Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδ/νήσου, απέστειλε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στον Δήμο Ρόδου και στην ιστοσελίδα www.rhodesjazzfestival.com, την ακόλουθη επιστολή:

Σχετικά με τη διοργάνωση φεστιβάλ τζαζ που διοργανώνετε στις 11-13 Ιουλίου 2019 στην πόλη του Αγίου Παύλου, που είναι κηρυγμένο ιστορικό μνημείο και προστατεύεται από την αρχαιολογική νομοθεσία (α’ και β’ σχετ.), και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002), άρθρο 10 «για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς” και το άρθρο 1 της Υ.Α.ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/290282/818/4-6-2019 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 2049/Β/4-6-2019), σας γνωρίζουμε ότι για την διοργάνωση εκδηλώσεων στον συγκεκριμένο χώρο απαιτείται άδεια από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η χωρίς άδεια ανάρτηση πανό στη λιθοδομή της μεσαιωνικής οχύρωσης, και μάλιστα με καρφιά που φθείρουν την πέτρα, χωρίς άδεια από την Υπηρεσία μας και την καθοδήγηση από τους αρμόδιους υπαλλήλους.
Σας ενημερώνουμε ότι τα δύο πανό θα αφαιρεθούν άμεσα από υπαλλήλους μας και θα βρίσκονται στη διάθεσή σας στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην οδό Ιπποτών. Σχετικά με τη λοιπή διαδικασία για την έγκριση της εκδήλωσης, έστω και την τελευταία στιγμή, θα πρέπει να απευθυνθείτε χωρίς καθυστέρηση στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας.

Η Προϊσταμένη
Μαρία Μιχαηλίδου

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ