Τοπικές Ειδήσεις

Στην 7μελή σύνθεση του Γ’ Τμήματος του ΣτΕ η επιλογή δικηγόρου στον Δήμο Σύμης

Ενώπιον της Eπταμελούς Συνθέσεως του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας παραπέμφθηκε από την Πενταμελή Σύνθεση η λήψη απόφασης επί προσφυγής μιας δικηγόρου της Ρόδου για την ακύρωση της επιλογής συναδέλφου της σε θέση που προκηρύχθηκε στον Δήμο Σύμης.
Πιο συγκεκριμένα το Γ’ Τμήμα με την υπ’ αρίθμ. 130/2021 απόφαση, που εξέδωσε, επιλήφθηκε της από 18 Μαΐου 2015 αιτήσεως ενός κατοίκου της Ρόδου κατά των Δήμου Σύμης και του υπουργού Εσωτερικών.
Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει να ακυρωθούν:
1. το υπ’ αριθμ. 1/12.3.2015, 2. το υπ’ αριθμ. 2/13.3.2015, 3. το υπ’ αριθμ. 3/13.3.2015 πρακτικά της επιτροπής του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 για την επιλογή δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο Σύμης, 4. η υπ’ αριθμ. 6056/23.12.2014 προκήρυξη για την πρόσληψη ενός δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δημάρχου Σύμης και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.
Πιο συγκεκριμένα με την 194/3.11.2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύμης εγκρίθηκαν οι όροι προκήρυξης για την πρόσληψη ενός δικηγόρου με έμμισθη εντολή στον Δήμο Σύμης, η οποία στις 13.11.2014 κοινοποιήθηκε στον Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου προκειμένου να ορισθούν τα τρία μέλη-δικηγόροι ως μέλη της Επιτροπής.
Στη συνέχεια, η προκήρυξη αυτή δημοσιεύθηκε στην “Δημοκρατική” στις 26.11.2014. Κατόπιν, όμως, σχετικής επιστολής την οποία απηύθυνε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου προς τον Δήμαρχο Σύμης, με την οποία ζήτησε επαναδιατύπωση εκείνων των όρων οι οποίοι περιόριζαν “αυστηρά” τον αριθμό των υποψηφίων, η Οικονομική Επιτροπή του εν λόγω Δήμου με την 213/19.12.2014 απόφασή της ενέκρινε νέα προκήρυξη με μερική αλλαγή των όρων αυτής.

Με την νέα αυτή προκήρυξη, η οποία έλαβε αρ. πρωτ. 6065/23.12.2014, προκηρύχθηκε εκ νέου η πλήρωση μίας θέσης Δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο Σύμης, ανατέθηκε δε ο προσδιορισμός των συντελεστών βαρύτητας για το κάθε προβλεπόμενο στο νόμο προσόν στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης.
Η νέα προκήρυξη αναρτήθηκε στη Διαύγεια στις 23.12.2014 (ΑΔΑ: 7Ψ70ΩΗΠ-Χ3Ρ), κοινοποιήθηκε στον Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου με το 6084/24.12.2014 έγγραφο του Δήμου Σύμης και, τέλος, δημοσιεύθηκε στην “Δημοκρατική” στις 24.12.2014.
Ενόψει αυτών, ο Δήμος Σύμης θεώρησε ότι “εκ της δημοσιεύσεως της δεύτερης προκηρύξεως … η αρχική προκήρυξη έπαυσε να έχει οποιαδήποτε νομική ή δεσμευτική ισχύ .. καθώς και ότι όλοι οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό (συμπεριλαμβανομένου του αιτούντος) υπέβαλαν την συμμετοχή τους στα πλαίσια της νεότερης 6056/23.12.2014 πράξης του Δημάρχου και υπό τους όρους αυτής”.
Στη συνέχεια, ο αιτών κατέθεσε στις 29.12.2014 αίτηση-βιογραφικό σημείωμα απευθυνόμενος στην Επιτροπή του άρθρου 43 του ν 4194/2013, η οποία συνεστήθη για την κάλυψη μίας θέσης στον Δήμο Σύμης Δωδεκανήσου. Ακολούθησαν οι αιτήσεις συμμετοχής άλλων υποψηφίων στις 12.1.2015, στις 15.1.2015 και στις 22.1.2015.
Η Επιτροπή συγκλήθηκε με το 1/12.3.2015 πρακτικό, με το οποίο, μεταξύ των άλλων, αφενός καθόρισε τους συντελεστές βαρύτητας ανά προβλεπόμενο στο νόμο προσόν, αφετέρου δέχθηκε ότι για την επίμαχη θέση υπέβαλαν υποψηφιότητα έξι δικηγόροι, μεταξύ των οποίων και ο αιτών, οι οποίοι πληρούσαν τα τυπικά προσόντα.
Στη συνέχεια, με το 2/13.3.2015 πρακτικό, η Επιτροπή έλαβε συνεντεύξεις από τους υποψηφίους και, τέλος με την 3/13.3.2015 απόφαση – πρακτικό, προέβη στην αξιολόγηση των υποψηφίων κατατάσσοντας πρώτο τον αιτούντα. Ακολούθως, ο Δήμαρχος διόρισε τον αιτούντα στην προκηρυχθείσα θέση με την 44/2015 απόφασή του.
Ο αιτών, αν και επελέγη και διορίστηκε στην επίμαχη θέση δικηγόρου του Δήμου Σύμης με την προσβαλλόμενη πράξη, ασκεί την κρινόμενη αίτηση προβάλλοντας ότι η διοίκηση δεν μπορούσε νομίμως να ματαιώσει αλλά, αντιθέτως, όφειλε να ολοκληρώσει την αρχική διαδικασία, στην οποία, όπως ισχυρίζεται, όταν κατέθεσε στις 29.12.2014 αίτηση-βιογραφικό σημείωμα, ήταν ο μοναδικός υποψήφιος.
Όμως, με την 129/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που εκδόθηκε επί αιτήσεως ακυρώσεως συνυποψήφιας του ήδη αιτούντος για την κατάληψη της ανωτέρω θέσης, η εν προκειμένω παραδεκτώς προσβαλλόμενη πράξη του Δημάρχου Σύμης περί διορισμού του αιτούντος κρίθηκε ότι θα έπρεπε να ακυρωθεί διότι ερείδεται επί μη νόμιμης προκήρυξης καθ’ ό μέρος με αυτήν δεν προβλέπονται συντελεστές βαρύτητας ανά κριτήριο αξιολόγησης ενόψει, όμως, της σπουδαιότητας του εν λόγω ζητήματος η υπόθεση παραπέμφθηκε στην 7μελή σύνθεση του Τμήματος.
Με τα δεδομένα αυτά, ανεξαρτήτως αν η εξέταση του ζητήματος του εννόμου συμφέροντος του αιτούντος για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης προηγείται, οπότε θα έπρεπε να εξαχθεί οριστική κρίση, ή όχι, οπότε η δίκη θα έπρεπε να κηρυχθεί καταργημένη, το Πενταμελές Τμήμα, έκρινε ότι και η υπόθεση αυτή πρέπει να παραπεμφθεί στην επταμελή σύνθεση.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου