Ειδήσεις

Ενωση Λογιστών: «ΙΚΑ και ΕΡΓΑΝΗ, μεταξύ των μεταρρυθμίσεων και… απορρυθμίσεων!»

Η Ενωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ρόδου (ΕΛΦΕΕ), απέστειλε προς τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Γιάννη Βρούτση, την ακόλουθη επιστολή:

Θέμα: ΙΚΑ και ΕΡΓΑΝΗ: Μεταξύ μεταρρυθμίσεων και …απορρυθμίσεων
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Με αφορμή τις δηλώσεις σας περί κατάργησης του Ειδικού Βιβλίου Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού, σε συνδυασμό με την επικείμενη έξαρση του φαινομένου των μαζικών προσλήψεων λόγω τουριστικής περιόδου και την αναμενόμενη άρνηση του ΕΡΓΑΝΗ για απρόσκοπτη συνεργασία, θα θέλαμε να καταθέσουμε τις παρακάτω επισημάνσεις – προτάσεις :

Για το Ειδικό Βιβλίο Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού.

Η κατάργηση του «πορτοκαλί» βιβλίου είναι, πέραν από κάθε αμφιβολία, επιτακτική ανάγκη να πραγματοποιηθεί άμεσα. Η από 01/06/2014 επικείμενη κατάργησή του, αποτελεί άστοχη και σχεδιαστικά ελλιπής ημερομηνία εφαρμογής, επειδή θα παρατείνει ουσιαστικά για άλλο ένα έτος, τα όποια επιχειρηματικά βάρη επικαλείστε ότι θα αποσύρει η κατάργησή του, μιας και ο κύριος όγκος των προσλήψεων τη θερινή περίοδο, ειδικά στην νησιωτική Ελλάδα, θα έχει ήδη πραγματοποιηθεί μέχρι τότε, καθώς η τουριστική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει και οι περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες και μονάδες εστίασης που απασχολούν δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους στα νησιά μας, βρίσκονται ήδη στην διαδικασία πρόσληψης προσωπικού ή την έχουν ήδη ολοκληρώσει.

Εξάλλου, η ηλεκτρονική διαχείριση των προσλήψεων, όπως σωστά αναφέρετε, παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για τον προσδιορισμό των στοιχείων απασχόλησης. Κάθε ημέρα παράτασης ζωής του λοιπόν, προσθέτει σε γνώση σας επιχειρηματικά και δημοσιονομικά βάρη.

Για το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
Μετά από ένα και πλέον έτος λειτουργίας του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ομολογούμε ότι δεν έχουμε σχηματίσει και τις καλύτερες εντυπώσεις για την μεταξύ μας συνεργασία. Απαράδεκτα βραδύ σύστημα, απόρροια πιστής μεταφοράς των χειρόγραφων εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή και πληθώρα περιττών πεδίων, συνθέτουν ένα μωσαϊκό μηχανογραφημένης γραφειοκρατίας, μοτίβο από το οποίο η επιχειρηματική κοινωνία πασχίζει να απαλλαχθεί εδώ και καιρό.

Κε Υπουργέ,
αν πραγματικά λοιπόν ενδιαφέρεστε (που ενδιαφέρεστε), να αποσύρετε διοικητικά και δημοσιονομικά βάρη από τις πλάτες των εμπλεκομένων, αλλά και συνάμα να αποκομίστε ύψιστα δημοσιονομικά οφέλη, τότε λάβετε, επιτέλους, υπ’ όψη τις παρακάτω επισημάνσεις μας, που αποτελούν πάγιες θέσεις μιας επαγγελματικής κοινωνίας, που παρακολουθεί και αξιολογεί την κατάσταση μέσα από την εργασία της και όχι από απόσταση:

1. Πρόσληψη εργαζομένου: Μετά την ευρείας έκτασης επικαιροποίηση των στοιχείων εργοδοτών και υπαλλήλων, που συντελέστηκε σταδιακά από το έτος 2002 με την εφαρμογή της ΑΠΔ, η πρόσληψη εργαζομένου θα έπρεπε να ήταν διαδικασία «ριπής οφθαλμού» και όχι ευκαιρία για διάλειμμα. Πολύ απλά λοιπόν, υποβάλλοντας τα εξής στοιχεία και μόνο:

i. ΑΜΕ,
ii. Παράρτημα εργοδότη,
iii. ΑΜΑ ή ΑΜΚΑ,
iv. Είδος Απασχόλησης (Πλήρης – Μερική),
v. Τύπος απασχόλησης (Ορισμένου – Αορίστου),
vi. Ειδικότητα,
vii. Αποδοχές,
viii. Ωράριο – Ημέρες απασχόλησης,
ix. Επιδότηση ΟΑΕΔ
έχετε όλα όσα απαιτούνται για τη δήλωση της απασχόλησης. Τα διοικητικά στοιχεία εργοδότη και υπαλλήλου θα επικαιροποιούνται από τους ίδιους ηλεκτρονικά. Έτσι, με 9 πεδία και 90 δευτερόλεπτα έχετε το ίδιο αποτέλεσμα, για το οποίο κοπιάσατε και συνεχίζουμε να κοπιάζουμε εμείς από την πλευρά μας εδώ και καιρό. Εννοείται ότι με αυτόν τον τρόπο υποβολής πρόσληψης, δεν υπάρχει υποχρέωση για υποβολή κανενός άλλου εντύπου.

2. Αποχώρηση υπαλλήλου: Θα έπρεπε να είναι απλούστατη διαδικασία τριών κινήσεων:
i. Είσοδος στο Εργάνη,
ii. Επιλογή «Αποχώρηση Υπαλλήλου» με επιλογή στο είδος αποχώρησης (Καταγγελία, Οικειοθελής, Λήξη Σύμβασης κλπ), και
iii. Υποβολή με επισύναψη εντύπου όπου απαιτείται, και εκτύπωση.

Στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου να μην χρειάζεται ούτε αυτό, αν λήγουν στον συμβατικό χρόνο λήξης τους. Με τον ίδιο τρόπο, να υποβάλλεται και η τροποποίηση στοιχείων απασχόλησης, με αντίστοιχη επιλογή «Τροποποίηση Απασχόλησης».

3. Πίνακας Προσωπικού (άρθρο 16, Ν.2874/2000): Καμία υποχρέωση υποβολής του. Θα παράγεται αυτόματα από το σύστημα και θα περιλαμβάνει όλους τους υπαλλήλους για τους οποίους έχει κοινοποιηθεί πρόσληψη. Με αυτόν τον τρόπο παρέλκει και η υποβολή του ετήσιου πίνακα. Επανεξέταση του πλαισίου υποχρεωτικής ανάρτησής του.

4. Πρόσληψη σε αργίες και Σαββατοκύριακα: Εδώ τα λόγια είναι περιττά. Επειδή η απαιτούμενη επιχειρησιακή ετοιμότητα των λογιστικών γραφείων αποκτάει χαρακτήρα ισοπέδωσης της αξιοπρέπειάς μας, σας καλούμε να εφαρμόσετε την εξής έντιμη λύση:

I. Θεσπίστε πενταψήφιο αριθμό αποστολής sms.
II. Με ορισμό 2 αριθμών κινητών τηλεφώνων στα στοιχεία εργοδότη, θα αποστέλλονται από κάποιον από αυτούς sms τύπου: ΑΜΑ ή ΑΜΚΑ (κενό), 1 (για πλήρη απασχόληση) ή 2 (για μερική), και αποστολή.

III. Το σύστημα θα επιστρέφει με e-mail και sms έναν κωδικό αναγνώρισης, με τον οποίο έως την μεθεπόμενη εργάσιμη ο λογιστής θα στέλνει τα πλήρη στοιχεία πρόσληψης.
Έτσι απλά θα λυθεί και αυτό το ζήτημα.

Επίσης, θα πρέπει να επανεξετάσετε σε ρεαλιστική βάση, θέματα που άπτονται της εισφοροδιαφυγής, της δημιουργίας αίσθησης δικαίου και της εντός Συνταγματικών ορίων αντιμετώπισης κρουσμάτων παραβατικής συμπεριφοράς, επειδή οι έως τώρα εφαρμοζόμενες πρακτικές αποδεικνύουν εισπρακτικές και μόνον προθέσεις, οι οποίες μάλιστα ακροβατούν επικίνδυνα επί των ορίων της νομιμότητας, προκαλώντας εξίσου επικίνδυνες κοινωνικές επιπτώσεις. Ζητείται λοιπόν να:

– Καταργήσετε άμεσα το πρόστιμο των 10.550,00€ για την μη υποβολή στοιχείων ασφάλισης στην ΑΠΔ. Αν το ΕΡΓΑΝΗ μπορεί να ανακαλύψει κάτι τέτοιο, τότε έρχεστε να επιβεβαιώσετε το γεγονός ότι στήσατε μηχανισμό για επιβολή κυρώσεων σε άδολη αμέλεια.

Δυστυχώς όμως, ακόμη επιμένετε στην παγκόσμια αυτή πρωτοτυπία, της επιβολής δηλαδή κυρώσεων και σε δηλωμένη απασχόληση.
– Καταργήσετε άμεσα το πρόστιμο των 10.550,00€ στην αδήλωτη εργασία. Σε παράλληλη πορεία με το εξίσου Υπουργείο αιχμής, αυτό των Οικονομικών, επιμένετε σε ένα γαϊτανάκι ακραίων μέτρων αντιμετώπισης φαινομένων παραβατικής συμπεριφοράς, αναδεικνύοντας την ανεπάρκεια αντιμετώπισης του φαινομένου που οι ίδιοι δημιουργείτε: Την εισφοροδιαφυγή που παράγει δημοσιονομικά ελλείμματα. Πρόστιμα τέτοιου ύψους, αμφιβόλου μάλιστα εισπραξιμότητας και εισφορές που ξεκινούν από 43,96%, παρέχουν απλόχερα επενδυτικά αντικίνητρα και εκβιαστικά διλλήματα επιβίωσης.

– Επαναπροσδιορίσετε το ύφος των ποινών για αδήλωτη εργασία με μέτρα αναλογικότητας και συμμόρφωσης όπως:
i. Επιβολή για παράδειγμα, εφεξής, αυξημένων πλέον ποσοστών εισφορών, σε εργοδότες που διαπιστωμένα απασχολούν αδήλωτο προσωπικό. Αύξηση ακόμα περισσότερο του ποσοστού, σε περιπτώσεις υποτροπής.
ii. Αποκλεισμό εργοδοτών από προγράμματα του ΟΑΕΔ για τη στήριξη απασχόλησης και εργοδοτών, με ταυτόχρονη διακοπή όποιων υφιστάμενων.

– Μειώσετε άμεσα τις εισφορές σε επίπεδο φορολογικών επιβαρύνσεων, προκειμένου η εισφοροδιαφυγή να καταστεί ασύμφορη.

– Καταργήσετε άμεσα την προστιμολάγνα απαίτηση επίδειξης εντύπων απασχόλησης σε ελέγχους, τα οποία έχουν ήδη υποβληθεί στην αρμόδια αρχή. Δεν βλέπουμε δηλαδή τον λόγο να δοκιμάζονται οι νευρολογικές μας αντοχές από το ΕΡΓΑΝΗ, όταν προσπαθούμε να σας κοινοποιήσουμε μια σύμβαση μερικής απασχόλησης στις 10:00 το πρωί των πρώτων ημερών του Μαΐου, και συνάμα να επιβάλλετε πρόστιμο σε εργοδότη που δεν επέδειξε αυτή σε επιτόπιο έλεγχο.
Κύριε Υπουργέ,

Ο τρόπος αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, συντίθεται από πρακτικές που σκιαγραφούν προδιαγεγραμμένο τέλος παροιμιώδους ιδανικής αυτοχειρίας. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι ο χρόνος είναι δίκαιος κατανεμητής επιτυχιών και αποτυχιών, και είναι σίγουρο ότι στο εγγύς μέλλον κάποιοι θα επωμιστούν τα βραβεία για τα ρεκόρ ανεργίας, αυτοκτονιών, φτώχειας, διαφθοράς, εξαθλίωσης και αποσύνθεσης του παραγωγικού ιστού της χώρας μας, που μονοπωλούν στον στίβο ανάκαμψης της οικονομίας μας. Ας μην ξεχνάμε, λοιπόν, ότι τόσο η επιτυχία όσο και η αποτυχία είναι θέμα επιλογών και αποφάσεων.
Με τιμή,
για το Δ.Σ της ΕΛΦΕΕ Ρόδου
Ο Πρόεδρος
Ηρακλείδης Ιωάννης
Ο Γ. Γραμματέας
Παπαδημητρίου Παναγιώτης

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου