ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 13/ 8 /2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ στο Δημοτικό Μέγαρο (αίθουσα συνεδριάσεως του Δημ. Συμβουλίου) με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος α) στον κ. Διμέλλη Απόστολο στη Τ.Κ. Σιαννών, β) Κ. ΠΑΥΛΗ ΑΕ στο Κιοτάρι εκτός οικισμού.
2) Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων στους α) Πανάγου Μιχαήλ β) Αμφιλόχιο Γεωργίου γ) Ανδρέου Άννα δ) Κορωναίου Ευτυχία ε) Ανδρουτσοπούλου Θεοδώρα
3) Έγκριση η μη της υπ’ αριθ. 209/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου για χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης ΤΑΞΙ (πιάτσες).
4) Έγκριση η μη της υπ’ αριθ. 210/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου για δημιουργία διάβασης πεζών στην οδό Αθηναγόρα.
5) Έγκριση η μη της υπ’ αριθ. 212α/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου για τροποποίηση κοινόχρηστου χώρου στην Μεσαιωνική Πόλη. (Αίτηση Πλευνιώτη Θεοδώρου.
6) Έγκριση η μη της υπ’ αριθ. 212β/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου για τροποποίηση Κοινόχρηστου χώρου στην Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου. (Αίτημα Γελαδάρη Ευθυμίας).
7) Έγκριση η μη της υπ’ αριθ. 212γ/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου για τροποποίηση Κοινόχρηστου χώρου στην Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου. (Αίτημα Μ.& Α ΚΟΥΜΠΙΑΔΗΣ ΟΕ ).
8) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ΚΥΕ των 1) Διακοναστάση Θεονίκη, 2) Ορφανού Σταύρου 3) Κλαδογένη Ιωάννη 4) ΖουρούδηΣ Σ. & Ι. ΟΕ 5) Κοκκιαντώνη Νικολάου. (Έγγραφα ΑΠ 4493/2014 της Δνσης Υπηρ. Δόμησης και ΑΠ 3641/2014 της 4ης Ε.Β.Α)
9) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Κ.Υ.Ε. του κ. Χατζησάββα Παύλου του Σάββα στην Κάλαθο λόγω ελλείψεως Πιστοποιητικού Ενεργητικής Πυροπροστασίας. (Έγγραφο ΑΠ 3/60853/16-6-2014 της Δημ. Ενότητας Λινδίων.).
10) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Κ.Υ.Ε. του κ. Νικολάου Αναστασιάδη στην περιοχή ΠΕΥΚΟΙ ΡΟΔΟΥ λόγω παράβασης της υγειονομικής νομοθεσίας. (Έγγραφο ΑΠ 3/65000/16-6-2014 της Δημ. Ενότητας Λινδίων.)

Κοινοποίηση:
1. κ. Δήμαρχο
2. Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου
3. κ. Γενικό Γραμματέα
4. Χωρικούς Αντιδημάρχους Δημ. Ενοτήτων.
5. Δημ. Ενότητες Δήμου Ρόδου.
6. Δημοτική Κοινότητα Ρόδου (κ. Ευθυμιάδη)
7. Δνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού
8. Δνση Υπηρεσίας Δόμησης
9. Δνση Τεχν. Υπηρεσιών
10. Δνση Μεσαιων. Πόλης
11. Νομική Υπηρεσία
12. 4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (υπόψη κ. Ψαρρή και κ. Γεωργαλλή)

Ο Πρόεδρος
Κορωναίος Ιωάννης
Αντιδήμαρχος Ρόδου

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ