Συνεντεύξεις

«Αρχισε ήδη να διαμορφώνεται το νέο τοπίο στην Πανελλαδικές»

Η Ελάχιστη βάση εισαγωγής είχε ως αποτέλεσμα αρκετά τμήματα να μην καλύψουν όλες τις προσφερόμενες θέσεις και παράλληλα, σε ορισμένα από αυτά, να έχουμε ένα πολύ μικρό αριθμό εισακτέων. Αν και δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημα από το Υπουργείο Παιδείας, ενδεχομένως ορισμένα τμήματα μελλοντικά να μην συμπεριληφθούν στο μηχανογραφικό των Πανελλαδικών.
Με την εφαρμογή του παράλληλου μηχανογραφικού τα Δ.Ι.Ε.Κ. (Δημόσια Ι.Ε.Κ.) πρακτικά αναδείχθηκαν ως μια εναλλακτική, ως μια επιλογή για τους υποψηφίους που δεν επέτυχαν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια.
Φέτος -περισσότερο ίσως από κάθε άλλη χρονιά- αναδύεται η σπουδαιότητα και η συμβολή του επαγγελματικού προσανατολισμού. Θα πρέπει, γονείς και μαθητές, απευθυνόμενοι σε ειδικούς επιστήμονες και στελέχη, να ενημερωθούν έγκαιρα και έγκριτα , ανέφερε μεταξύ άλλων ο δρ Ταουσάνης Χρήστος, σύμβουλος Σταδιοδρομίας / ιδρυτής του EMPLOY EDU Σύμβουλοι εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας, σε συνέντευξή του στη «Δημοκρατική».
• Ποιες είναι οι βασικές αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που θα συναντήσουν οι φετινοί υποψήφιοι;
Το νέο τοπίο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, άρχισε ήδη να διαμορφώνεται από τις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις. Με την ελάχιστη βάση εισαγωγής πρακτικά να «κόβει» το δρόμο σε μαθητές που δεν πέτυχαν τις απαιτούμενες βαθμολογίες και με αρκετά τμήματα με κενές θέσεις, ενδεχομένως είμαστε σε ένα αρχικό στάδιο μεταβολών. Ωστόσο, οι αλλαγές συνεχίζονται και τη φετινή χρονιά καθώς έχουμε:
α. Αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των μορίων. Πλέον δεν θα υφίστανται οι συντελεστές-μαθήματα αυξημένης βαρύτητας ανα πεδίο/τομέα, αλλά θα αποδίδονται στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα με απόφαση της συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται έπειτα από πρόταση κάθε σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και θα αφορά στην εισαγωγή στην οικεία σχολή, το τμήμα ή την εισαγωγική κατεύθυνση! Ο συντελεστής βαρύτητας που θα αποδίδεται σε κάθε ένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα θα εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20%. Το άθροισμα των συντελεστών θα αποδίδει το 100%.
β. Εφαρμογή της τράπεζας θεμάτων για τους μαθητές της Α-Β Λυκείου. Από την τράπεζα θεμάτων θα αντλείται το 50% των προαγωγικών – απολυτήριων εξετάσεων για τους μαθητές των ΓΕ.Λ. και των ΕΠΑ.Λ., ενώ-παρά τα όσα κατα περιόδους ακούγονται- δεν προσμετράται ο βαθμός των τάξεων αυτών στην εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο. Η τράπεζα θεμάτων θα λειτουργει πρακτικά ως μια τεράστια «δεξαμενή» για τα μαθήματα που εξετάζονται ενδοσχολικά από τη μια τάξη στην άλλη.
γ. Αλλαγές στο μηχανογραφικό του 2022. Οι φετινοί υποψήφιοι που θα συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις θα συμπληρώσουν αρχικά το μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης. Σε αυτό επιλέγουν καθορισμένο αριθμό σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων από το επιστημονικό πεδίο, στο οποίο έχουν πρόσβαση. Ο αριθμός των επιλογών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνόλου των σχολών του οικείου επιστημονικού πεδίου. Οι υποψήφιοι δύνανται να επιλέγουν σχολές με βάση την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση. Οι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων συμπληρώνουν επίσης μηχανογραφικό δελτίο. Σε αυτό επιλέγουν καθορισμένο αριθμό σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων από τους τομείς και την κοινή ομάδα, όπου έχουν πρόσβαση. Ο αριθμός των δυνατών επιλογών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνόλου των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, όπου έχουν πρόσβαση, συνυπολογιζομένου και του αριθμού των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων της κοινής ομάδας. Στη συνέχεια, όσοι δεν επέτυχαν την εισαγωγή τους από το μηχανογραφικό Α’ φάσης, θα έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν και το μηχανογραφικό Β’ φάσης -δίχως περιορισμούς- στο οποίο, βέβαια, δεν θα προσφέρονται όλες οι σχολές του πεδίου τους αλλά μόνο σε όσες εναπόμειναν κενές θέσεις.
δ. Οι προκαταρτικές εξετάσεις για τα αγωνίσματα για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές θα γίνουν την άνοιξη και όχι μετά το πέρας των πανελλαδικών.
• Ποια νέα δεδομένα διαμόρφωσε η ελάχιστη βάση εισαγωγής και πως αναμένεται να επηρεάσει και τους φετινούς υποψηφίους σπουδαστές;
Η ελάχιστη βάση εισαγωγής είχε ως αποτέλεσμα αρκετά τμήματα να μην καλύψουν όλες τις προσφερόμενες θέσεις και παράλληλα, σε ορισμένα από αυτά, να έχουμε ένα πολύ μικρό αριθμό εισακτέων. Αναμφίβολα, οι φετινοί υποψήφιοι θα είναι πιο υποψιασμένοι ως προς τον καταλυτικό ρόλο της ΕΒΕ, ενώ παράλληλα, ενδεχομένως και να προβληματιστούν για ορισμένα τμήματα τα οποία είχαν μικρό αριθμό εισακτέων.
• Θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις στον αριθμό τμημάτων στον ακαδημαϊκό χάρτη και έχουμε κάποιες επιμέρους αλλαγές και στα πεδία;
Αν και δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημα από το Υπουργείο Παιδείας, ενδεχομένως ορισμένα τμήματα μελλοντικά να μην συμπεριληφθούν στο μηχανογραφικό των Πανελλαδικών. Πάντως όσον αφορα στις προσθήκες στα επιστημονικά πεδία και στις σχολές, σίγουρα τη φετινή χρονιά έχουμε τα ακόλουθα:
– Στο «2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών» προστίθενται τα τμήματα: α) Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιά και β) Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων ΕΚΠΑ, γ) Σχολή Ικάρων (ΣΙ) – Μετεωρολόγων (ΜΤ), Σχολή Ικάρων (ΣΙ) – Έρευνας Πληροφορικής (ΕΠ).
– Στο «4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής» προστίθενται τα τμήματα: α) Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Παν. Αιγαίου και β) από τη Σχολή Ικάρων τα τμήματα Έρευνας – Πληροφορικής (ΕΠ), Διοικητικών (Δ), Εφοδιαστών (Ε).
• Πώς πιστεύετε, ότι θα εξελιχθεί ο ρόλος των ΙΕΚ στην εκπαιδευτική διαδικασία;
Με την εφαρμογή του παράλληλου μηχανογραφικού τα Δ.Ι.Ε.Κ. (Δημόσια Ι.Ε.Κ.) πρακτικά αναδείχθηκαν ως μια εναλλακτική, ως μια επιλογή για τους υποψηφίους που δεν επέτυχαν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια. Ωστόσο, δεν νομίζω πως θα υπάρξει κάποια δραστική μεταστροφή από όσους ενδιαφέρονται να εισαχθούν στα ΑΕΙ. Για να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο και να προσελκύσουν μεγαλύτερο αριθμό τελειόφοιτων τα Δ.Ι.Ε.Κ, νομίζω πως θα πρέπει να προσφέρουν νέα και καινοτόμα προγράμματα σπουδών, τα οποία θα είναι θέλγητρο για ένα παιδί να τα επιλέξει έναντι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παράλληλα, θα πρέπει ένας υποψήφιος σπουδαστής να είναι πεπεισμένος για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσφέρει ένα τέτοιο πρόγραμμα σπουδών.

• Λαμβάνοντας υπόψιν τις παραπάνω αλλαγές, ποια κριτήρια πιστεύετε πως θα πρέπει να συνυπολογίσουν οι υποψήφιοι σπουδαστές πριν από την επιλογή σπουδών;
Φέτος -περισσότερο ίσως από κάθε άλλη χρονιά- αναδύεται η σπουδαιότητα και η συμβολή του επαγγελματικού προσανατολισμού. Θα πρέπει, γονείς και μαθητές, απευθυνόμενοι σε ειδικούς επιστήμονες και στελέχη, να ενημερωθούν έγκαιρα και έγκριτα. Δυστυχώς, όπως και σε πολλούς άλλους κλάδους, εάν δεν συμβουλευθούμε έναν ειδικό και έμπειρο επαγγελματία που θα μας παραθέσει τα κατάλληλα δεδομένα, μπορεί να οδηγηθούμε σε εσφαλμένες επιλογές. Και επειδή στην περίπτωση αυτή μιλάμε για τη βάση της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής μας σταδιοδρομίας, πρέπει να έχουμε κατά νου πως οι επιπόλαιες επιλογές κοστίζουν σε χρόνο και χρήμα! Τα κριτήρια πολλαπλά: το ενδιαφέρον μας για τον κλάδο, οι προοπτικές στην αυριανή αγορά εργασίας, τα οικογενειακά δεδομένα και οι μαθησιακές επιδόσεις μας και φυσικά τα επιμέρους χαρακτηριστικά του προγράμματος σπουδών που θα ακολουθήσουμε (τόπος φοίτησης, διδάσκοντες, σύνδεση με την αγορά εργασίας, διεπιστημονικότητα κ.λπ.).
Πρόσβαση στην πληροφορία πλέον υπάρχει. Υφίστανται οδηγοί σπουδών, ειδικά λογισμικά αλλά και όλοι εμείς οι λειτουργοί της συμβουλευτικής, με τις γνώσεις μας και με την εμπειρία μας σε θέματα σπουδών και επαγγελμάτων, είμαστε εδώ για να συνδράμουμε στην καριέρα κάθε νέου ανθρώπου και να βάλουμε τα θεμέλια για να έχουμε αύριο μεθαύριο, πρώτα από όλα ευτυχισμένους ανθρώπους και μετέπειτα πετυχημένους επιστήμονες και επαγγελματίες.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου