Ειδήσεις

Την Τρίτη θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου

Με αρκετά θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει την ερχόμενη Τρίτη στις 12:30 το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου.

Αναλυτικά, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1.1.Aρ.105/2014 Απόφαση Ο.Ε που αφορά «Έγκριση προελέγχου απολογισμού-ισολογισμού και τελικής κατάστασης λογ/σμού διαχείρισης αποτελεσμάτων, οικ.έτους 2009, πρώην Δήμου Αρχαγγέλου.

1.2.Αρ.106/2014 Απόφαση Ο.Ε που αφορά έγκριση προελέγχου απολογισμού-ισολογισμού και τελικής κατάστασης λογ/σμού διαχείρισης αποτελεσμάτων, οικ.έτους 2010 πρώην Δήμου Αρχαγγέλου.
1.3.Αρ.107/2010 Απόφαση Ο.Ε που αφορά «Ορθή επανάληψη της αρ.426/2013 Απόφασης Ο.Ε περί της έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) Δήμου Ρόδου και των Νομικών του Προσώπων που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο από την ΕΛ.ΣΤΑΤ Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (Μ.Φ.Γ.Κ.).

1.4.Έγκριση κατανομής εσόδων (αρ.πρωτ.2/36410/2014).
1.5.Αναμόρφωση προϋ/σμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης, οικ.έτους 2014.
1.6.Αποδοχές χρηματοδοτήσεων και εσόδων (αρ.πρωτ.2/39183/2014).
1.7.Ορισμός μελών στις Επιτροπές Παραλαβής Προμηθειών και Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών έτους 2014.
1.8.Αποδοχή ή μη αποφάσεων Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου μας (αρ.πρωτ.2/36670, 2/36673/2014).
1.9.Επιχορήγηση Οργανισμού Προώθησης Ροδιακού Τουρισμού.
1.10.Πρόστιμα Μικροπωλητών (αρ.πρωτ.2/37572/2014).

1.11.Διαγραφή βεβαιωμένων τελών και προστίμων ακαθαρίστων εσόδων, αίτηση κ.Κ.Βιτζηλαίου (αρ.πρωτ.2/37153/2014).
1.12.Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους, αίτηση κ.Χ.Τριανταφύλλου (αρ.πρωτ.2/35520/2014).
1.13.Διαγραφή οφειλής Ο.Ε ΑΦΟΙ ΣΠΑΝΟΥ, (αρ.πρωτ.2/37559/2014).
1.14.Διαγραφή οφειλής κ.Χ.Λιλόγλου (αρ.πρωτ.2/37486/2014).

1.15.Διαγραφή οφειλής Κας Κ.Παπασάββα (αρ.πρωτ.2/37501/2014).
1.16.Διαγραφή οφειλής κ.Σ.Αργυρού (αρ.πρωτ.2/37495/2014).
1.17.Χαρακτηρισμός της ξενοδοχειακής μονάδας «ΡΟΔΟΣ ΠΑΛΛΑΣ» ως εποχικής, δυνάμει του αρ.5 του Ν.429/1976 και της αρ.78/19.12.2007 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.
1.18.ΚΠΕ Δήμου Ρόδου

2.ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Έγκριση των κατωτέρω αποφάσεων:
2.1.Αρ.36/2014 που αφορά «Έγκριση της αρ.17α/2014 Απόφασης Συμβουλίου Δ.Κ.Ρόδου για τροποποίηση κοιν.χώρου (Δ/νση Μεσ.Πόλης και Μνημείων) για τον κ.Ατσαϊδη Χαράλαμπο.
2.2.Αρ.37/2014 που αφορά «Έγκριση της αρ.9/2014 Απόφασης Συμβουλίου Τ.Κ.Μασσάρων και αφορά σε σημειακές τροποποιήσεις Πολεοδομικής Μελέτης οικισμού Μασσάρων Δ.Ε.Αρχαγγέλου.
2.3.Αρ.38/2014 που αφορά «Γνωμοδότηση-Έγκριση Β1 σταδίου της μελέτης: Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Καλλιθέας».

2.4.Αρ.41/2014 που αφορά «Έγκριση της αρ.5/2014 Απόφασης Δ.Κ.Αφάντου για τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα Κολύμπια».
2.5.Αρ.42/2014 που αφορά «Έγκριση της αρ.9/2013 Απόφασης του Συμβουλίου Δ.Κ.Αφάντου για χωροθέτηση περιπτέρου».

3.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ & ΜΝΗΜΕΙΩΝ
3.1.Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Ν.Αιγαίου, έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Μικρά αθλητικά έργα στο νησί της Ρόδου (θέμα από αναβολή).
3.2.Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού του Βρεφονηπιακού παιδικού σταθμού Δ.Δ.Αφάντου Ρόδου».
3.3.Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στο Κοινοτικό Προσχολικό Κέντρο Αγ.Αποστόλων».

3.4.Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης του έργου «Προστασία κοίτης ποταμού και αποκατάσταση οδοστρώματος στην παραλία Ιαλυσού».
3.5.Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή και μετατροπή παλιού Δημοτικού Σχολείου Μαριτσών σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων»
3.6.Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εκβάθυνση λεκάνης- συντήρηση φράγματος Επτά Πηγών».

3.7.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποπεράτωση αποδυτηρίων στο γήπεδο Δ.Δ.Θεολόγου».
3.8.Έγκριση 1ου ΑΠΕ, 1ου ΠΚΝΤΜΝΕ και χορήγηση παράτασης εργασιών του έργου «Διαμόρφωση κτιρίου και συνήθεις ηλεκτρομηχανολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις» της πράξης «Διαμόρφωση υφιστάμενου κτιρίου σε πολιτισμικό εκθετήριο, λαογραφικής αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των οικισμών της Νότιας Ρόδου, με χρήση νέων τεχνολογιών».

3.9.Έγκριση 1ου ΑΠΕ(τακτοποιητικού) του έργου «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τ.Α προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας στον άξονα 09».
3.10.Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Ανέγερση του 2/Θ Ολοήμερου Νηπιαγωγείου στη θέση του Οικοδομικού Συνεταιρισμού ΒΑΚΧΟΣ-ΕΝΩΣΗ του Δήμου Ρόδου.
3.11.Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ 1ΟΥ Σ.Ε.Κ. ΡΟΔΟΥ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ)»
3.12.Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης και του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Ιαλυσού
3.13.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στον παραλιακό δρόμο της Τ.Κ.Κρεμαστής»
3.14.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαπλάτυνση υφιστάμενης οδού και επέκταση δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Τσαϊρι»

3.15.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Γενναδίου».
3.16.Διάλυση σύμβασης της μελέτης «Προσθήκη ορόφου στο Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Λινδίων».
3.17.Διάλυση σύμβασης της μελέτης «Ανάπλαση παραλίας Λίνδου»

3.18.Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση πλατειών Μεσαιωνικής Πόλης».
3.19.Έγκριση υποβολής 3ου ΑΠΕ (ο οποίος αφορά στο συγκεντρωτικό πίνακα αναθεωρήσεων) του έργου «Αποκατάσταση κτιρίου ΒΑΚΟΥΦ στην πλατεία Κουντουριώτη».

3.20.Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας Δημοτικού Θεάτρου Ρόδου».
3.21.Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή φρεατίων απαγωγής βιοαερίου στο ΧΑΔΑ «Φώτη Λειβάδι».
3.22.Έγκριση εκτέλεσης πρόσθετων επειγουσών εργασιών στο έργο «Διαμόρφωση και αποκατάσταση γέφυρας D’ Amboise».
3.23.Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή Παρακολούθησης και παραλαβής του συγχρηματοδοτούμενου έργου (παροχή υπηρεσιών) «Δημιουργία πληροφοριακού υλικού με χρηστικές πληροφορίες σε infokiosks, http και smartphones”
3.24.Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Έργων ή εργασιών συντήρησης αξίας μέχρι 5.869,41 € (χωρίς ΦΠΑ) ή όπως εκάστοτε ισχύει.
3.25.Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Έργων αξίας από 5.869,41 € έως 8.804,1€ (χωρίς ΦΠΑ) ή όπως εκάστοτε ισχύει.

3.26.Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Έργων αξίας από 8.804,1€ έως 293.470,29€ (χωρίς ΦΠΑ) ή όπως εκάστοτε ισχύει.
3.27.Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Έργων αξίας από 293.470,29€ και άνω (χωρίς ΦΠΑ) ή όπως εκάστοτε ισχύει.
3.28. Έγκριση μελέτης – τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού και κατασκευή τοιχίου στα Κοσκινού».
3.29.Απευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο «Αποκατάσταση παραλιακής οδού στην περιοχή Στεγνών Αρχαγγέλου (από εστιατόριο Γοργόνα έως τοποθεσία Λιμνιόνι)
3.30.Απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνική μελέτη οικισμού Αφάντου (λόγος Λιπποίνος).
3.31.Απευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΧΥΤΑ Ρόδου.

4. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
4.1. 2η Αναθεώρηση και Παράταση Συμβατικού Χρόνου μελέτης: «Μελέτη
Κτηματογράφησης και Πράξης Εφαρμογής στον οικισμό Μάσσαρη του Δήμου Αρχαγγέλου».
4.2. Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για το έργο «Νομιμοποίηση των κτιρίων και εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου» μεταξύ των
γραμμών αιγιαλού και παραλίας.
4.3.Γνωμοδότηση – Έγκριση Β1 Σταδίου της Μελέτης: «Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ. Καλλιθέας»
4.4. Γνωμοδότηση – Έγκριση Μελέτης: «Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ. Aφάντου»

5. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ και ΔΟΠ
5.1.Εισήγηση για οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες ( άρθρο 262 ΠΔ 410/1995 νέο ΔΚΚ-άρθρο 202 Ν.3463/06 ΦΕΚ-114 Α) από το λογαριασμό Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών.)

5.2.Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση έκτακτων και άμεσων αναγκών της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Ρόδου για την λειτουργία Καλοκαιρινών Σχολείων.
5.3.Λήψη απόφασης για την υπογραφή της σύμβασης χρησιδανείου για την αρ.252 μερίδα γαιών Ασγούρου ( αρ.Απόφασης 19/2014 Δ.Σ ΔΟΠ).
5.4.Έγκριση της αρ.12/2014 Απόφασης Δ.Σ ΔΟΠ για αναμόρφωση τρέχοντος προϋπολογισμού ΔΟΠ (Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής αρ.12/2014).

6. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
6.1.Έγκριση μελετών του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

7.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
7.1.Ανανέωση Άδειας Άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για ΚΑΝΤΙΝΑ σε ιδιόκτητο χώρο του Εμμανουήλ ΚΟΥΡΟΥ του ΙΑΚΩΒΟΥ .
7.2. Ανανέωση Άδειας Άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για ΚΑΝΤΙΝΑ σε ιδιόκτητο χώρο του Εμμανουήλ ΠΑΡΑΦΕΝΤΗ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ .
8.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

8.1.Απευθείας ανάθεση για την συντήρηση εφαρμογών λογισμικού.
8.2.Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια συμπληρωματικής εφαρμογής λογισμικού μισθοδοσίας.

9.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ
9.1.Έγκριση χορήγησης δικαιώματος βοσκής 2014- καθορισμός βοσκήσιμων τόπων του Δήμου.(αρ.πρωτ.5/38205/2014)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΛΥΝΟΣ Σ. ΜΑΝΟΛΗΣ

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου