Με απόφαση της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη προκηρύχθηκε η εισαγωγή 475 Καταρτιζομένων συνολικά, με τη διαδικασία της επιλογής βάσει συστήματος μοριοδότησης, στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου.Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 15% από Εθνικούς πόρους.

Τα τμήματα Κατάρτισης – Μετεκπαίδευσης, τα οποία θα υλοποιηθούν από το υπουργείο Τουρισμού, απευθύνονται στον ενεργό πληθυσμό της χώρας, τον απασχολούμενο στον τομέα του Τουρισμού.

Οι απόφοιτοι των τμημάτων Κατάρτισης – Μετεκπαίδευσης του υπουργείου αποκτούν υπαλληλική ιδιότητα και λαμβάνουν επίδομα πτυχίου σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού.

Ειδικότερα, τα τμήματα Κατάρτισης – Μετεκπαίδευσης απευθύνονται σε εργαζόμενους και πρόσκαιρα άνεργους εμπειροτέχνες, οι οποίοι απασχολούνται στις παρακάτω τουριστικές επιχειρήσεις:

1. Στις πάσης φύσεως ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, σε νυκτερινά κέντρα ψυχαγωγίας, κοσμικές ταβέρνες, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφενεία, μπαρ και σνακ–μπαρ β ́ τάξης και άνω και μαζικά κέντρα εστίασης (catering).

2. Στους πρόσκαιρα άνεργους και σε ποσοστό 30% επί του συνόλου των καταρτιζομένων κάθε τμήματος.3. Γίνονται δεκτοί για φοίτηση με την προϋπόθεση τήρησης όλων των όρων της προκήρυξης:α) Έλληνες πολίτες.β) Έλληνες το γένος και υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την Ελληνική Γλώσσα και εφόσον προσκομίσουν ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου σπουδών από την Αρμόδια Ελληνική Αρχή.γ) Αλλοδαποί υπήκοοι κρατών εκτός της Ε.Ε. σε ποσοστό μέχρι 20% του ανώτατου αριθμού εκπαιδευομένων ανά τμήμα (δηλ. 25×20%=5 άτομα), εφόσον γνωρίζουν την Ελληνική Γλώσσα και προσκομίσουν ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου σπουδών από την Αρμόδια Ελληνική Αρχή.

Πέραν των ανωτέρω, οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν μία από τις παρακάτω ειδικότητες εργασίας:

Α.ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
•Θυρωρός – Θυρωρός Β′– Βοηθός Θυρωρού – Νυκτοθυρωρός
•Εξωτερικός Θυρωρός (Dorman)•Τηλεφωνητής /τρια
•Προϊστάμενος /η Ορόφων
•Γκρούμ.

Α1. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
•Υπάλληλος Υποδοχής
•Βοηθός Υποδοχής
•Υπάλληλος Τήρησης Λογαριασμών Πελατών
•Προϊστάμενος /η Ορόφων
•Αποθηκάριος

Β. ΤΜΗΜΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
•Εστίαρχος (Maitre)
•Υπεστίαρχος (Sous maitre)
•Αρχισερβιτόρος (Captain)
•Σερβιτόρος
•Βοηθός Σερβιτόρου
•Ταμίας – Ελεγκτής (Ταμπλίστας)

Β1. ΤΜΗΜΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑΚΗΣ ΜΠΑΡ-ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑΣ
•Εστίαρχος (Maitre)
•Υπεστίαρχος (Sous maitre)
•Αρχισερβιτόρος (Captain)
•Σερβιτόρος – Σερβιτόρος Bar
•Μπάρμαν και Βοηθός Μπάρμαν. Γ.

ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
•Μπουφετζής•Μπουφετζής Α′
•Μάγειρας Γ′
•Ψήστης
•Τηγανιέρης
•Τεχνικός Πίτσας
•Κρεατοκόπτης.

Γ. ΤΜΗΜΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΓΗΤΩΝ
•Αρχιμάγειρας
•Μάγειρας Α′ και Β′

Δ.ΤΜΗΜΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
•Ζαχαροπλάστης – Αρτοποιός
•Τεχνίτης Ζαχαροπλαστικής
•Βοηθός Τεχνίτη Ζαχαροπλαστικής.

Ε. ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑΣ
•Προϊστάμενος /η Ορόφων
•Προϊσταμένη /ος Λινοθήκης και Πλυντηρίου
•Καμαριέρα
Οροφοκόμος (Βαλές).

Προϋποθέσεις Φοίτησης

Οι απασχολούμενοι στις παραπάνω επιχειρήσεις και θέσεις θα πρέπει:
α. Να έχουν τριετή (3ετή) τουλάχιστον προϋπηρεσία σ το επάγγελμα, η οποία να αποδεικνύεται από τα βιβλιάρια των ενσήμων τους ή ατομικό δελτίο ασφάλισης ΙΚΑ. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατά την τελευταία τριετία τουλάχιστον 350 ημερομίσθια, (ανεξάρτητα σε ποιο από τα 3 έτη έχουν πραγματοποιηθεί) ή από 100 ημερομίσθια (ένσημα) ανά έτος την τελευταία τριετία (σύνολο ενσήμων: 300), ως εξής: •07-11-2011 – 06-11-2012 •07-11-2012 – 06-11-2013 • 07-11-2013 – 06-11-2014

Προκειμένου για εγγραφή στα τμήματα Μετεκπαίδευσης Αθήνας, θα λαμβάνεται υπόψη η μόνιμη κατοικία των υποψηφίων, κατά προτεραιότητα στην περιοχή της Αττικής,αποδεικνυόμενη αρμοδίως.
β.1. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Δημοτικού). Ισχύει για όσους αποφοίτησαν μέχρι το 1980.
β.2. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου 3τάξιου Γυμνασίου. Ισχύει για όσους αποφοίτησαν μετά το 1981, σύμφωνα με το Π.Δ. 739/01-08-1980. β.3. Οι υποψήφιοι κάτοχοι των παραπάνω τίτλων από το εξωτερικό (Έλληνες, Έλληνες το γένος, αλλοδαποί) για τη συμμετοχή τους υποχρεούνται να καταθέσουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2 ́ από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, καθώς και ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου.
γ. Για τους πρόσκαιρα άνεργους, η διάρκεια ανεργίας από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος να μην υπερβαίνει τους 6 ½ μήνες (δηλαδή ανεργία από 01-06-2014 έως 15-12-2014).
δ. Να είναι ηλικίας έως 55 ετών.
ε. Να έχουν επιλεγεί από τις Επιτροπές, οι οποίες ορίζονται σύμφωνα με το Ν.1077/80 άρθρο 14 παρ. 1. στ. Ο υποψήφιος, να έχει ολοκληρώσει ή νομίμως απαλλαγεί από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

Όσοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις φοίτησης, θα πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις υπηρεσίες του υπουργείου στην Αθήνα (Κεντρική Υπηρεσία), Θεσσαλονίκη (ΕΠΑΣ –Μακεδονίας), Ρόδο (ΕΠΑΣ Ρόδου) και Ηράκλειο (ΕΠΑΣ Ηράκλειο) έως τις 24 Νοεμβρίου και ώρα 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ