρήση από τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής χωμάτινος δρόμος ο οποίος ένωνε παραλιακά την περιοχή των Κολυμπίων με τ’ Αφάντου.

Ο δρόμος αυτός, που βρισκόταν σε κοινόχρηστο τμήμα, “εξαφανίστηκε” με συνοπτικές διαδικασίες, όπως εξαφανίστηκαν και βράχοι και εκεί που υπήρχε χαλίκι δημιουργήθηκε, παρά τις παρεμβάσεις του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, παραλία με άμμο.

Και ενώ η αλλαγή του ανάγλυφου της παραλίας στ’ Αφάντου και στα Κολύμπια είναι σίγουρα θέμα προς διερεύνηση αρμοδίως, αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι για την εξαφάνιση του δρόμου, υπόλογος φέρεται μετά από έκθεση της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου, ο πρώην δήμαρχος, ο οποίος όταν αντιλήφθηκε τις παρεμβάσεις επεδίωξε τη διάνοιξη του δρόμου που είχε τεθεί σε κοινή χρήση των πολιτών επί δεκάδες χρόνια…

Οι αρμόδιοι της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου, που δεν αντιλήφθηκαν την κατάληψη της δημόσιας έκτασης από ξενοδοχειακή μονάδα, έφεραν ως υπόλογο τον πρώην δήμαρχο για μεταβολή της παραλίας.

Ο κ. Σάββας Διακοσταματίου, κατηγορείται συγκεκριμένα ότι στα Κολύμπια την 18η Μαΐου 2010 με πρόθεση παρέβη τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.1 του Ν. 2971/01. Πιο συγκεκριμένα με την ιδιότητά του ως δήμαρχος Αφάντου φέρεται να κατέλαβε κοινόχρηστο χώρο αιγιαλού – παραλίας του δημοσίου στην παραλιακή περιοχή των πρώην εγκαταστάσεων της “Φωνής της Αμερικής” δια της διάνοιξης παράλληλα με την ακτογραμμή, χωματόδρομου, ο οποίος οδηγεί στην περιοχή των “Κολυμπίων” και της διάστρωσης αυτού με αμμοχάλικο.

Η παράνομη κατάληψη αφορά δύο τμήματα επιφάνειας 1.558,62 τ.μ. και 2.357,48 τ.μ. σε σημεία τα οποία είχαν στο παρελθόν διαβρωθεί κατά τους χειμερινούς μήνες από την ενέργεια της θάλασσας με σκοπό την μελλοντική ανάπλαση του δρόμου και την πεζοδρόμησή του.
Τα όσα αναφέρονται στην από 18 Μαρτίου 2010 έκθεση ελέγχου – αυτοψίας της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου για την επίμαχη κατάληψη του… πρώην δημάρχου έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου αναφέρει εισαγωγικά ότι προέβη σε έρευνα τον Μάρτιο του 2010 με σκοπό να εντοπιστούν τα στοιχεία του ατόμου που είχε παρέμβει στον κοινόχρηστο χώρο σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. Γ.Ε.Δ.Δ./Φ.890/08/11562/11-11-2008 εγγράφου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και της από 28-12-2008 συνημμένης σε αυτό καταγγελίας πολίτη, περί «κλεισίματος προϋφισταμένου δρόμου στην παραλία Αφάντου από τις εγκαταστάσεις της πρώην Φωνής Αμερικής έως τα Κολύμπια και αυθαίρετης διάνοιξης νέου δρόμου εντός της κοινόχρηστης ζώνης αιγιαλού – παραλίας του Δημοσίου».

Συγκεκριμένα, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.Κ. 3739/01-12-2008 έγγραφο της ΚΥΔ, ζητήθηκε από το Δήμο Αφάντου ενημέρωση για τα στοιχεία του ατόμου που πραγματοποίησε την αυθαίρετη κατάληψη του κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού του Δημοσίου στην ως άνω περιοχή.
Ο Δήμος Αφάντου με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Τ.Υ. 1218/29-12-2008 έγγραφό του, απάντησε ότι έχει πλήρη άγνοια του γεγονότος αυτού. Έτσι δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός του αυθαίρετου καταληψία.

Στην συνέχεια η Κ.Υ.Δ. με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.Κ. 20/08-04-2009 έγγραφό της, ζήτησε από τον Δήμο Αφάντου να προβεί στην επαναφορά των πραγμάτων στην πρότερή τους κατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική του δυνατότητα, αφού αυτός διέθετε τόσο την τεχνογνωσία όσο και τα κατάλληλα μηχανικά μέσα, στα πλαίσια των υποχρεώσεών του, όπως αυτές απορρέουν από την κοινή Υπουργική Απόφαση περί παραχώρησης της απλής χρήσης κοινόχρηστου χώρου στους ΟΤΑ, χωρίς όμως να ανταποκριθεί.

Στις 4 Μαρτίου 2010 (αριθμ. πρωτ. Δ.Κ. 426) περιήλθε σε γνώση της Κ.Υ.Δ. δήλωση ιδιώτη, που δραστηριοποιείται στις χωματουργικές εργασίες, από την οποία προέκυψε ότι ο υπό κρίση δρόμος διανοίχθηκε προ ενάμιση έτους, περίπου, από τον ίδιο τον δηλούντα, κατόπιν εντολής εκπροσώπου της ξενοδοχειακής εταιρείας με την επωνυμία “Aqua Sol Hotels” κατόπιν συνεννόησης με το Δήμο Αφάντου.

Επίσης από την ίδια δήλωση προέκυψε ότι στις 28 Φεβρουαρίου 2010 με εντολή του αντιδημάρχου του Δήμου Αφάντου, ο ως άνω ιδιώτης, συντήρησε τον υπό κρίση δρόμο δια της διάστρωσης αμμοχάλικου σε σημεία τα οποία είχαν διαβρωθεί, κατά τους χειμερινούς μήνες, από την ενέργεια της θάλασσας. Όπως προκύπτει από την προαναφερθείσα δήλωση και σύμφωνα με δήλωση του δημάρχου Αφάντου σκοπός ήταν η μελλοντική ανάπλαση του δρόμου αυτού και η πεζοδρόμησή του.

Κατόπιν της ανωτέρω δήλωσης εστάλη το υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.Κ. 426/12-03-2010 έγγραφο της Κ.Υ.Δ., προς τον Δήμο Αφάντου και την ως άνω εταιρεία με το οποίο τους ζητήθηκε η απομάκρυνση και επαναφορά των πραγμάτων στην πρότερή τους κατάσταση εντός χρονικού διαστήματος δέκα ημερών.

Σε απάντηση του ως άνω εγγράφου και αντί να επανέλθουν τα πράγματα στην πρότερή τους κατάσταση, ο μεν Δήμος Αφάντου ενημέρωσε ότι ουδέποτε προέβη σε παρέμβαση στον εν λόγω δρόμο και δεν εκτέλεσε ποτέ κανένα έργο, η δε Α.Ε. ότι ούτε διάνοιξε αλλά ούτε και συντήρησε τον ως άνω δρόμο. Διενεργήθηκε αυτοψία, μετρήσεις και κτηματογράφηση της πραγματικής – υφιστάμενης κατάστασης, στην παραπάνω περιοχή από την οποία προέκυψε ότι πρόκειται για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού και παραλίας του Δημοσίου συνολικής επιφανείας 3.916,10 τ.μ. σε δύο τμήματα.

Σημειώνεται ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διοικητική διαδικασία χάραξης της οριογραμμής αιγιαλού – παραλίας για την θέση όμως του αιγιαλού έχει γνωμοδοτήσει σχετικά το Γ.Ε.Ν.

Ο κ. Διακοσταματίου κλήθηκε σε απολογία από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου και κατέθεσε ότι ο Δήμος Αφάντου, σύμφωνα με το ομοφώνως ψηφισθέν από το Δ.Σ. του Γ.Π.Σ., στο οποίο προβλέπεται δημιουργία πεζοδρομίου – ποδηλατοδρόμου, μέχρι τον οικισμό Κολυμπιών, θα προβεί στην ανάπλαση του αιγιαλού και της παραλίας σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α’).

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου