Σε ιδιώτη έναντι αμοιβής ύψους 73.470 ευρώ ανατίθεται, με πρόχειρο διαγωνισμό, το έργο του καθαρισμού των πάρκων της Ρόδου από τον Δήμο Ρόδου.
Ηδη η Διεύθυνση Πρασίνου έχει εκπονήσει σχετική μελέτη, που θα έλθει προς έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ρόδου.
Το έργο αφορά καθαρισμούς από χόρτα κλπ χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων-δενδροστοιχιών και κλαδέματα θάμνων, της πόλης τη Ρόδου και των Δ.Ε. Καλλιθέας, Αφάντου, Ιαλυσού και Αρχαγγέλου.
Το αστικό πράσινο της Ρόδου (πάρκα, πλατείες, νησίδες οδών, παρτέρια, σχολεία, εκκλησίες) που συντηρείται από το Τμήμα Μελετών Σχεδιασμού και Συντήρησης Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Ρόδου καταλαμβάνει έκταση άνω των 400 στρεμμάτων και η οποία καλύπτεται από δένδρα, θάμνους, πόες και χλοοτάπητες. Οι χώροι αυτοί χρειάζονται τακτική φροντίδα που περιλαμβάνει εργασίες καθαρισμού, φρεζαρίσματα, βοτανίσματα, ποτίσματα, κλαδέματα θάμνων και δένδρων, επεμβάσεις φυτοπροστασίας φυτεύσεις, κλπ.
Στον Δήμο της Ρόδου υπάρχουν περισσότερα από 10.000 δένδρα σε δενδροστοιχίες που χρειάζονται ετήσια κλαδέματα (βαρύ κλάδεμα τον χειμώνα και ελαφρύ το καλοκαίρι) καθώς και τακτικό καθαρισμό των λάκκων από ζιζάνια και παραφυάδες. Εκτός αυτών, τακτικός καθαρισμός από ζιζάνια απαιτείται και κατά μήκος των περισσοτέρων πεζοδρομίων της πόλης, αλλά και των ακάλυπτων χώρων για λόγους πρόληψης πυρκαγιών.
Επίσης, η Δ/νση Πρασίνου διατηρεί δυο φυτώρια παραγωγής καλλωπιστικών φυτών (δένδρων, θάμνων και εποχιακών).
Άλλες τακτικές εργασίες του τμήματος περιλαμβάνουν :
– Την επίβλεψη και εκτέλεση έργων καταπολέμησης παρασίτων, εντόμων κλπ, σε σχολεία, δημόσια κτήρια και κοινόχρηστους χώρους, σε φρεάτια κλπ. καθώς και όπου καλείται η υπηρεσία, σε πολλές Δημοτικές Ενότητες.
– Φυτοϋγειονομικούς ψεκασμούς σε δένδρα και θάμνους.
– Την λειτουργία μηχανουργείου για συντήρηση εργαλείων, μηχανημάτων και οχημάτων της υπηρεσίας.
– Την λειτουργία του ελαφοκομείου, την προμήθεια των απαραίτητων τροφών και την παραχώρηση προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία του.
– Την διενέργεια αυτοψιών σε αιτήματα δημοτών και υπηρεσιών σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες.
Στο Τμήμα Μελετών, Σχεδιασμού & Συντήρησης Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου υπηρετούν γεωπόνοι, τεχνολόγοι γεωπόνοι, τεχνίτες και εργάτες, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία για εργασίες που εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα του κλάδου τους.
Οι γεωπόνοι και τεχνολόγοι ασχολούνται με σύνταξη μελετών και επίβλεψη έργων, σύνταξη μελετών και εισηγήσεων για τεχνικές προδιαγραφές και ποσότητες εργαλείων και υλικών που απαιτεί η υπηρεσία, βελτίωση, προγραμματισμό και παρακολούθηση της συντήρησης των χώρων πρασίνου, προγραμματισμό και επίβλεψη λειτουργίας των φυτωρίων, ψεκασμών κλπ εργασιών, διενέργεια αυτοψιών σε όλο το νησί, οργάνωση εκδηλώσεων και εθελοντικών δράσεων κλπ.
Το εργατοτεχνικό προσωπικό ασχολείται με όλες τις παραπάνω εργασίες συντήρησης, καθαρισμού, ψεκασμών κλπ σε όλη την έκταση της πόλης. Ταυτόχρονα αυξήθηκαν και οι υποχρεώσεις της υπηρεσίας λόγω της συνένωσης των πρώην Δήμων, οι οποίοι δεν είχαν προσωπικό στις ειδικότητες που αναφέραμε παραπάνω και έτσι η Δ/νση έχει αναλάβει το σύνολο του νησιού.
Σήμερα η Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου καταβάλλει προσπάθειες για να αντεπεξέλθει, εκτελώντας όλες τις απαραίτητες εργασίες προκειμένου, τόσο η υγιεινή όσο και η αισθητική εικόνα του νησιού να είναι η καλύτερη δυνατή. Επειδή όμως το χρονικό διάστημα είναι συγκεκριμένο, αφού μεγάλος όγκος των εργασιών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί με την έναρξη της τουριστικής περιόδου, με το υφιστάμενο εργατικό προσωπικό που έχει μειωθεί δραματικά πάνω από 60% στα τελευταία χρόνια, είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω. Συγκεκριμένα το διαθέσιμο προσωπικό αυτή τη στιγμή για την συντήρηση του αστικού πρασίνου του Δήμου είναι 5 ανθοκηπουροί και 8 εργάτες, που προφανώς δεν επαρκούν.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ