Eνώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, προσέφυγαν 3 κάτοικοι της Ρόδου κατά του ιδιοκτήτη γνωστής μεταφορικής εταιρείας, κατά της εταιρείας και κατά ασφαλιστικής εταιρείας διεκδικώντας αποζημιώσεις από αδικοπραξία και πλαγιαστικώς αποζημίωση από ασφαλιστήρια σύμβαση.
Η δεύτερη και τρίτη των εναγόντων είναι συνιδιοκτήτριες κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου η καθεμία ενός ακινήτου–προκατασκευασμένης κατοικίας στις Καλυθιές.
Στο παραπάνω ακίνητο διαμένουν από το έτος 1990 και μέχρι και σήμερα η δεύτερη μαζί με τον πρώτο, σύζυγό της και ήδη συνταξιούχο.
Σε απόσταση 300-400 μέτρων από την κατοικία είναι εγκατεστημένο υποκατάστημα της μεταφορικής εταιρείας.
Ο πρώτος εναγόμενος είναι ιδιοκτήτης διθέσιου Ελκυστήρα-Φορτηγού Δημοσίας Χρήσης, το οποίο είχε ασφαλίσει για υλικές ζημίες έναντι τρίτων και σωματικές βλάβες τρίτων στην τρίτη εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία.
Το ως άνω φορτηγό ο πρώτος εναγόμενος παραχωρούσε άτυπα στη μεταφορική εταιρεία για να το χρησιμοποιεί για τις ανάγκες της, καθότι είναι Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπός της.
Στις 29-6-2017 και ώρα 12.10 μ.μ. περίπου το ως άνω φορτηγό, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στον αύλειο χώρο του υποκαταστήματος της δεύτερης εναγομένης, πήρε φωτιά λόγω αυτανάφλεξης και η πυρκαγιά επεκτάθηκε με ραγδαία ταχύτητα στη γύρω περιοχή.
Ειδικότερα, η πυρκαγιά έκαψε ξηρά χόρτα και δέντρα γειτονικών εκτάσεων και έφτασε μέχρι και την κατοικία, την οποία κατέκαψε ολοσχερώς.
Σημειωτέον ότι οι ενάγοντες αντιλήφθηκαν αμέσως την πυρκαγιά και ειδοποίησαν αμελλητί την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου, ωστόσο καθυστερημένα κατέφθασε μόνο ένα όχημα της Πυροσβεστικής, το οποίο δεν κατάφερε να αποτρέψει την ολοσχερή καταστροφή της κατοικίας, καθότι η πυρκαγιά ήταν ήδη σε εξέλιξη και η φωτιά είχε ήδη εισχωρήσει σε αυτή.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου συνέταξε την από 10-7-2017 βεβαίωση πυρκαγιάς, στην οποία βεβαίωσε ότι η αρχική εστία της πυρκαγιάς ήταν ο αύλειος χώρος της μεταφορικής εταιρείας και την ολοσχερή καταστροφή της κατοικίας καθώς επίσης και της οικοσκευής αυτής.
Ακολούθως, δε, ορίστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου πραγματογνώμονας που συνέταξε έκθεση, στην οποία αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι το φορτηγό, έφερε σοβαρές ελλείψεις από τεχνικό έλεγχο που είχε διενεργηθεί στις 12-12-2016 και μέχρι τις 11-1-2017 το όχημα θα έπρεπε να επισκευασθεί και επαναπροσκομισθεί για επανέλεγχο στο ΚΤΕΟ.
Το όχημα προσκομίσθηκε για επανέλεγχο εκπρόθεσμα την 1-6-2017 και κατά το νέο τεχνικό έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκαν εκ νέου σοβαρές ελλείψεις, με αποτέλεσμα να μη χορηγηθεί πιστοποιητικό ελέγχου για κυκλοφορία, αντιθέτως χορηγήθηκε Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου με «σοβαρές ελλείψεις» (κίνδυνος για οδική ασφάλεια) που έδινε τη δυνατότητα μέχρι 1-7-2017 το όχημα να χρησιμοποιεί το οδικό δίκτυο αποκλειστικά για να επισκευασθεί και να επαναπροσκομισθεί για επανέλεγχο στο ΚΤΕΟ.
Επίσης, για το ανωτέρο φορτηγό δεν είχε γνωστοποιηθεί στις Αστυνομικές Αρχές βλάβη του ταχογράφου).
Ακόμη, στον πραγματογνώμονα δε γνωστοποιήθηκαν στοιχεία για το επικαθήμενο που είχε συγκροτήσει συρμό με τον ελκυστήρα.
Μετά από τις παραπάνω διαπιστώσεις, ο πραγματογνώμονας εκτίμησε ότι στην περιοχή του κινητήρα-συστήματος εξαγωγής καυσαερίων του ελκυστήρα και έως το σημείο απόληξης της εξάτμισης του οχήματος (αριστερή πλευρά του οχήματος) και λόγω της ανεξέλεγκτης συγκέντρωσης υλικών που θα μπορούσαν να «αυταναφλεγούν» με την αύξηση της θερμοκρασίας στον περιβάλλοντα χώρο ή ερχόμενα σε επαφή με την εξάτμιση του αυτοκινήτου, δημιουργήθηκαν συνθήκες έναρξης της πυρκαγιάς με «αυτανάφλεξη».
Ο δε ακριβής χώρος αρχικής εστίας της πυρκαγιάς προσδιορίστηκε μεταξύ εδάφους-εγκλωβισμένων υλικών συσκευασίας-απορριμάτων από τη θέση του οχήματος και κινητήρα-εξάτμισης του οχήματος.
Ως δε αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς ήταν, σύμφωνα και με τις πληροφορίες που κατέθεσε ο οδηγός του οχήματος, ότι το όχημα είχε πραγματοποιήσει παράνομα μεταφορές-δρομολόγια πριν την ακινητοποίησή του, με αποτέλεσμα το σύστημα εξαγωγής του κινητήρα να αποκτήσει υψηλές θερμοκρασίες κανονικής λειτουργίας.
Σε κάθε περίπτωση, ο πραγματογνώμονας δεν απέκλεισε εναλλακτικά η πυρκαγιά να οφείλεται σε ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα του οχήματος λόγω των ελλείψεών του.
Αποκλείστηκε όμως το ενδεχόμενο να υφίσταται άλλη (σε σχέση με τις παραπάνω εκτεθείσες) αιτία πυρκαγιάς.
Οι ενάγοντες τονίζουν στην αγωγή τους ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε και είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή της οικίας τους οφείλεται στις σοβαρές ελλείψεις του φορτηγού-ελκυστήρα του πρώτου εναγομένου, το οποίο λόγω πλημμελούς συντήρησης ήταν επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια.
Με την αγωγή ζητούν να καταδικασθούν οι πρώτοι δύο εναγομένοι από κοινού, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο, όπως καταβάλουν στον πρώτο 135.115 €, στη δεύτερη 45.475 € και στην τρίτη 34.350 € νομιμότοκα από την κοινοποίηση της αγωγής και μέχρι πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως.
Ζητούν ακόμη να καταδικασθεί η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει το συνολικό ποσό των 214.990 €.
Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Φώτης Ρωμαίος.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ