Τοπικές Ειδήσεις

«Επιασε δουλειά» πραγματογνώμονας για τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προκαταρκτική έρευνα που παραγγέλθηκε από την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου προς διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών για την φωτιά που έκαιγε επί 11 ημέρες τα σωθικά της Ρόδου.
Ο κύκλος της λήψεως μαρτυρικών καταθέσεως έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται η υποβολή κρίσιμων για τον σχηματισμό δικανικής πεποίθησης εγγράφων από υπηρεσίες, κυρίως από την Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου αλλά κυρίως η έκθεση του πραγματογνώμονα που έχει διοριστεί αρμοδίως.
Θυμίζουμε ότι ερευνάται τυχόν τέλεση των αδικημάτων του εμπρησμού σε δάσος, της υποβάθμισης περιβάλλοντος και της παράβασης καθήκοντος και συγκεκριμένα τα αίτια προκλήσεως της πυρκαγιάς στη Ρόδο και ταυτόχρονα για το αν οι αρμόδιες υπηρεσίες προέβησαν ή μη σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την έγκαιρη κατάσβεσή της.
Η Πταισματοδίκης Ρόδου διενεργεί την έρευνα και για την διαπίστωση τυχόν τελέσεως των αδικημάτων της παραβάσεως καθήκοντος, της παρεμπόδισης αποτροπής κοινού κινδύνου και παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας.
Οπως έγραψε η «δημοκρατική», η πρώην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου παρήγγειλε ταυτόχρονα να διενεργηθεί και άρση απορρήτου επικοινωνιών για την διακρίβωση των υπαιτίων κακουργημάτων εμπρησμού.
Η Πταισματοδίκης Ρόδου έχει κληθεί από την Εισαγγελέα να ζητήσει και να προκαλέσει ανάλογη έρευνα των επιθεωρητών Περιβάλλοντος για το μέγεθος και τα αίτια της περιβαλλοντικής καταστροφής όπως και έκθεση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος για τα αίτια και το μέγεθος της καταστροφής.
Η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου έχει αναθέσει με την ίδια παραγγελία τη διενέργεια αυτοτελούς σχετικής έρευνας και στους επιθεωρητές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, οι οποίοι καλούνται να ερευνήσουν ομοίως τα αίτια και τους υπαιτίους της μη έγκαιρης κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς, την τυχόν έλλειψη σχεδιασμού, συντονισμού και ετοιμότητας των αρμόδιων φορέων και την έλλειψη αντιπυρικών ζωνών και επαρκών μέσων καταστολής της πυρκαγιάς.

Εν πάση περιπτώσει την 7η Δεκεμβρίου 2023 αντιστράτηγος Υπαρχηγός ΠΣ ε.α. που έχει διοριστεί ως πραγματογνώμονας απέστειλε έγγραφο στον δήμαρχο Ρόδου, στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, στην Εισαγγελία και στην Πταισματοδίκη και ζητά απαντήσεις για τα ακόλουθα:

«1) Εάν έχετε συντάξει ή επικαιροποιήσει Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών «ΙΟΛΑΟΣ2» (5η Έκδοση) του Δήμου σας (χορήγηση αντιγράφου)
2) Εάν έχετε συντάξει Ειδικό Σχέδιο Οργανωμένης Προληπτικής Απομάκρυνσης Πολιτών για το Δήμο σας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Α1161/18-04-2023 έγγραφο ΓΓΠΠ (χορήγηση αντιγράφου)
3)Εάν έχετε συντηρήσει εξοπλισμό και μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών προς το ΠΣ
4) Εάν έχετε καταρτίσει Μνημόνιο Συνεργασίας με την μορφή Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών -φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, οι οποίοι αποδέχονται να παρέχουν μέσα, εξοπλισμό ή υπηρεσίες, σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο Δήμος σας, για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς και στην υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους.
5) Εάν έχετε προβεί και πότε με ευθύνη του Δημάρχου πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου 2023 σε προπαρασκευαστική σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) (χορήγηση αντιγράφου πρακτικών του ΣΤΟ
6) Εάν συμμετείχε ο Δήμος σας πότε και με ποιο όργανο στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου (ΣΟΠΠ), πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου 2023 (προπαρασκευαστική σύγκληση ΣΟΠΠ) και με αφορμή την πυρκαγιά της 18ης Ιουλίου 2023 (έκτακτη σύγκληση ΣΟΠΠ)
7) Εάν ο Δήμος σας, πέραν από την συμμετοχή του στην άσκηση της ΠΥ Ρόδου με την ονομασία: «ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2023>>, είχε διοργανώσει και υλοποιήσει έτερη άσκηση ετοιμότητας και εκπαίδευσης του προσωπικού πολιτικής προστασίας του Δήμου, πότε και πού (χορήγηση αποδεικτικών εγγράφων στοιχείων)
8) Εάν ο Δήμος σας είχε αναλάβει την ευθύνη και συμφωνήσει με την ΠΥ Ρόδου να στελεχώνει πυροφυλάκιο/α με εθελοντές του Δήμου και σε καταφατική περίπτωση ποιο πυροφυλάκιο (χορήγηση αποδεικτικών εγγράφων)
9) Εάν είχατε προβεί και πότε (χορήγηση αποδεικτικών εγγράφων) σε προληπτικές δράσεις και ιδίως:
• Τη συντήρηση όλων των πυροσβεστικών υδροστομίων μέσω του αρμόδιου φορέα δικτύου ύδρευσης του Δήμου σας, μετά από υπόδειξη της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο τους και εάν υπήρξε εγκατάσταση νέων υδροστομίων, σύμφωνα με τις υποδείξεις της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τη δαπάνη να βαρύνει τον συγκεκριμένο φορέα του δικτύου ύδρευσης
• Στην εκτέλεση προγραμμάτων μείωσης του κινδύνου με την προληπτική απομάκρυνση μέρους της βλάστησης (εργασίες καθαρισμού), γύρω από περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (κτιριακές υποδομές και εγκαταστάσεις, κατασκηνώσεις, αρχαιολογικοί χώροι, άλση, πάρκα, κλπ) και περιοχές που θεωρούνται λόγω της φύσεως τους υψηλού κινδύνου (σημεία διέλευσης δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δεξαμενές καυσίμων, χώροι εναπόθεσης απορριμμάτων, κλπ) Στις εργασίες καθαρισμού περιλαμβάνεται και αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δένδρων και αύξηση του ύψους έναρξης της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος (χορήγηση αποδεικτικών εγγράφων)

• Στην εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, κλπ) αρμοδιότητας τους και πότε ολοκληρώθηκαν αυτά (χορήγηση αποδεικτικών εγγράφων που να προκύπτει ο χρόνος ολοκλήρωσης αυτών)
• Στην απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται από ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδύον και οικισμών, προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασης της και πότε έγινε (χορήγηση αποδεικτικών εγγράφων που να προκύπτει ο χρόνος ολοκλήρωσης της δράσης αυτής)
• την εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από τους Δήμους καθ’ υπόδειξη και συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης δασών – πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων (χορήγηση αποδεικτικών εγγράφων)
• Προληπτικοί καθαρισμοί βλάστησης κατά μήκος του οδικού δικτύου (χορήγηση αποδεικτικών εγγράφων που να προκύπτει ο χρόνος ολοκλήρωσης της δράσης)
10) Εάν είχατε προβεί σε δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω της συγκεκριμένης δασικής πυρκαγιάς μετά την εκδήλωση τους, και συγκεκριμένα:
• Σύγκληση έκτακτου ΣΤΟ προς υποβοήθηση του έργου του Δημάρχου με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των φορέων που ενεπλάκησαν σε επίπεδο Δήμου σε δράσεις υποστήριξης του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή της συγκεκριμένης πυρκαγιάς (χορήγηση αντιγράφου πρακτικών ΣΤΟ)
• την υποστήριξη, κατόπιν σχετικού αιτήματος, του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών που διενεργήθηκε με ευθύνη του Π.Σ., με την διάθεση μέσων που διαθέτει ο Δήμος σας (υδροφόρα οχήματα, μηχανήματα έργων, κλπ.)
• στη λήψη και εκτέλεση της απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών, κατόπιν σχετικής εισήγησης από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος (χορήγηση αντιγράφων όλων των σχετικών αποφάσεων του Δημάρχου για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών)
• την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας ή των εθελοντών που δραστηριοποιούνται στο Δήμο σας για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου (χορήγηση αποδεικτικών εγγράφων)
• την ενεργοποίηση του Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς και την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος (χορήγηση αποδεικτικών εγγράφων)
• την υποβολή αιτήματος προς τον Περιφερειάρχη για την κήρυξη του Δήμου ή περιοχών αυτού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας (χορήγηση αντίγραφου όλων των σχετικών αιτημάτων)
• την ενημέρωση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και του αρμόδιου χωρικού Αντιπεριφερειάρχη (με ποιον τρόπο έγινε η ενημέρωση και τι ώρα).

 

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου