Τοπικές Ειδήσεις

Επιστολή Ιωάννη Κουμπιάδη προς τον Διευθυντή Κτηματολογίου Ρόδου

Προς

Τον Διευθυντή του Κτηματολογίου Ρόδου κ. Νικόλαο Ματσάκη

 

Κοινοποίηση προς:

 

– Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα

– Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Πάνο Αλεξανδρή

– Πρόεδρο Εφετείου Δωδεκανήσου κα Θωμαϊτσα Πατρώνα

-Πρόεδρο Πρωτοδικείου Ρόδου κ. Φίλιππο Τσιώτα

– Κτηματολογικό Δικαστή κ. Δημήτριο Χαραλαμπάκη

-Πρόεδρο Δικηγορικό Συλλόγου Ρόδου κ. Βασίλειο Περίδη

– Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιο Χατζημάρκο.

– Δήμαρχο Ρόδου κ. Αντώνιο Καμπουράκη

 

ΘΕΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΡΟΔΟΥ.

 

Αγαπητέ κ. Διευθυντά.

 

Με τη παρούσα επιστολή μου , στην οποία θα έθετα επίσης και ως θέμα: «ΑΦΟΒΑ ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ , ΑΛΛΑ ΜΕ ΠΟΛΥ ΦΌΒΟ ΚΑΙ ΑΝΗΣΥΧΊΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΕΝ ΟΨΕΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ.».

Αρχίζοντας από την τελευταία διαπίστωση μου, για όλο το διαρρεύσαν διάστημα από την αρχή (23-11-2020) της αναστολής των εργασιών του Κτηματολογίου Ρόδου, όπως αλληγορικά την διατύπωσα προ ημερών διαδικτυακά: «μου είπες, σου είπα , πολλά είπαμε, τίποτε δεν κάναμε!!!», σήμερα , ούτως εχόντων των πραγμάτων , θα προσέθετα: « και όχι μόνο δεν κάναμε τίποτε , αλλά κάναμε , κατά τη ταπεινή μου γνώμη , πισωγυρίσματα με την γενομένη στις 25-01-2021 επαναλειτουργία του και παράλληλα ταυτόχρονα και επισκευαστικές εργασίες και ξανά κλείσιμο , με όσα ακούμε δε και διαβάζουμε τελευταία μάλλον «θάλασσα» πάμε να τα ξανακάνουμε , με το να λέει τοπικά ο ένας το «μακρύ» του και ο άλλος το «κοντό» του και να μην αφεθεί απερίσπαστη η υπηρεσία του Κτηματολογίου μας , να ενεργήσει τα δέοντα και να έχει και την ευθύνη των πράξεων της ».

Σε μια μικρή αναδρομή των συναντήσεων και δηλώσεων από της αφίξεως στις 11-02-2021 του κ. Γ. Γραμματέα του Υπ. Δικαιοσύνης μέχρι σήμερα και το τι ακούσαμε κατά την εδώ παραμονή του , το τι έγινε από της αναχωρήσεως του και το τι μέλλει γενέσθαι , θα ήθελα να συνεισφέρω σημειώνοντας ιδιαίτερα τα παρακάτω:

 

Α. Είναι καταγεγραμμένη στο τοπικό τύπο η παρακάτω αποσπασματική φράση του κ. Γενικού , σε δηλώσεις του : «… έρχεται η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου που θα κρίνει εάν είναι επαρκείς οι προτεινόμενοι χώροι. Στη λύση που είχε προταθεί λ.χ. για το Κτηματολόγιο, έκρινε ότι οι χώροι δεν ήταν επαρκείς ». Σχόλιο δικό μου : Δηλαδή είχε πιστεύσει ο κ. Γενικός ότι και μετά την β΄ απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής για παραχώρηση του ισόγειο και του α΄ ορόφου του νεοανακαινισμένου πενταώροφου κτηρίου, οι προτεινόμενοι για προσωρινή μεταστέγαση για 2 έτη χώροι ( 1.300,43τμ) δεν ήσαν επαρκείς; Βέβαια για την επιστολή του ΔΣΡ που εστάλη στις 28-12-2021 στον κ. Γ. Γραμματέα , ενώ ταυτόχρονα εγένοντο τότε και εντατικές ζυμώσεις διαρκείας για την «σώνει και καλά» επαναλειτουργία με παράλληλες εργασίες ( σενάριο

που και μέχρι σήμερα κάποιοι δεν θέλουν να το εγκαταλείψουν) , ξέρουμε να διαβάζουμε επιστολές και δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε. Όμως ο κ. Γ. Γραμματέας του Υπ. Δικαιοσύνης, κατά την εδώ παρουσία του, μιλούσε αφενός μεν μόνο για την υπηρεσία του Κτηματολογίου και τη διοίκηση του , η οποία μόνο αυτή , κατά δήλωση του , έχει λόγο και αφ’ ετέρου για τις άλλες εμπλεκόμενες Αρχές , όπως : α. Ο κ. Περιφερειάρχης, αφού η Περιφέρεια θα εκτελέσει το έργο και σήμερα αποφασίζει η αρμόδια Οικονομική Επιτροπή της , μάλιστα δε όπως δήλωσε ο κ. Γενικός κατά την εδώ παραμονή του : «είναι μονόδρομος η μεταστέγαση, αφού ο κ. Περιφερειάρχης για να εκτελέσει το έργο μου ζήτησε να είναι κενοί οι χώροι του κτηρίου που στεγάζεται το Κτηματολόγιο ». β. Ο κ. Δήμαρχος Ρόδου, ο οποίος εκπροσωπώντας τον Δήμο Ρόδου, από την πρώτη στιγμή προσέφερε ευγενικά και άμεσα στη κοινωνία της Ρόδου τους 2 ορόφους του νεοανακαινισμένου πενταώροφου κτηρίου στη νέα πτέρυγα του παλιού Νοσοκομείου και . γ. Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας, του Δημοσίου , που ήδη συνήνεσε και ενέκρινε την μεταστέγαση αυτή , με τις προϋποθέσεις που ήδη έθεσε πολύ έγκαιρα από τις 23-12-2020!.

Β. Επίσης είναι καταγεγραμμένη στο τοπικό τύπο η παρακάτω φράση σε δηλώσεις του κ. Γενικού: «…Εάν υπάρχουν άλλες σκέψεις για μερική λειτουργία, μπορεί η διοίκηση του Κτηματολογίου να την υποβάλει στο Υπουργείο και δεν θα έχουμε αντίρρηση να εγκρίνουμε μερική λειτουργία εκτός των χώρων που βεβαιώνεται από τις αρμόδιες αρχές ότι είναι ακατάλληλοι». Την τελευταία αυτή δήλωση του κ. Γ. Γραμματέα δεν γνωρίζω πως την ερμηνεύσατε εσείς κ. Διευθυντά. Πάντως ο κ. Περίδης στις 16-02-2021 ανέφερε τα εξής: «Χτες ο Διευθυντής του Κτηματολογίου κ. Νίκος Ματσάκης , έστειλε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης έγγραφο αίτημα παραλαβής των πράξεων, που κατατίθενται στο Κτηματολόγιο στο χώρο του Δικαστικού Μεγάρου. Αναμένεται σύντομα, μάλλον μέχρι τέλος της εβδομάδας, η έγκριση του αιτήματος από τον Υπουργό, όπως είχαμε συμφωνήσει με τον Γ. Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην πρόσφατη επίσκεψη του στη Ρόδο ».

1ο Ερώτημα δικό μου : Κατ΄ αρχήν η φράση του Προέδρου μας «όπως τα είχαμε συμφωνήσει» δεν διαφέρει από τις εδώ δηλώσεις του κ. Γ. Γραμματέα ότι μόνο τα υποβαλλόμενα αιτήματα της διοίκησης της Υπηρεσίας του Κτηματολογίου μπορεί να δεχτεί;

2ο ερώτημα μου δε είναι: Η τελευταία επιστολή σας κ. Διευθυντά αποτελεί υπηρεσιακό έγγραφο μη ανακοινώσιμο; Διότι προγενέστερα έχουν δημοσιοποιηθεί αρκετά (επιστολές και ανακοινώσεις) με δύο υπογράφοντες (τον Κτηματολογικό Δικαστή και την Αναπληρώτρια Διευθύντρια ).

Ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Α. Καμπουράκης, ως γνωστόν, στην δημοσιοποιηθείσα τελευταία επιστολή του, αναφερόταν αφενός μεν κατά μεγάλο μέρος της προσωπικά στον κ. Β. Περίδη , αφετέρου δε και σε γεγονότα κατά χρονολογική σειράν , χωρίς ο τελευταίος να απαντήσει μέχρι σήμερα , ως όφειλε , κατά τη ταπεινή μου γνώμη , αφού το εκδοθέν Δελτίο Τύπου του ΔΣ του ΔΣΡ, εκδήλωνε μόνο την αντίδραση του ΔΣ εξ αιτίας του άστοχου αποκλεισμού του Προέδρου του ΔΣΡ στη γενομένη σύσκεψη στο Δημαρχείο, και το Δ.Τ είχε προηγηθεί της επιστολής του Δημάρχου , στην οποία αναφέρονται όμως επί της ουσίας και τα εξής: «…04. 04. Στις 16 12 2020 ο Δήμαρχος

Ρόδου απέστειλε Επείγουσα επιστολή προς το κτηματολόγιο Ρόδου, σε πλήρη συνεννόηση και κοινοποιούμενη βέβαια στον πρόεδρο του Δικηγορικού συλλόγου (επισυνάπτεται η Β’ Επιστολή, με αντίγραφο της αποστολής). 05. Διενεργείται αυτοψία στον ανακαινισμένο Χώρο και παραδίνονται όλα τα σχετικά σχέδια και έγγραφα, με την παρουσία του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 06. Η Αρμόδια Επιτροπή στις 23 12 2020 κρίνει κατάλληλο τον χώρο, υπό τις προϋποθέσεις 1 και 2, σχετικών εγγράφων που ζητά (επισυνάπτεται το σχετικό Πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής).07. Η Ελληνική Κυβέρνηση, ο Υπουργός Δικαιοσύνης κος Κ. Τσιάρας, ο Γενικός Γραμματέας κος Πάνος Αλεξανδρής, ο Περιφερειάρχης, ο Δήμος και οι κυβερνητικοί βουλευτές του Νομού, εξασφαλίζουν κονδύλια και ετοιμότητα υπηρεσιών αποκατάστασης, εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. 08. Ακολουθούν 45 ημέρες, κατά τις οποίες προσωπικές ατζέντες αναρμοδίων, προκαλούν μηνυτήριες αναφορές προς διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των εργαζομένων και των διερχομένων, αλλά και ….αδράνεια, όπου αναζητούνται «πρόθυμοι» για να ακυρώσουν».

Επισημειώνω ιδιαίτερα την αναφορά του Δημάρχου στην επιστολή του ότι «Διενεργείται αυτοψία στον ανακαινισμένο Χώρο και παραδίνονται όλα τα σχετικά σχέδια και έγγραφα, με την παρουσία του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ».

3Ο Ερώτημα δικό μου, συνακόλουθα: Ο κ. Δήμαρχος Ρόδου , αφού παρέδωσε , όπως δήλωσε στην επιστολή του , όλα τα σχετικά σχέδια και έγγραφα από τις 23-12-2020, τα υπόλοιπα προαπαιτούμενα της Επιτροπής ζητήθησαν, όπως θα έπρεπε μέχρι σήμερα , και αν όχι , ποιος εμπόδισε να ζητηθούν και να εκπληρωθούν αρμοδίως οι προϋποθέσεις που έθεσε αυτή ;

Κύριε Διευθυντά ,

Οσα σχέδια και έγγραφα θέτει η Επιτροπή για τη μεταστέγαση , τα οποία παρεδόθησαν, όπως αναφέρει στην επιστολή του ο κ. Δήμαρχος με τη φράση « παραδίνονται όλα τα σχετικά σχέδια και έγγραφα, με την παρουσία του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου », δεν θα έπρεπε να τα έχει ζητήσει και η Διοίκηση του Κτηματολογίου και να ζητήσει να εκπληρωθούν και οι άλλες προϋποθέσεις που έθεσε η Επιτροπή για την οσονούπω αναπόφευκτη πλέον μεταστέγαση ; Διότι τουλάχιστον μετά την αποχώρηση του κ. Γενικού είναι ξεκάθαρο πλέον σ΄ όλους τους εμπλεκομένους και φυσικά στην Υπηρεσία του Κτηματολογίου ότι η τοποθέτηση του κ. Γενικού κατά την εδώ παρουσία του ταυτίζεται απόλυτα και με την προηγουμένη την ίδια μέρα δήλωση του κ. Περιφερειάρχη, ο οποίος μετά λόγου γνώσεως δεν «μασάει» τα λόγια του. Συγκεκριμένα ο κ. Γ. Γραμματέας δήλωσε : «εφόσον ο Περιφερειάρχης θέλει κενούς όλους τους χώρους του Κτηματολογίου, η λύση αυτή είναι πλέον μονόδρομος». Επομένως, ας μου επιτραπεί να εικάσω ότι ο κ. Γενικός εννοούσε , τόσον κατά την έναρξη των επισκευαστικών εργασιών , όσον και νωρίτερα , ότι μόνο στους προς μεταστέγαση χώρους μπορεί να μεταφερθεί ακόμη και από σήμερα το Κτηματολόγιο Ρόδου κατά ένα μέρος του για μερική λειτουργία , μέχρι δε την έναρξη των επισκευαστικών εργασιών θα πρέπει να ακολουθήσει , κατά τα ήδη προδιαγραφέντα , η πλήρης εκκένωση του. Πάντως δεν υπήρξε ούτε υπόνοια για μερική λειτουργία εντός άλλου χώρου ή του Δικαστικού Μεγάρου, μόνο για απλή παραλαβή

εγγραπτέων πράξεων , προφανώς δε από ένα ή δύο το πολύ υπαλλήλους και μετά μόνο το στοίβαγμα τους, ανεξάρτητα και από τη πραγματική δυσκολία εξεύρεσης έστω και αυτού του ενός χώρου δεδομένου ότι είναι γνωστόν ότι στο Δικαστικό Μέγαρο, δεν υπάρχει τέτοιος ελεύθερος χώρος και μόνον ανάγκη χώρων υπάρχει. Χρησιμοποιώντας δε την απλή λογική και πιστεύοντας ότι τη ίδια λογική χρησιμοποίησε και ο κ. Γ. Γραμματέας ότι δηλαδή, αφού – σε ίσως πολύ μικρό διάστημα – ζητά ο κ. Περιφερειάρχης να εκκενωθούν οπωσδήποτε όλοι οι χώροι του κτηρίου του Κτηματολογίου για να αρχίσει σωστά τις εργασίες σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης , τι το καλύτερο και λογικότερο να αρχίσει η μερική λειτουργία στους νέους επαρκέστατους χώρους του πενταώροφου κτηρίου, η οποία να μην περιορίζεται μόνο στην απλή παραλαβή των εγγραπτέων πράξεων και στη συνέχεια απλό στοίβαγμά τους , χωρίς μάλιστα να μην έχει γίνει και ειδική ρύθμιση με προηγούμενη υπουργική απόφαση , όπως πιστεύω κατά την ταπεινή νομική μου άποψη , ώστε να μην διακυβευτούν δικαιώματα ιδιοκτητών /τριών , αλλά και τρίτων , λόγω της γενομένης βίαιης διαρραγής της αδιάκοπης χρονικής προτεραιότητας στη κατάθεση των εγγραπτέων πράξεων, για λόγους ανωτέρας βίας , που αποτελεί την βασική αρχή, ισχύουσα απαρέγκλιτα κατά την καταχώριση τους στα οικεία κτηματολογικά βιβλία. Συγκεκριμένα στη περίπτωση λ.χ υπογραφής ενός συμβολαίου μεταβίβασης ακινήτου με επαχθή ή χαριστική αιτία , θα έπρεπε, λόγω της αδυναμίας κατάθεσης αιτήσεων εγγραπτέων πράξεων εξ αιτίας της προκύψασας ανωτέρας βίας κατά το χρονικό διάστημα των αναστολών λειτουργίας του Κτηματολογίου Ρόδου, να ρυθμιστούν κατά την επαναλειτουργία του Κτηματολογίου με Υπουργική απόφαση όλα τα ανακύψαντα προβλήματα , ώστε να προηγηθεί σωστά η μεταγραφή με βάση το χρόνο υπογραφής η του χρόνου που είχαν εκδοθεί όλα τα απαιτούμενα παραστατικά έγγραφα για την μεταγραφή , το ίδιο δε θα πρέπει να ισχύει και για όλες τις άλλες πλην μεταβιβάσεων αιτήσεις εγγραπτέων πράξεων ( εγγραφή προσημείωσης , υποθήκης κλπ) και θεωρώ ότι θα έπρεπε με Υπουργική απόφαση να δίδεται χρονική προτεραιότης καταχώρισης σε όσες εγγραπτέες πράξεις ήσαν έτοιμες για μεταγραφή στο χρόνο που είχαν υπογραφεί ή είχαν εκδοθεί όλα τα απαιτούμενα για την μεταγραφή συνοδευτικά έγγραφα και παραστατικά, αλλά κατέστη τούτο αδύνατο εξ αιτίας των αλλεπάλληλων αναστολών λειτουργίας του Κτηματολογίου.

Επιτρέψτε μου κ. Διευθυντά , να έχω επιφύλαξη για τη τελευταία πρόταση σας, αν αυτή είναι όπως ακριβώς την αναφέρει ο κ. Β. Περίδης. Κατά τη ταπεινή μου γνώμη , επικαλούμενος και την κοινή λογική νομίζω ότι είναι ορθή λύση η άμεση μερική λειτουργία του Κτηματολογίου Ρόδου , όχι όμως τόσο πολύ απλουστευμένη , δηλαδή να περιορίζεται μόνο στη παραλαβή αιτήσεων μεταγραφής στο χώρο των Δικαστηρίων , με απασχόληση μόνον ενός ή δύο το πολύ υπαλλήλων του. Εξηγούμαι δε, ότι δεν είναι τόσο δύσκολο , μετά και την εκδηλωθείσα από το κ. Δήμαρχο άμεση συνδρομή και του Δήμου Ρόδου με όλα τα διαθέσιμα μεταφορικά και λοιπά μέσα , να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της μεταφοράς ( πλην του αρχειακού υλικού των φακέλων, των παλιών καταχωρισμένων πράξεων και των κτηματολογικών τόμων), ακόμη δε και σε μια μέρα συντονισμένα και με ειδικά συνεργεία που είναι εξοικειωμένα στις μεταστεγάσεις δημοσίων υπηρεσιών ή Τραπεζών ακόμη και με πολύ παλιά αρχεία, που έγιναν αρκετές και στη πόλη μας και με ασφάλεια. Δηλαδή πόσος χρόνος χρειάζεται για να

μετακινηθούν με ασφάλεια: α. όλος ο υλικός εξοπλισμός ( γραφεία , καρέκλες κλπ ) από τις αίθουσες εργασίας όλων των υπαλλήλων και του δικού σας γραφείου και του Κτηματολογικού Δικαστού, ώστε να αρχίσουν να εργάζονται όλοι οι υπάλληλοι και όχι μόνο ένας ή δύο μονάχα για παραλαβή αιτήσεων μεταγραφής; β. Όλα τα βιβλία εκθέσεων μεταγραφών και γενικά όλα τα βιβλία , έγγραφα , αιτήσεις και πράξεις που εκκρεμούν και λοιπό υλικό , πλην των τόμων και του λοιπού αρχειακού υλικού, που προανέφερα γ. όλα τα βιβλία και αιτήσεις πρωτοκόλλου και γενικά όλα τα έγγραφα που έχει χρεωθεί ο κάθε υπάλληλος δ. Οι χάρτες και όλα τα έγραφα που ευρίσκονται στο γραφείο του τεχνικού τμήματος και των υπαλλήλων για διεκπεραίωση. Δηλαδή να μείνει στο υφιστάμενο κτήριο μόνο το αρχειακό υλικό με τους τόμους , φακέλους και παλιές καταχωρισμένες πράξεις για τη β΄ φάση της προσεγμένης μεταφοράς τους με ασφάλεια. Σημειωτέον ότι για τους τόμους , φακέλους και παλιές καταχωρισμένες πράξεις, για τα οποία ψιθυρίζεται από «σειρήνες» εδώ και καιρό, που μιλάνε για ευαίσθητα έγγραφα που δεν μετακινήθηκαν για 90 χρόνια και δήθεν κινδυνεύουν να διαλυθούν , ουδέν ανακριβέστερο τούτου, αρκεί απλά να υπενθυμίσω στους πρόθυμους «κινδυνολόγους» ότι καθημερινά διακινούνται δεκάδες φάκελοι πέρα-δώθε για έρευνα και ελέγχους από δικηγόρους μηχανικούς και υπαλλήλους , που σημαίνει ότι στα 90 χρόνια λειτουργίας του Κτηματολογίου Ρόδου μετακινήθηκε ο κάθε φάκελους και τόμος ίσως εκατοντάδες τουλάχιστον φορές και «δόξα τω θεώ» δεν έχουν διαλυθεί και τώρα προβληματίζει μια αναγκαία προσεγμένη μεταφορά , αλλά και στη συνέχεια η επιστροφή με προσωπική σας επίβλεψη , αλλά και καθενός υπαλλήλου ξεχωριστά , με βάση τις εντολές σας στον καθένα τους , αλλά και συμβουλευόμενος και άλλες αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και με την απαραίτητη και αναγκαία συνεργασία και με τα Γενικά Αρχεία του κράτους και χρησιμοποιώντας ασφαλή μεταλλικά κιβώτια , όπως αυτά του Στρατού; Να γίνει παρακαλώ επιτέλους κατανοητόν ότι μετά και την πρόσφατη επίσκεψη του κ. Γενικού είναι κατά δήλωση του μονόδρομος και η μερική αρχικά και στη συνέχεια η πλήρης εκκένωση του κτηρίου και είναι εκ των «ων ουκ άνευ », για να αρχίσει η έστω η στοιχειώδης αρχικά μερική λειτουργία αλλά με αντικείμενο εργασίας για όλους τους υπαλλήλους και όχι απλή αποσπασματική εργασία για παραλαβή πράξεων από ένα ή δύο υπαλλήλους για να τις στοιβάζουν απλά στη συνέχεια!!!

Ως κατακλείδα κ. Διευθυντά, θα παρακαλέσω να απαντήσετε ευθαρσώς: Η πρώην εταιρεία του δημοσίου «Κτηματολόγιο ΑΕ» και σήμερα το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΝΠΔΔ» ανέλαβε , ως γνωστόν, στο παρελθόν την υλοποίηση ως εργολάβος εταιρία και χωρίς να είχε τότε καμιά σχέση το έργο αυτό της ψηφιοποίησης με τη σημερινή επί θύραις ένταξη μας στο Εθνικό Κτηματολόγιο, αλλά προτιμήθηκε λόγω της άρτιας τεχνολογικής οργάνωσης του και εσείς προσωπικά αναλώσετε δεκάδες εργατοώρες και όπως δηλώσατε στο παρελθόν έχει ψηφιοποιηθεί το 80% των τόμων , φακέλων και σχεδιαγραμμάτων. Στην ως άνω εταιρία του Δημοσίου σε λίγο θα ενταχθεί αναπόφευκτα και το δικό μας Κτηματολόγιο και προφανώς στα τερματικά της (Τράπεζα δεδομένων) υπάρχουν αποθηκευμένα στο σύνολο τους τα παραπάνω ψηφιοποιηθέντα αρχεία και δεν βρίσκονται μόνο σε κάποιες «κούτες» , τα οποία μάλιστα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν στη πράξη , όπως κατά καιρούς πληροφορούμεθα ή παραπληροφορούμεθα, πάντως όχι από εσάς , τα τελευταία χρόνια. Επιτέλους διαφωτίστε τους δικηγόρους , μηχανικούς της Ρόδου και τη κοινωνία και συνεργαστείτε με τη τεχνική υπηρεσία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ να εξυπηρετούμεθα γρήγορα

με το ψηφιοποιημένο αρχείο, πού σίγουρα διατηρεί στα τερματικά της (Τράπεζα δεδομένων) , ιδιαίτερα δε σ΄ αυτήν τη κρίσιμη φάση λόγω της παρατεταμένης μη λειτουργίας του Κτηματολογίου μας, σε όσα ακίνητα (τα οποία είναι χιλιάδες κτηματομερίδες) δεν προσετέθησαν μέχρι σήμερα άλλες εκκρεμείς πράξεις, για το οποίο (ψηφιοποιημένο αρχείο) διετέθησαν από την Πολιτεία , περί τα 2.500.000 ευρώ και κάποιοι του ΔΣ του ΔΣΡ , που είχα τη τιμή τότε να υπηρετώ και εγώ , συνετέλεσαν τότε για να ληφθεί και να αναρτηθεί στη Διαύγεια το 2004 η απόφαση του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Α. Παπαληγούρα , για έγκριση του ποσού αυτού, αλλά μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Τέλος η ιδιαιτερότητα των εγγραφών στους κτηματολογικούς τόμους και ο τρόπος που αναπόφευκτα εκδίδονται τα πιστοποιητικά κυριότητας μόνο δια φωτογραφήσεως και όχι δι΄ αντιγραφής χειρόγραφα στους κτηματολογικούς τίτλους ή σε ειδικά έντυπα, όπως γινόταν το 1976 , όταν εγώ ήμουν ακόμη ασκούμενος δικηγόρος , δεν ετέθησαν σωστά κατά τη ταπεινή μου γνώμη στον Αρειο Πάγο , κατά καιρούς και δεν έγιναν ενέργειες από τον ΔΣΡ με σωστή εισήγηση –γνωμοδότηση ειδικής επιτροπής , ώστε να λυθεί αυτή η εξοντωτική ταλαιπωρία για τον διενεργούντα κτηματολογικό έλεγχο δικηγόρο στα κτηματολογικά βιβλία, όταν αναγκάζεται για τον έλεγχο και ενός μεταβιβαζομένου διαμερίσματος να μετακινήσει πολλές φορές πάνω από 10 κτηματολογικούς τόμους λόγω των πολλών μεταφορών των μεταγενεστέρων εγγραφών. Αφού πρόκειται για προσιτά δημόσια έγγραφα η υπηρεσία του Κτηματολογίου θα πρέπει να συνδράμει ουσιαστικά και να βοηθήσει στη λήξη της εξοντωτικής εργασίας των δικηγόρων, με συνθήκες της εποχής του ιππήλατου, αδιανόητες σε ψηφιακή εποχή, αλλά και την ανθρωπίνως αδύνατη χειρόγραφη αντιγραφή δεκάδων σελίδων, λόγω και του συνεχιζομένου παμπάλαιου τρόπου των χειρόγραφων μεταγραφών στην ίδια κτηματομερίδα , που κάποτε επιχειρήσαμε να τον αλλάξουμε , αλλά ενώ έγινε η αρχή, δηλ. να έχει η κάθε οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία και ξεχωριστή δική της κτηματομερίδα, όπως και έγινε παλαιότερα , αλλά σε λίγα χρόνια εφαρμογής ουχί ορθώς, κατ΄εμέ , διακόπηκε, λόγω του επικληθέντος τότε επιπρόσθετου φόρτου εργασιών και δεν συνεχίστηκε , όπως και το Αλφαβητικό Ευρετήριο ιδιοκτητών/τριών ακινήτων , που διακόπηκε και αυτό ομοίως λόγω φόρτου , και αυτό κατ΄εμέ , ουχί ορθώς , χωρίς να τηρείται εδώ και 40 σχεδόν χρόνια , και τα καταλαβαίνετε αυτά ιδιαίτερα εσείς καλύτερα από τον καθένα μας. Ενώ λαμβάνονται δε πιστοποιητικά ιδιοκτησίας επί δεκαετίες και μέχρι σήμερα μόνο δια φωτογραφιών, όταν στη ίδια μερίδα υπάρχουν εγγεγραμμένοι ίσως και δεκάδες άλλοι τρίτοι ιδιοκτήτες οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών ( εδώ δεν υπάρχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των φωτογραφημένων αναγκαστικά άσχετων τρίτων ιδιοκτητών/τριών!). Αυτή όμως η λεπτομέρεια και ουσιαστική αναγκαστική ιδιαιτερότητα στο Κτηματολόγιο μας, δηλ. της επί δεκάδες ετών αποκλειστικής έκδοσης πιστοποιητικών ιδιοκτησίας μόνο δια φωτογράφησεως από τη αρχική θεμελιώδη έγγραφή και εντεύθεν, με μεσολαβούντες/σες ίσως και δεκάδες άλλους διαφορετικούς ιδιοκτήτες/τριες , δεν αναλύθηκε και δεν αναπτύχθηκε και στα κατά καιρούς αιτήματα γνωμοδότησης από τον Αρειο Πάγο απαγόρευσης λήψεως φωτογραφιών από δικηγόρους, ενώ αυτό εγένετο επι σειράν ετών , αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση της επιπόνου εργασίας των κτηματολογικών ελέγχων. Η χρήση τάχιστα τουλάχιστον σε όσα ακίνητα (τα οποία είναι χιλιάδες κτηματομερίδες) δεν προσετέθησαν μέχρι σήμερα άλλες εκκρεμείς πράξεις,

αλλά και στα υπόλοιπα αφού η έρευνα των συναδέλφων μου γίνεται σε βάθος τουλάχιστον εικοσαετίας , του τελούντος σε αδράνεια ψηφιοποιημένου αρχείου, με τη βοήθεια του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, η οποία δε ψηφιοποίηση του δεν θα έφθανε στο 80% του συνόλου των κτηματομερίδων , χωρίς και τη δική σας προσωπική συμβολή και θα πρέπει να ολοκληρωθεί στο 100%, για να λήξει αυτός ο «βραχνάς» για τους δικηγόρους και ιδιοκτήτες/τριες. Τώρα πλέον η απομένουσα τυπική ένταξη μας στο Εθνικό Κτηματολόγιο , για την οποία ισχύει το θεσμοθετημένο νομικό πλαίσιο με ισχύοντα νόμο του κράτους , ο οποίος νομίζω ότι δημιουργεί και προ της επικείμενης ένταξης μας υποχρεώσεις στην εταιρεία αυτή του δημοσίου και το Υπουργείο Περιβάλλοντος , που δείχνουν μάλλον να «βολεύονται» και είναι απόντα στη κρίσιμη αυτή φάση του Κτηματολογίου Ρόδου και τα «φορτώνουν» όλα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, επειδή παρά τον ψηφισθέντα νόμο συνεχίζει να παραμένει ακόμη η Προϊσταμένη Αρχή, μέχρι την ολοκλήρωση και της τυπικής ένταξης . Θα έπρεπε όμως να ενδιαφερθεί ουσιαστικά και στη πράξη το Ελληνικό Κτηματολόγιο και το Υπουργείο Περιβάλλοντος , τόσο για την καταχώριση όλων των εκκρεμών πράξεων και για την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του όλου αρχειακού υλικού, όσο και για σύγχρονες πλέον κτηριακές υποδομές, αφού το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ στεγάζεται σε σύγχρονο πολυτελές κτηριακό συγκρότημα στη Πρωτεύουσα και μόνο ψηφιακά λειτουργεί κεντρικά και έτσι μόνο θα έπρεπε ήδη να λειτουργούν και τα περιφερειακά κτηματολογικά γραφεία , με την νέα υπαγωγή τους και υπηρεσιακή δικαιοδοσία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος σύμφωνα με το νέο θεσμικό καθεστώς , κατά τον ισχύοντα νόμο 4512/2018 , ο οποίος όμως κακώς κατήργησε για την Δωδεκάνησο , την προηγουμένη έκδοση Προεδρικού Διατάγματος , που προέβλεπαν όλοι οι προηγούμενοι σχετικοί νόμοι , ακόμη και ο μνημονιακός νόμος 4164/2013 (άρθρο 3 περ.26) επί Πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά, λόγω της ιδιαιτερότητας στα Κτηματολόγια Ρόδου-Κω και του ισχύοντος Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου(κ.δ 132/1929) .Αρκεί δε τώρα μόνο μια απόφαση του ΔΣ του Ελληνικού Κτηματολογίου, για να πραγματοποιηθεί και τυπικά η ένταξη μας στο Εθνικό Κτηματολόγιο , ασχέτως του ότι εδώ εμείς λέμε ακόμη «ό μη γένοιτο», λόγω της ανετοιμότητας μας εξ αιτίας και της μη καταχώρισης ακόμη 20.000 εκκρεμών πράξεων , όταν παλαιότερα , όπως θα ενθυμείσθε κύριε Διευθυντά, όπως και εγώ που υπηρετούσα τότε τον ΔΣΡ στο ΔΣ, κατορθώθηκε με αγώνα μέσω προγραμματικών συμβάσεων, αλλά και με χρήματα του ΔΣΡ να απασχοληθούν συνάδελφοι μου και να μειωθούν οι εκκρεμείς πράξεις , με την αναγκαία τότε επίβλεψη από εσάς και όλου του έμπειρου προσωπικού και από τις 100.000 περίπου εκκρεμείς τότε πράξεις να μείνουν 25.000 !!!

Κύριε Διευθυντά

Ευελπιστώ στη δική Σας ουσιαστική συμβολή και όλων των υπαλλήλων του Κτηματολογίου μας , με την μεγάλη εμπειρία και γνώσεις που διαθέτετε για τα πάσης φύσεως κτηματολογικά θέματα, και με τη βοήθεια του Κτηματολογικού Δικαστή, για το καλό της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.

Με εκτίμηση

Ιωάννης Κουμπιάδης

Δικηγόρος

(ΑΜ 100 ΔΣΡ)

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου