Ειδήσεις

Σε απολογία κλήθηκε ο δήμαρχος κ. Στ. Κουσουρνάς

Στο πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που εδρεύει στον Πειραιά (συμβούλιο του άρθρου 234 του Ν 3852/2010), αρμόδιο για τον έλεγχο αιρετών παραπέμφθηκε o δήμαρχος Ρόδου κ. Στάθης Κουσουρνάς, ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση της παράνομης απασχόλησης συμβασιούχων της πρώην ΔΕΥΑ Ιαλυσού στη ΔΕΥΑ Ρόδου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μεταξύ άλλων στο ίδιο πειθαρχικό συμβούλιο παραπέμπεται και ο πρώην δήμαρχος Ιαλυσού κ. Στέργος Στάγκας.

Στο παραπεμπτικό έγγραφο αναφέρονται τα εξής:
«ΘΕΜΑ: Παραπομπή υπόθεσης Δημάρχου Δήμου Ρόδου, κ. Ευστάθιου Κουσουρνά.

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις των άρθρων 233, 234 και 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Το ΠΔ. 143/2010 (ΦΕΚ 236 Α’ /27- 12-2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

Το υπ’ αριθμ. ΕΠ 22/2012/30-12-2013 έγγραφο του Προέδρου του ΑΣΕΠ με συνημμένη την από 11-6-2012 έκθεση του μέλους του ΑΣΕΠ κ. Κων. Σιδερή, αναφορικά με την νομιμότητα απασχόλησης προσωπικού στην ΔΕΥΑ Ρόδου, το οποίο προέρχεται από την πρώην ΔΕΥΑ Ιαλυσού.

Την με αριθμ. πρωτ. 8906/590/10-02-2014 κλήση σε απολογία προς τον κ. Ευστάθιο Κουσουρνά, Πρόεδρο στη ΔΕΥΑ Ρόδου.

Το από 27/02/2014 εμπρόθεσμο απολογητικό υπόμνημα του Δημάρχου Δήμου Ρόδου, κ. Ευστάθιου Κουσουρνά.
Για τους λόγους αυτούς

Σας αποστέλλουμε τον σχηματισθέντα φάκελο της ανωτέρω υπόθεσης και παρακαλούμε να έχουμε την απόφαση του συμβουλίου σας, για την επιβολή ή μη πειθαρχικής ποινής στον Δημάρχου Δήμου Ρόδου, και Πρόεδρο στην ΔΕΥΑ Ρόδου, κ. Ευστάθιο Κουσουρνά
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ».

Ταυτόχρονα διενεργείται προκαταρκτική εξέταση για τη διαπίστωση τυχόν τελέσεως των αδικημάτων της κακουργηματικής απιστίας και της παράβασης καθήκοντος εξαιτίας της καταβολής μισθοδοσίας στους συμβασιούχους.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στον κ. Στάθη Κουσουρνά ο οποίος θεωρεί πως υπήρξε μεγάλη αυστηρότητα και πίεση προκειμένου να του επιβληθεί ποινή με αφορμή τη συγκεκριμένη υπόθεση.
Ο δήμαρχος θεωρεί ότι δεν φέρει ευθύνη για την μεταφορά των εργαζομένων της πρώην ΔΕΥΑΙ στη ΔΕΥΑΡ και πως λόγο για ό,τι έγινε θα πρέπει να δώσουν άλλοι.

Επισημαίνεται πως εξαιτίας της υπόθεσης αυτής ελλοχεύει ο κίνδυνος να εκπέσει από το αξίωμά του ο κ. Στάθης Κουσουρνάς.

Πριν λίγο καιρό πάντως κατατέθηκε στο ΑΣΕΠ αίτηση θεραπείας που στοχεύει στην ανάκληση των απολύσεων των 57 εργαζομένων της πρώην ΔΕΥΑ Ιαλυσού από τη ΔΕΥΑΡ και την άρση των κυρώσεων για τις διοικήσεις των δύο επιχειρήσεων.
Τότε με δηλώσεις του ο κ. Στάθης Κουσουρνάς είχε διαψεύσει τις πληροφορίες που τον ήθελαν να έχει καθυστερήσει την αποστολή της αίτησης θεραπείας στο ΑΣΕΠ.

“Κάναμε ό,τι προβλέπει ο νόμος στις περιπτώσεις αυτές”, τόνισε η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Χριστιάνα Καλογήρου που δεν θέλησε να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη δήλωση για το θέμα αυτό.

Σε ερώτηση αν θα κληθούν σε απολογία για την υπόθεση αυτή και άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ η κ. Χρ. Καλογήρου επανέλαβε πως θα γίνει ό,τι προβλέπει ο νόμος.
“Αυτό αφορά τους αιρετούς που έχουν εμπλακεί στο θέμα. Τα υπόλοιπα μέλη του διοκητικού συμβουλίου μπορεί να μην έχουν σχέση με αυτό. Εμείς προβαίνουμε στις κινήσεις που προβλέπει ο νόμος”, ανέφερε η κ. Χριστιάνα Καλογήρου.

Όπως έγραψε η “δημοκρατική”, με την αποστολή στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος λίστας υπαλλήλων της ΔΕΥΑΡ, που δεν συνοδευόταν από εξουσιοδότηση και χωρίς να υπάρχει θεωρημένο ένταλμα πληρωμής από το Ελεγκτικό Συνέδριο, επιχειρήθηκε η πληρωμή της μισθοδοσίας του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων και των 45 συμβασιούχων της πρώην ΔΕΥΑΙ κι ακόμη δύο συμβασιούχων, που δεν έχουν μετατρέψει τις συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου, δυνάμει αμετάκλητης απόφασης.

Λόγω απουσίας του προέδρου της επιχείρησης κ. Μ. Καμπουρόπουλου και χωρίς να λάβει γνώση ο γενικός διευθυντής κ. Μ. Διακομανώλης, που είχε εκφράσει εγγράφως τις αντιρρήσεις του, η διαδικασία, αφού “παρακάμφθηκε” η ταμίας της επιχείρησης κ. Σταυρούλα Χατζηαντώνη, κινήθηκε από τη διοίκηση της ΔΕΥΑΡ.

Θυμίζουμε εξάλλου ότι ο δήμαρχος Ρόδου κ. Στάθης Κουσουρνάς ανέλαβε στην πορεία την ευθύνη της εκδόσεως εντάλματος τύπου Α’, που δεν υπόκειται σε προληπτικό έλεγχο για να καταβληθεί η μισθοδοσία. Ο δήμαρχος ανέλαβε και την ευθύνη τυχόν καταλογισμού.

Θυμίζουμε εξάλλου ότι το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΡ με απόφαση που έλαβε κατά πλειοψηφία αποφάσισε την μετακίνηση της ταμία, που αρνήθηκε να εκτελέσει τη δαπάνη, την οποία θεωρεί παράνομη. Προηγήθηκε καταγγελία του κ. Σ. Στάγκα που την έφερε να έχει εκτελέσει παράνομα άλλο ένταλμα ύψους 58.059,39 ευρώ, το οποίο δεν είχε θεωρηθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, με αποτέλεσμα να υπάρχει ισόποσο έλλειμμα στο ταμείο.

Επρόκειτο, όπως έγραψε η “δημοκρατική”, για ένταλμα το οποίο αφορούσε την εκτέλεση δικαστικής απόφασης με την οποία δικαιώθηκαν ως προς τις απαιτήσεις τους 92 μόνιμοι υπάλληλοι της επιχείρησης και διατάχθηκε η ΔΕΥΑΡ στην καταβολή των μισθών τους, χωρίς περικοπές, με επαπειλούμενο πρόστιμο 100 ευρώ κατ’ άτομο σε περίπτωση μη εκτέλεσης.
Το ένταλμα αυτό πράγματι εκτελέστηκε χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η θεώρησή του από το Ελεγκτικό Συνέδριο, παρότι υπήρχαν προς τούτο οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Σύμφωνα δε με την έκθεση ελέγχου, που διενήργησε ο Σύμβουλος Επιθεωρητής του ΑΣΕΠ κ. Κ. Σιδέρης το έτος 2010, υπάλληλοι που προσλήφθηκαν στη ΔΕΥΑΙ και οι συμβάσεις τους μετατράπηκαν σε συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, άσκησαν αναγνωριστικές αγωγές στο Μονομελές (Πολιτικό) Πρωτοδικείο Ρόδου (διαδικασία εργατικών διαφορών) κατά της επιχείρησης, με αίτημα να αναγνωριστεί ότι υπηρετούσαν στη δημοτική επιχείρηση αυτή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Εκδόθηκαν σχετικά οι υπ’ αριθμ. 198/29-11-2010, 199/30-11-2010, 204/17-12-2010, 3/7-1-2011 αποφάσεις του δικαστηρίου αυτού, με τις οποίες απορρίφθηκαν οι αγωγές (2+9+45+1=) 57 υπαλλήλων.
Όπως τονίζεται στην έκθεση μάρτυρας υπέρ των εναγόντων υπαλλήλων κατέθεσε ο κ. Στέργος Στάγκας, δήμαρχος Ιαλυσού και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑ Ιαλυσού.

Η ειδική, εμπεριστατωμένη και εκτεταμένη αιτιολογία της απόρριψης, συνοψίζεται στο ό,τι η πρόσληψη των υπαλλήλων αυτών, καθώς και η μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 103 του Συντάγματος και των άρθρων 14,18 και 21 του νόμου 2190/1994, γιατί παρακάμφθηκε το ΑΣΕΠ, ανεξαρτήτως της ρύθμισης του Οργανισμού Εσωτερικής υπηρεσίας, η οποία δεν βρίσκει έρεισμα στην οδηγία 99/70/ΕΚ.

Ο επιθεωρητής συμπεραίνει ότι υπάρχει παράβαση του νόμου από τον πρόεδρο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑ Ιαλυσού (μεταξύ των οποίων και δημοτικοί σύμβουλοι).

Επισημαίνει συγκεκριμένα ότι μετέτρεψαν τις συμβάσεις των 57 υπαλλήλων σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, κατά παράβαση των προεκτιθέμενων διατάξεων του Συντάγματος και των νόμων 2190/1994 και 2527/1997.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου