Τη μεταρρύθμιση της υπ’ αριθ. 58/2018 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου για λόγους μη λειτουργίας της, ζητά ξενοδοχειακή εταιρεία της Ρόδου κατά το σκέλος που προβλέπει μηνιαία καταβολή ποσού 90.000 € προς αυστριακή εταιρεία έναντι της δανειακής της υποχρεώσεως και να ανασταλεί προσωρινά η εκ της ιδίως αυτής αποφάσεως απορρέουσα υποχρέωσή της στην καθ ης το ποσό των 90.000,00 ευρώ μηνιαίως από 1ης Μαρτίου 2020 και μέχρι και την 31η Μαρτίου 2021.
Σημειώνεται ότι τον Φεβρουάριο του 2018 το ίδιο δικαστήριο είχε εκδώσει προσωρινή διαταγή, με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση, που υπέβαλε με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, η ίδια ανώνυμη εταιρεία, για την μεταρρύθμιση απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με την οποία της επετράπη η λειτουργία ξενοδοχείου σε καθεστώς μεσεγγύησης.
Όπως έγραψε η «δημοκρατική», η ξενοδοχειακή εταιρεία διατείνεται ότι είχε δανειοδοτηθεί από την εταιρεία της Αυστρίας το έτος 2008 με το ποσό των 13.000.000 €.
Η τελευταία ισχυρίζεται ότι απέκτησε λόγω πωλήσεως την κυριότητα των γηπέδων, επί των οποίων έχει ανεγερθεί και λειτουργεί το ξενοδοχείο μαζί με όλες τις κτιριακές του εγκαταστάσεις.
Το ποσό της δανειοδοτήσεως φέρεται σε συμβόλαιο ως τίμημα πωλήσεως του ξενοδοχείου, αν και στο ίδιο συμβόλαιο βεβαιώνεται, ότι η αντικειμενική αξία του «πωληθέντος» ξενοδοχείου ανέρχεται στο ποσό των 24.047.871,76 €, ενώ η εμπορική του αξία, τότε μεν ανήρχετο στο ποσό των 50.000.000 €, σήμερα δε, μετά την μεγάλη οικονομική κρίση, εξειδικευμένη διεθνής εταιρεία έχει εκτιμήσει την αξία του στο ποσό των 38.600.000 €.
Την ίδια ημέρα που συνετάγη και υπεγράφη το συμβόλαιο για τη μεταβίβαση της κυριότητας του ξενοδοχείου, ήτοι την 1.12.2009, συνετάγη και υπεγράφη και συμβόλαιο μίσθωσης, βάσει του οποίου η αυστριακή εταιρεία μίσθωσε στην ξενοδοχειακή εταιρεία το δικό της ακίνητο για διάρκεια 240 μηνών έναντι μηνιαίου «μισθώματος» 78.245,50 €, αφού, όπως υποστηρίζεται στην αίτηση, οι οφειλόμενες δανειακές δόσεις βαφτίστηκαν ως «μισθώματα».
Σημειώνει δε ότι ο κινητός εξοπλισμός του ξενοδοχείου (έπιπλα, συσκευές, μηχανήματα, μηχανολογικός εξοπλισμός κλπ), παρέμεινε και εξακολουθεί να ευρίσκεται εξ ολοκλήρου στην κυριότητα της ξενοδοχειακής εταιρείας.
Η ξενοδοχειακή εταιρεία είχε ασκήσει την 3η Απριλίου 2017 διεκδικητική αγωγή με αίτημα την αναγνώριση της κυριότητάς της στο ακίνητο και την απόδοση της νομής του.
Η αγωγή πλέον αυτή έχει απορριφθεί.

Η ξενοδοχειακή εταιρεία διατείνεται ότι η συμπεριφορά της αυστριακής εταιρείας «είναι κακόπιστη και αρπακτική και μοναδικό σκοπό έχει κυριολεκτικά “να φάει“ το ξενοδοχείο υπερπολλαπλασίας αξίας των ανεξόφλητων σήμερα ληξιπρόθεσμων δανειακών δόσεων συνολικού ποσού περίπου 2.000.000 €.
Την ξενοδοχειακή εταιρεία εκπροσωπούν οι δικηγόροι κ.κ. Άκης Δημητριάδης και Κώστας Γιαννακός και την αυστριακή εταιρεία οι δικηγόροι κ.κ. Στέργος Παρασκευάς και Ιωάννης Παντελίδης (Αθηνών).

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ