Σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων κατηγορούμενοι για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας, κατ’ εξακολούθηση, που το εμπιστεύθηκαν στον υπαίτιο λόγω της ιδιότητάς του ως διαχειριστή ξένης περιουσίας παραπέμφθηκαν για την 15η Μαρτίου 2018 δύο αργυροχρυσοχόοι, μέλη γνωστής οικογένειας του νησιού, που καταμηνύθηκαν από πρώην συνεταίρο, συγγενή τους.
Το ιστορικό της υπόθεσης φέρεται να έχει ως εξής:
Δυνάμει ιδιωτικού συμφωνητικού, που υπεγράφη το έτος 1987, νομίμως δημοσιευμένου στα βιβλία προσωπικών εταιρειών του Πρωτοδικείου Ρόδου, η πρώτη κατηγορουμένη και ο δεύτερος κατηγορούμενος, συνέστησαν από κοινού με τον εγκαλούντα συγγενή τους, ομόρρυθμη εταιρία με έδρα στη Μεσαιωνική Πόλη, σε ισόγειο κατάστημα -συνιδιοκτησίας του εγκαλούντος, του δευτέρου κατηγορουμένου και του πατέρα της πρώτης κατηγορουμένης, οι οποίοι είναι αδέρφια με σκοπό την εμπορία ειδών αργυροχρυσοχοΐας και με αρχικό κεφάλαιο 2.100.000 δραχμές στο οποίο συμμετείχαν οι τρεις ιδρυτές κατά ποσοστό 1/3 έκαστος εξ αυτών.
Η ανωτέρω ομόρρυθμη εταιρεία υπέβαλε δήλωση έναρξης εργασιών στη Δ.Ο.Υ. Ρόδου το 1988, λειτούργησε έως τον Ιούλιο του 2008, οπότε και λύθηκε με εξώδικη καταγγελία του εγκαλούντος, επιδοθείσα στους δύο πρώτους κατηγορούμενους και ομορρύθμους εταίρους της. Έκτοτε η ανωτέρω εταιρία τέθηκε υπό εκκαθάριση, με συνεκκαθαριστές, εκ του νόμου και τους τρεις πρώην ομορρύθμους εταίρους, καθόσον δεν είχε συμφωνηθεί κάτι άλλο στο ανωτέρω συμφωνητικό.
Κατά τους ισχυρισμούς των εγκαλούντων, στο πλαίσιο της διενεργηθείσας εκκαθάρισης, οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι, καίτοι η ανωτέρω εταιρεία είχε λυθεί και τελούσε υπό εκκαθάριση, παρέμειναν στην κατοχή του ακινήτου στο οποίο στεγαζόταν η επιχείρηση, περαιτέρω δε αν και είχαν παραλάβει κατά κατοχή και χρήση την κινητή περιουσία της λυθείσας εταιρείας αποκλειστικά προς το σκοπό εκπλήρωσης των αναγκών της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, εκείνοι, ενεργώντας από κοινού δεν προχώρησαν στη διενέργεια της εκκαθάρισης αλλά αντιθέτως, ιδιοποιήθηκαν παράνομα κινητά αντικείμενα της εταιρείας που αποτελούσαν την κινητή περιουσία της και τα οποία είχαν περιέλθει στην κατοχή τους με την ιδιότητα τους ως διαχειριστών ξένης περιουσίας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που έχει σχηματιστεί η αξία των κοσμημάτων που φέρονται να ιδιοποιήθηκαν ανέρχεται σε 1,5 εκατ. ευρώ!

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ