Το Νησί της Χάλκης θα επισκεφθεί από Πέµπτη
11/01/2018 έως και Κυριακή 14/01/2018 ο Διευθυντής
της Παιδιατρικής του ΠΕΔΥ Ρόδου κ. Κωνσταντίνος
Καστελλοριζιός, ο οποίος και θα εξετάσει τα παιδιά του
Νησιού αφιλοκερδώς.
Την πρόσκληση αποδέχθηκε ο κ. Καστελλοριζιός µετά από
έγγραφο αίτηµα του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου
Χάλκης κ. Ασκληπιού Μαρκάκη και την προσωπική
διαµεσολάβηση του Γιατρού της οργάνωσης ¨Γιατροί του
Κόσµου ¨ κ. Στέφανου Βλατάκη προς τον κ. Καστελοριζιό.
Η επίσκεψη αυτή πραγµατοποιείται για πρώτη φορά στη
Χάλκη από τον κ. Καστελοριζιό, ο οποίος υποσχέθηκε ότι
θα επαναλαµβάνει κατά τακτά διαστήµατα τέτοιου είδους
εξαιρετικά χρήσιµες γιά τους κατοίκους επισκέψεις,
γεγονός που δηµιούργησε βαθειά αισθήµατα ικανοποίησης
και ευγνωµοσύνης στους κατοίκους του νησιού, και
ιδιαίτερα στις οικογένειες µε µικρά παιδιά, που
δυσκολεύονται να ταξιδεύουν συχνά για τον σκοπό αυτό
στη Ρόδο.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ