Η αξιοποίηση του χρόνου μας κατά τη διάρκεια παραμονής μας στο σπίτι λόγω του περιορισμού των μετακινήσεών μας, αποτελεί ελκυστικό τμήμα χρόνου. Πράγματι, τόσο ελεύθερο χρόνο δεν είχαμε στην προ-κορωνοϊού εποχή. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία να σκεφτούμε και να αναστοχαστούμε, πλήθος θεμάτων που λόγω της καθημερινότητάς μας, δεν κάναμε.

Στην προσπάθειά μας αυτή μπορούμε να αξιοποιήσουμε εργαλεία coaching. Ένας από τους πολλούς ορισμούς του coaching είναι :Μια συνεργατική, επικεντρωμένη σε λύση, προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα συστηματική διαδικασία στην οποία ο Coach διευκολύνει την ενίσχυση της εργασιακής απόδοσης, της εμπειρίας της ζωής, την αυτό-καθοδηγούμενη μάθηση και την προσωπική ανάπτυξη του coachee. (Grant 1999, βασικός ορισμός ο οποίος γίνεται δεκτός και από τον Association for Coaching, 2005).

Η όλη διαδικασία γίνεται με χρήση τεχνικών και εργαλείων , τα οποία στηρίζονται σε ερωτήσεις. Για να αξιοποιήσουμε λοιπόν τον ελεύθερο χρόνο μας, θα προβούμε στην Αξιολόγηση της Καθημερινότητάς μας, επικεντρώνοντας την προσοχή μας όπως προαναφέρθηκε στην προ-κορωνοϊού εποχή. Στόχος μας είναι να διαπιστώσουμε ποιες καθημερινές μας δραστηριότητες συμβάλλουν στην ανάπτυξή μας και ποιες όχι, για ανασχεδιασμό των δράσεων μας στην μετα-κορωνοϊό εποχή. Τονίζεται ότι, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς εάν θέλουμε πραγματικά να ωφεληθούμε.

Η τεχνική που θα χρησιμοποιήσουμε αποτελείται από τρία στάδια.

Στο πρώτο στάδιο, περιγράφουμε μια τυπική ημέρα μας (αναλυτική ημερήσια δραστηριότητα). Μπορεί να γίνει αναφορά και σε δραστηριότητες που γίνονται μέχρι μια φορά την εβδομάδα.

Στο δεύτερο στάδιο, καταγράφουμε ερωτήσεις διευκρίνισης- αλλαγής και ενίσχυσης όπως:

• Ποιες είναι οι αξίες(**) μου;

• Ποιοι είναι οι στόχοι μου;

• Ποιες δραστηριότητες είναι σύμφωνες με τις αξίες μου;

• Ποιες δραστηριότητες συντελούν στην επίτευξη των στόχων μου;

• Πως μπορώ να αξιοποιήσω τις δραστηριότητες μου ώστε να αυξήσω το όφελός μου σε σχέση με τις αξίες μου;

• Ποιες δραστηριότητες συντελούν στην ανάπτυξή μου και προσφέρουν σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση (οικονομική, ψυχική, κοινωνική ή όποια άλλη) ;

• Ποιες δραστηριότητες δε θέλω να αλλάξω με τίποτα και γιατί;

Μη διστάσετε να εμπλουτίσετε τις ερωτήσεις. Να είστε όσο πιο «περίεργοι» μπορείτε.

Στο τέλος των ερωτήσεων – που ενδεχομένως έχουμε εμπλουτίσει- συμπληρώνουμε :

• Τώρα που διαβάζω τις δραστηριότητες μου, ποιες από αυτές θα χαρακτήριζα ως μη παραγωγικές (πχ χάσιμο χρόνου ή χρημάτων);

• Τι θα ήθελα να αλλάξω στην καθημερινότητά μου προκειμένου να διευκολύνω την επίτευξη των στόχων μου με βάση τις αξίες μου; (μείωση , αύξηση, διακοπή ή ό,τι άλλο)

Στο τρίτο μέρος, απαντάμε με ειλικρίνεια στις ερωτήσεις. Σκοπός μας είναι να αντιληφθούμε γιατί κάνουμε τι;

Έχοντας δημιουργήσει την εικόνα της καθημερινότητάς μας, μπορούμε να την αξιολογήσουμε και να διαπιστώσουμε τι μας βοηθά και τι όχι στην επίτευξη των στόχων μας είτε σε προσωπικό, είτε σε επαγγελματικό επίπεδο.

#Μένουμε σπίτι λοιπόν ,αναπτύσσουμε τον εαυτό μας και βγαίνουμε νικητές!

(*) Παράλληλες ιδιότητες

-Σμήναρχος ε.α, MSc

-Άμισθος Σύμβουλος Δημάρχου Δήμου Ρόδου επί θεμάτων Πολιτικής Προστασίας

-Αιρετό μέλος του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Ρόδου

– Αιρετό μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Δωδεκανήσου της ΝΔ, υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας

– Συνεισφέρον αρθρογράφος στο www.epixeiro.gr σε θέματα: Επιχειρήσεις & Know-how – sales & marketing

(**) Αξίες: (συνήθ. πληθ.) για κτ. που αναγνωρίζεται από τα άτομα ή από την κοινωνία ως ωφέλιμο και καλό από ηθική, πνευματική ή υλική άποψη και που χρησιμοποιείται ως μέτρο των πράξεων ή γίνεται αντικείμενο των επιδιώξεων του ανθρώπου. (πηγή: http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B1&dq=)

Μαντικός Β. Μιχαήλ(*), Συγγραφέας, Life/Business/Leadership/Team and Executive Coach

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ