Με τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, η συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου. Κατά την συνεδρίαση ελήφθησαν αποφάσεις για μια σειρά από σοβαρά θέματα όπως η μείωση των ανταποδοτικών λιμενικών δικαιωμάτων και τελών, αλλαγές σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία της Μαρίνας Μανδρακίου, ενώ σύμφωνα με τον πρόεδρο κ. Βασίλη Παπαοικονόμου, είναι έτοιμο να προχωρήσει το έργο για το Καρνάγιο αφού δόθηκε το ‘πράσινο φως’ για να εγκατασταθεί ο ανάδοχος.

Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Κατά την εισήγησή του, ο νομικός σύμβουλος του Δ.Λ.Τ. κ. Βασ. Καταβενάκης ενημέρωσε το Σώμα σχετικά με την ΠΝΠ (στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού) αναφέροντας τα εξής:
Σχετικά με την μείωση των ανταποδοτικών λιμενικών δικαιωμάτων:
1.Τα πάσης φύσεως ανταποδοτικά δικαιώματα παραβολής / πλεύρισης, πρυμνοδέτησης και ελλιμενισμού των πλοίων / πλωτών ναυπηγημάτων καθώς και των επαγγελματικών αλιευτικών πλην κρουαζιεροπλοίων, μειώνονται κατά ποσοστό 20% για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020.
2 .Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι έχουν προκαταβάλει εξαμηνιαία ή ετήσια δικαιώματα προσόρμισης, πρυμνοδέτησης και παραβολής / πλεύρισης, η μείωση εφαρμόζεται επιπλέον των εκάστοτε προβλεπόμενων εκπτώσεων και αναλογικά για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020 τυχόν δε προκαταβληθέν ποσό που υπερβαίνει το ύψος των ανταποδοτικών δικαιωμάτων για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020, συμψηφίζεται ή επιστρέφεται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στην απόφαση της παρ.4.
3. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται στους λιμένες, των οποίων η διαχείριση ασκείται από φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, οι οποίοι είναι είτε ΝΠΔΔ είτε ΑΕ, η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων ανήκει άμεσα ή έμμεσα στο ελληνικό Δημόσιο, όπως οι Οργανισμοί Λιμένων ΑΕ, τα ΔΛΤ και τα ΔΛΓραφεία.
4.Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής των ανταποδοτικών δικαιωμάτων (παρ.1) καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με την ως άνω απόφαση μπορεί να επαναπροσδιορίζονται το ποσό και οι δικαιούχοι της μείωσης των εν λόγω ανταποδοτικών δικαιωμάτων και να παρατείνεται το χρονικό διάστημα αυτής μέχρι δύο επιπλέον μήνες.
Η ΕΥΡΥΘΜΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
Σύμφωνα με την εισήγηση του προέδρου κ. Βασίλη Παπαοικονόμου για την τροποποίηση της με αριθ.37/2020 απόφασης σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία της Μαρίνας Μανδρακίου Ρόδου:
«Το ενιαίο τέλος για την έκδοση άδειας στάθμευσης καθορίζεται στα 100ευρώ μηνιαίως και ή εφάπαξ προπληρωμή του θα γίνεται στο αρμόδιο γραφείο της Υπηρεσίας που στεγάζεται εκεί, από το οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα προμηθεύονται και την ειδική κάρτα αδείας εισόδου στην Μαρίνα. Για την ολιγοήμερη στάθμευση κάθε ενοικιαζομένου αυτοκινήτου των χρηστών της Μαρίνας και των συνοδών τους καθορίζεται τέλος 10 ευρώ ημερησίως. Στους χρήστες για την ολιγόλεπτη στάθμευση των αυτοκινήτων τους προς μεταφορά εξοπλισμού των σκαφών τους δεν επιβάλλεται τέλος προσωρινής στάθμευσης.
Την επιβολή στους ασκούντες πάσης φύσεως εμπορική δραστηριότητα (τροφοδοσία κ.λπ.) συμπεριλαμβανομένων και των όσων επαγγελματιών συναλλάσσονται με τους χρήστες της Μαρίνας παρέχοντας τις υπηρεσίες τους (ηλεκτρονικοί, ψυκτικοί, τουριστικά λεωφορεία κ.λπ.) εντός του Τουριστικού Λιμένα Μανδρακίου Ρόδου, ενιαίου ελάχιστου ετήσιου τέλους για την έκδοση άδειας εισόδου και απλής στάσης σε αυτόν για περιορισμένο χρονικό διάστημα για τους ιδίους λόγους.
Το ενιαίο αυτό τέλος για την έκδοση άδειας απλής στάσης καθορίζεται σε 100 ευρώ ετησίως και εφάπαξ προπληρωμή του θα γίνεται στο αρμόδιο γραφείο της Υπηρεσίας που στεγάζεται εκεί από το οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα προμηθεύονται και την ειδική κάρτα άδειας εισόδου στην Μαρίνα.
Επίσης προβλέπονται έξι θέσεις για τα ΑΜΕΑ και για τα οχήματα πληρωμάτων περιπολικών σκαφών του Λ.Σ. δεν θα υπάρχει καμία επιβάρυνση πληρωμής τέλους.
Για την είσοδο Ταξί εντός τους Τουριστικού Λιμένα Μανδρακίου προκειμένου να μεταφέρουν χρήστες του δεν θα υπάρχει καμία επιβάρυνση πληρωμής του εν λόγω τέλους.
Κατόπιν τούτων, απαγορεύεται πλέον ρητά η είσοδος σε όλα τα οχήματα μέσα στην Μαρίνα.
ΘΕΜΑ ΧΡΟΝΟΥ
Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΤΟ ΚΑΡΝΑΓΙΟ
Όπως δήλωσε μετά το πέρας της συνεδρίασης στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος του Λ.Τ. «Είναι θέμα χρόνου η εγκατάσταση του αναδόχου για να ξεκινήσουν οι εργασίες για το Καρνάγιο. Έχουν μείνει μερικά θέματα καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα. Είναι γνωστό ότι μόνον μία εταιρεία είχε επιδείξει ενδιαφέρον και έλαβε μέρος στον διαγωνισμό. Θα προχωρήσουμε άμεσα στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης» ανέφερε.
«Η πολιτική του Λ.Τ. όσον αφορά στην εύρυθμη λειτουργία της Μαρίνας Μανδρακίου είναι να εξασφαλίσει την ασφάλεια για όλα τα σκάφη τα οποία ελλιμενίζονται. Γι αυτό και σε προηγούμενη συνεδρίαση αποφασίσαμε να κλείσουμε την είσοδο και να τεθούν πιο αυστηροί όροι», ανέφερε.
*Να σημειωθεί ακόμη ότι ο κ. Καταβενάκης ζήτησε να τον εξουσιοδοτήσει το Σώμα για να αναλάβει να καταθέσει προσφυγή κατά των σχετικών αποφάσεων του Λιμεναρχείου Καρπάθου που επέβαλε πρόστιμο 1.500 ευρώ στο Λ.Τ.
*Στην ίδια συνεδρίαση συζητήθηκαν θέματα των λιμανιών Σύμης, Χάλκης, Κάσου και Καρπάθου καθώς και διαδικαστικά θέματα, όπως οι δαπάνες διαφόρων προμηθειών και υπηρεσιών, η αναμόρφωση πρ/μού οικ. έτους 2020 και η εξόφληση οφειλών υπόχρεων σκαφών της Μαρίνας Μανδρακίου.
Όσον αφορά στο έργο για την «Επέκταση του Ξύλινου Πεζόδρομου επί της οδού Αυστραλίας ως το Λιμάνι Ακαντιάς», εγκρίθηκε η αποδοχή 130.000 ευρώ από το Περιφερειακό Ταμείο για το έργο (που θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση ισόποσων δόσεων από το Τεχνικό Πρόγραμμα του Λ.Τ.) ενώ προχώρησαν μια σειρά από επίσης διαδικαστικά θέματα όπως η συγκρότηση επιτροπών παραλαβής υλικών κ.λπ.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ