Με τον Τρύφωνα Αλεξιάδη να αναλαμβάνει εκτός από το χαρτοφυλάκιο των εσόδων τόσο την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, το ΣΔΟΕ αλλά και την ευθύνη για το «Ελληνικό» και τον Αλέκο Φλαμπουράρη να αναλαμβάνει την άσκηση καθηκόντων για τη Γενική Γραμματεία Συντονισμό –με τον Τέρενς Κουίκ να τον επικουρεί- προχωρά η ανάθεση αρμοδιοτήτων από τον πρωθυπουργό.

Χθες δημοσιεύτηκε μια ακόμη απόφαση του Αλέξη Τσίπρα με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες σε συνολικά επτά κυβερνητικά στελέχη. Αναλυτικά, οι αρμοδιότητες για τους κ.κ Αλεξιάδη, Φλαμπουράρη, Κουίκ, Μπόλαρη, Πολάκη, Βίτσα και Βερναρδάκη έχει ως εξής:

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη ανατίθεται η άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:

1. Της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και των υπαγόμενων σε αυτήν υπηρεσιών.

2. Της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και των υπαγόμενων σε αυτήν υπηρεσιών.

3. Της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και των υπαγόμενων σε αυτήν υπηρεσιών.

4. Της εποπτείας των παρακάτω νομικών προσώπων: α) της Επιτροπής Ολυμπίων και κληροδοτημάτων, β) του Βαρβακείου Ιδρύματος, γ) του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου και Ποιότητας Αλκοόλης και Αλκοολούχων ποτών, δ) της Ελληνικό Α.Ε., ε) της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου

Στον Υπουργό Επικρατείας Αλέξανδρο Φλαμπουράρη αναθέτουμε την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων που αφορούν την Γενική Γραμματεία Συντονισμού.

Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Επικρατείας Αλέξανδρο Φλαμπουράρη. Στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του, ο Υπουργός Επικρατείας υποστηρίζει τις ενέργειες και τις δράσεις του Πρωθυπουργού που αποβλέπουν στη διασφάλιση της ενότητας της Κυβέρνησης και της συνοχής του κυβερνητικού έργου.

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορο Βερναρδάκη ανατίθεται η άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:

1. α) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με το σύνολο των Διευθύνσεων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτή. β) της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με το σύνολο των Διευθύνσεων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτή. γ) της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με το σύνολο των Διευθύνσεων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτή. δ) του Εθνικού Τυπογραφείου,

2. Της εποπτείας όλων των εποπτευόμενων από το πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και αποκεντρωμένων δημόσιων υπηρεσιών.

Στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Τέρενς Σπένσερ Νικόλαο Κουίκ αναθέτουμε την αρμοδιότητα του συντονισμού του κυβερνητικού έργου στο πλαίσιο των οδηγιών του Υπουργού Επικρατείας Αλέξανδρου Φλαμπουράρη και του Πρωθυπουργού.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό επικουρεί στο έργο του τον Υπουργό Επικρατείας Αλέξανδρο Φλαμπουράρη. Ειδικότερα ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Τέρενς ΣπένσερΝικόλαος Κουίκ κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του εποπτεύει τις ακόλουθες οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού: α) την Υπηρεσία Προγραμματισμού, β) τον Τομέα Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας, γ) τον Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του Περιβάλλοντος.

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτριο Βίτσα, ανατίθεται η άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων: α). Αποφασίζει την πολιτική για ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό της αμυντικής βιομηχανίας, εισηγείται σχετικά με τα θέματα αυτά στο ΚΥΣΕΑ, ασκεί τις αρμοδιότητες εποπτείας και διορισμού διοικήσεως στην ΕΑΣ ΑΒΕΕ καθώς και το διορισμό διοικήσεως σε κάθε άλλη αμυντική βιομηχανία εποπτείας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. β). Αποφασίζει για την κατάσταση, την ιεραρχία και τις προαγωγές των κατωτέρων Αξιωματικών, των Ανθυπασπιστών και των Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών κάθε κατηγορίας, των Επαγγελματιών Οπλιτών, των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης, των Εφέδρων Υψηλής Ετοιμότητας και των Ειδικών Εφέδρων Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων. γ). Καθορίζει την πολιτική και αποφασίζει για θέματα που αφορούν τη μέριμνα κατηγοριών στρατιωτικού προσωπικού που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα, τη συγκρότηση και λειτουργία της Διακλαδικής Επιτροπής Κοινωνικών Προβλημάτων, παρέχει κατευθύνσεις στους Αρχηγούς των Επιτελείων για την έκδοση διακλαδικών Γενικών Διαταγών, με τις οποίες ρυθμίζονται τα θέματα αυτά και καθορίζονται οι προϋποθέσεις ένταξης των στελεχών στις κατηγορίες αυτές, τα ευεργετικά διοικητικά μέτρα που λαμβάνονται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. δ). Καθορίζει την υγειονομική πολιτική στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων και λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις για την υλοποίηση της καθώς και για τα σχετικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. ε). Καθορίζει και εφαρμόζει την πολιτική σε θέματα εκπαίδευσης του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. στ). Αποφασίζει για θέματα επιστημονικής, τεχνολογικής έρευνας και ερευνητικών κέντρων των Ενόπλων Δυνάμεων, εγκρίνει προγράμματα ερευνών, ανάπτυξης και αμυντικής παραγωγής συμπεριλαμβανομένου του ειδικού λογαριασμού της αριθμ. 249991 (Β΄ 846) κοινής υπουργικής απόφασης περί «Σύστασης Ειδικού Λογαριασμού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) για τη Χρηματοδότηση Ερευνητικών Προγραμμάτων και Μελετών του ΥΠΕΘΑ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προκαλεί αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ή κοινές αποφάσεις Υπουργών και εισηγείται στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση των αντίστοιχων θεμάτων. ζ). Εισηγείται και εφαρμόζει τη νομοθεσία που σχετίζεται με τα στρατολογικά θέματα, τους ανάπηρους πολέμου και ειρηνικής περιόδου, τα θύματα πολέμου, τους έφεδρους πολεμιστές και τους αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης και αποφασίζει για θέματα που αφορούν τα σχετικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. η). Καθορίζει την πολιτική για θέματα κοινωνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων θ. Αποφασίζει για θέματα που αφορούν τις αιτήσεις απονομής χάριτος και άρσης συνεπειών καταδίκης του Ν.Δ. 68/1968 (ΦΕΚ Α΄ 301). ι). Σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Υπουργούς συντονίζει θέματα κοινού ενδιαφέροντος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), εκφέρει γνώμη για θέματα της ΥΠΑ σχετικά με τη χορήγηση άδειας διέλευσης και προσγείωσης πολιτικών αεροσκαφών, που δεν καλύπτονται από τις ισχύουσες συμβάσεις ή άδειες και προσυπογράφει νομοσχέδια και διατάγματα που αναφέρονται σε κανονισμούς ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. ια) Καθορίζει την πολιτική και αποφασίζει για θέματα περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. ιβ) Αποφασίζει για θέματα που αφορούν την εθνοφυλακή, τις ναυτικές εισφορές και ναυλώσεις, τις δικαιοπραξίες στις παραμεθόριες περιοχές, τις επιτάξεις και τις απαλλοτριώσεις. ιγ) Αποφασίζει για θέματα που αφορούν την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. ιδ) Αποφασίζει για θέματα που αφορούν τις κάθε φύσης αποζημιώσεις στρατιωτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τις προϋποθέσεις καταβολής τους για θέματα χορήγησης βοηθημάτων στους αποστρατευομένους ή αποβιούντες στρατιωτικούς, που δεν δικαιούνται σύνταξη και για θέματα που αφορούν διοικητικές ενέργειες τακτοποίησης συνταξιοδοτικών θεμάτων του στρατιωτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. ιε) Αποφασίζει για θέματα που αφορούν την εκλογική νομοθεσία. ιστ) Αποφασίζει σε ότι αφορά τις αρμοδιότητες του, για τα θέματα που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά και αναπτυξιακά προγράμματα, τον προϋπολογισμό και την εποπτεία για τη διαχείριση των διατιθεμένων πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων, αυτών που προβλέπονται στην περίπτωση ια της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 2292/1995. ιζ) Αποφασίζει για το σύνολο των θεμάτων που αφορούν την υλοποίηση των προγραμμάτων ναυπήγησης, εκσυγχρονισμού και μετασκευών πλωτών μέσων του Πολεμικού Ναυτικού. ιη. Αποφασίζει και υλοποιεί τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις του κατώτερου στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων. ιθ) Αποφασίζει την κατανομή της «οροφής» προσωπικού και των πιστώσεων για τους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και τις άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που προβλέπει το εδάφιο στ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 2292/1995 (ΦΕΚ Α΄ 35), όπως ισχύει. κ. Αποφασίζει για τα θέματα των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των λοιπών Στρατιωτικών Σχολών, Κέντρων Εκπαίδευσης και Σχολείων που υπάγονται στα Γενικά Επιτελεία, καθώς επίσης και για το διορισμό, την πρόσληψη, εξέλιξη και μονιμοποίηση του κάθε κατηγορίας εκπαιδευτικού προσωπικού. κα) Υποβάλλει προτάσεις για ένταξη εγκεκριμένων έργων, υπηρεσιών, προμηθειών στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικά και Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα). κβ) Εγκρίνει, συντονίζει, ελέγχει και υπογράφει συμβάσεις προμηθειών αμυντικού και μη αμυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι του ποσού των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000) και τη λήψη αποφάσεων για θέματα κωδικοποίησης και τυποποίησης υλικών.

Στον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Παύλο Πολάκη, ανατίθεται η άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων: 1. Από τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης: α) της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων, της οποίας οι αρμοδιότητες ασκούνται από κοινού με τον Υπουργό, β) της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας, γ) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

2. Από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: α) του Τμήματος Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, β) της Διεύθυνσης Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού.

3. Από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας: α) του Τμήματος Εποπτείας Ανάπτυξης και Λειτουργίας Ε.Ο.Π.Υ.Υ. της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, β) της Διεύθυνσης Επαγγελματιών Υγείας.

4. Ο διορισμός των διοικήσεων όλων των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου. Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από κοινού με τον Υπουργό Υγείας.

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάρκο Μπόλαρη, ανατίθεται η άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:

1. α. από την Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής α) της Διεύθυνσης Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών, με το σύνολο των Τμημάτων και Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή. β) της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας, με το σύνολο των Τμημάτων και Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή. γ) της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, με το σύνολο των Τμημάτων και Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή. δ) της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων, με το σύνολο των Τμημάτων και Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή. ε). από την Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής αα) της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων, με το σύνολο των Τμημάτων και Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή, στ) της Διεύθυνσης Διατροφής Ζώων, Ζωοτροφών και Βοσκοτόπων, με το σύνολο των Τμημάτων και Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή, γγ) της Διεύθυνσης Κτηνοτροφικών Υποδομών και Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων, με το σύνολο των Τμημάτων και Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή. ζ) της Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών, με το σύνολο των Τμημάτων και Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή. η) της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων, με το σύνολο των Τμημάτων και Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή.

2. Της εποπτείας του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).

thetoc.gr

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ