Με αποφάσεις του δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη, που υπογράφονται από την γενική γραμματέα του Δήμου κ. Κυριακή ΝικολαΣιδου, επήλθαν νέες σημαντικές μεταβολές σε θέσεις ευθύνης – προϊσταμένων.
Πιο συγκεκριμένα τοποθετήθηκε, ως προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών η μόνιμη υπάλληλος κ Βεατρίκη – Καλλιόπη Σέρβου του Αθανασίου κλάδου ΠΕ Οικονομολόγων, Βαθμού Α’.
Η αναφερόμενη υπάλληλος θα ασκεί τα καθήκοντα θέσης ευθύνης μέχρι την νέα επιλογή προϊσταμένων από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή οποιαδήποτε τροποποίηση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου και θα της καταβάλλεται το προβλεπόμενο για τη θέση επίδομα.
Με άλλη απόφαση τοποθετείται, ως προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ληξιαρχείου και Μητρώων η μόνιμη υπάλληλος κ. Παρασκευή Καλογήρου του Βασιλείου κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, Βαθμού Α΄ που κατείχε, μέχρι τώρα τη θέση της διευθύντριας Οικονομικών.
Η αναφερόμενη υπάλληλος θα ασκεί τα καθήκοντα θέσης ευθύνης μέχρι την νέα επιλογή προϊσταμένων από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή οποιαδήποτε τροποποίηση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου και θα της καταβάλλεται το προβλεπόμενο για τη θέση επίδομα.
Επιπλέον ως προϊστάμενος του Τμήματος Προστασίας Τρίτης Ηλικίας της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας τοποθείται ο μόνιμος υπάλληλος κ. Κωνσταντίνος Αποστολίδης του Απόστολου κλάδου ΔΕ Διοικητικού, Βαθμού Α΄ που υπηρετούσε ως προϊστάμενος του Ταμείου.
Ο αναφερόμενος υπάλληλος θα ασκεί τα καθήκοντα θέσης ευθύνης μέχρι την νέα επιλογή προϊσταμένων από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή οποιαδήποτε τροποποίηση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου και θα του καταβάλλεται το προβλεπόμενο για τη θέση επίδομα.
Η απόφαση του δημάρχου αναρτήθηκε στη Διαύγεια, στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.
Με άλλη απόφαση ορίζεται ως Δημοτικός Ταμίας του Δήμου Ρόδου από κοινού (με δύο 2 υπογραφές) η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα. Ανθή Κατσαρά του Βασιλείου, Δ.Ε. Διοικητικού, προϊσταμένη του Τμήματος Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, από κοινού μαζί με τον μόνιμο υπάλληλο του Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου κ. Παναγιώτη Γεωργακόπουλο του Σωτηρίου, ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού, είτε εναλλακτικά από κοινού (με δύο 2 υπογραφές) με την μόνιμη υπάλληλο του Δήμου κα. Σοφία Μαντικού του Γεωργίου, ΔΕ Διοικητικού, για την υπογραφή από κοινού όλων των Χρηματικών Εντολών καθώς και για την από κοινού ψηφιακή διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών.
Οι ανωτέρω υπάλληλοι αναλαμβάνουν το σύνολο των σχετικών αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων, της είσπραξης και εξόφλησης όλων των τραπεζικών εργασιών, της υπογραφής επιταγών, της διαχείρισης όλων των τραπεζικών λογαριασμών και των κάθε είδους χρηματικών μέσων του Δήμου καθώς και της πρόσβασης και πλήρους διαχείρισης της ηλεκτρονικής Τραπεζικής (internet banking) σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα καθώς και στην Τράπεζα της Ελλάδος και εκπροσωπεί το Δήμο απέναντι στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τη διαχείριση των λογαριασμών, ΠΑΝΤΑ από κοινού με δύο 2 υπογραφές, ΠΑΝΤΑ της κα. Ανθής Κατσαρά του Βασιλείου, με έναν 1 εκ των δύο 2 άλλων από κοινού.
Με άλλη απόφαση μετακινείται η μόνιμη υπάλληλος κ. Σοφία Μαντικού του Γεωργίου κλάδου ΔΕ Διοικητικού από το Αυτοτελές Τμήμα Δημάρχου στο Τμήμα Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
Μετακινείται εξάλλου ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Ρόδου κ Παναγιώτης Γεωργακόπουλος του Σωτηρίου κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού από τη Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης στο Τμήμα Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
Επιπλέον μετακινείται η μόνιμη υπάλληλος κ. Τριανταφυλλιά Μακρή του Εμμανουήλ κλάδου ΠΕ Διοικητικού, γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής από το Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου και Συλλογικών Οργάνων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών στο Αυτοτελές Τμήμα Δημάρχου.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ