Ειδήσεις

Δείτε στα ελληνικά όλη την επιστολή Βαρουφάκη

Το πλήρες κείμενο με τα 7 μέτρα που προτείνει ο υπουργός οικονομικών στο Eurogroup:

Ι. Δημοσιονομικές δομικές πολιτικές

Διαχείριση δημόσιων οικονομικών

1η Μεταρρύθμιση – Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Ενεργοποίηση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου με στόχο την επίτευξη εξοικονόμησης πόρων και την επέκταση της αποστολής του.

Σκοπός του Δημοσιονομικού Συμβουλίου είναι να ενεργεί ως ανεξάρτητο παρατηρητήριο, υποβοηθητικό της κυβερνητικής πολιτικής, ώστε να μπορεί να συμβάλει στην εξάλειψη μιας πιθανής τάσης για πρωτογενές έλλειμμα και να συμβάλλει στη μείωση ενδεχόμενων τάσεων για δημιουργία ελλειμμάτων. Για το σκοπό αυτό, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, θα πρέπει να έχει την ικανότητα να προετοιμάζει μακροοικονομικές προβλέψεις για τον προϋπολογισμό, θα πρέπει να παρακολουθεί αμερόληπτα την εφαρμογή των δημοσιονομικών προγραμμάτων και την τήρηση των δημοσιονομικών στόχων και διαδικασιών και θα πρέπει επίσης να παρεμβαίνει και να διαμορφώνει τον δημόσιο διάλογο για τη δημοσιονομική πολιτική.

Οι ελληνικές αρχές σχεδιάζουν την ενεργοποίηση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου αλλά και την επίτευξη εξοικονόμησης πόρων μέσω της ενοποίησής του με το υπάρχον Γραφείο του Προϋπολογισμού του Κράτους, το οποίο λειτουργεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο καλλά και της σύνδεσής του (όχι όμως της συγχώνευσής του) με το ΚΕΠΕ ( το κυβερνητικό Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών).

Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ανα περιόδους θα πραγματοποιεί Αξιολογήσεις Δαπανών και θα προσμετρά και θα εκτιμά ανεξάρτητα τα προγράμματα των πολιτικών κομμάτων στις προεκλογικές εκστρατείες, συμμετέχοντας στον δημόσιο διάλογο για την δημοσιονομική πολιτική και την δημοσιονομική βιωσιμότητα. Η κυβέρνηση δεσμεύεται να θέσει σε πλήρη λειτουργία το Δημοσιονομικό Συμβούλιο το Συντομότερο δυνατόν. Θα θέσει ως προτεραιότητά της την στελέχωση του Συμβουλίου και θα είναι έτοιμη να προσφέρει υποστήριξη στην ενίσχυση των δυνατωτήτων της.

2η Μεταρρύθμιση – Κατάρτιση Προϋπολογισμού και του Οργανικού Νόμου για τον Προϋπολογισμό

Στο πλαίσιο της βελτίωσης της διαχείρισης των δημοσιονομικών, οι ελληνικές αρχές προχωρούν σε μεταρρυθμίσεις στον τομέα της κατάρτισης του Προϋπολογισμού. Αυτές οι βελτιώσεις θα περιλαμβάνουν τα ανώτατα όρια σε δαπάνες ώστε να ενισχυθεί η τήρηση του Προϋπολογισμού. Οι βελτιώσεις θα περιλαμβάνουν γενικευμένες αλλαγές στον Οργναικό Νόμο για τον Προϋπολογισμό που θα καθορίασει της αρμοδιότητες , κυρίως ανάμεσα

1. στις Γενικές Διευθύνσεις των Οικονομικών Υπηρεσιών που αυτήν την στιγμή υπάρχουν σε κάθε υπουργείο,

2. Στο ελεγκτικό Συνέδριο

3. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Πολιτική Εσόδων

3η Μεταρρύθμιση – Συγκρότηση σώματος επίβλεψης της φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ: Μεγάλος αριθμός ελεγκτών για να βοηθήσουν στην μάχη κατά της απόφυγής καταβολής ΦΠΑ

Προτείνουμε: μεγάλοι αριθμοί μη- επαγγελματιών επιθεωρητών να προσληφθούν με αυστηρώς βραχυπρόθεσμο στόχο (όχι πάνω από 2 μήνες και χωρίς δυνατότητα επαναπρόσληψης), μετά από σύντομη εκπαίδευση και ενεργώντας ως πελάτες, εκ μέρους των φορολογικών αρχών, καλωδιωμένοι με συστήματα ήχου και εικόνας. Ενώ δεν θα έχουν καμία αρμοδιότητα να πραγματοποιούν ελέγχους, τα στοιχεία που θα παράγουν θα έχουν νομικό βάρος και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις αρχές για την έκδοση προστίμων και τη ν επιβολή κυρώσεων.

Προτείνουμε οι εθελοντές να προέρχονται από όλες τις κοινωνικές τάξεις (π.χ. φοιτητές, νοικοκυρές, ακόμη και τουρίστες σε δημοφιλείς περιοχές όπου ανθρεί η φοροδιαφυγή) που θα πληρώνονται με την ώρα.

ΙΙ. Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα

4η Μεταρρύθμιση- Βελτιώσεις στη νομοθεσία για την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών

Στόχος είναι να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα κινήτρων μέσω του οποίου θα ρυθμιστεί το μεγαλύτερο μέρος των ληξιπρόθεσμων οφειλών, ενώ παράλληλα θα δημιουργηθεί μια κουλτούρα πληρωμών με αυστηρή πειθαρχία στις αποπληρωμές.

Από τον Μάρτιο του 2015 αυτοί που θα πληρώσουν όλο το οφειλόμενο ποσό θα λάβουν έκπτωση στους τόκους.

ΙΙΙ. Πολιτική προώθησης της ανάπτυξης

5η Μεταρρύθμιση – Αμεση αύξηση των δημοσίων εσόδων από τις υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω Διαδικτύου

Ο τομέας των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων εμφανίζει σημαντικές ανεκμετάλλευτες δυνατότητες είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Τα Δημόσια Έσοδα θα μπορούσαν να αυξηθούν από την πώληση αδειών σε παρόχους ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών σε εύλογη τιμή και ελέγχοντας τα κέρδη που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό παιχνίδι αξιοποιώντας την Ευρωπαϊκή εμπειρία για την αυστηρή ηλεκτρονική παρακολούθηση της όλης διαδικασίας και βελτιώνοντας την υπάρχουσα ελληνική νομοθεσία (ν. 4002/2011)

Με βάση τις διαθέσιμες εκτιμήσεις, ο συνολικός όγκος συναλλαγών στον τομέα των ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα ξεπερνά τα τρία δισ. ευρώ ετησίως. Βάσει εύλογων υπολογισμών, τα πρόσθετα Δημόσια Έσοδα από τη φορολόγηση των αδειοδοτημένων ηλεκτρονικών τυχερών παιγνίων μπορεί να ξεπεράσει τα 500 εκ. ευρώ ετησίως.

Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω βημάτων προς την πλήρη εφαρμογή, η ελληνική κυβέρνηση θα αναζητήσει τεχνική βοήθεια (π.χ. μηχανισμούς για την παρακολούθηση των τυχερών παιχνιδιών μέσω διαδικτύου) καθώς και συμφωνίες που θα περιορίσουν τον παράνομο διασυνοριακό τζόγο.

Μεταρρυθμίσεις στην αγορά παραγόγων και καλύτερο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις

6η Μεταρρύθμιση – Πρόγραμμα καταπολέμησης της γραφειοκρατίας, Σχέδιο αυτο-ενημέρωσης του κοινού.

Η κυβέρνηση σκοπεύει να εισάγει νομοθεσία που θα απαγορεύει τις υπηρεσίες του δημοσίου να ζητούν (από πολίτες και υπηρεσίες) έγγραφα που βεβαιώνουν πληροφορίες, τις οποίες το κράτος ήδη κατέχει (εντός της ίδιας ή κάποιας άλλης υπηρεσίας).

Οφέλη της προτεινόμενης δράσης: Μαζική μείωση στις χαμένες ώρες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, που τώρα σπαταλούν μέρες να συλλέγουν τα απαραίτητα έγγραφα από διάφορες υπηρεσίες του δημοσίου με σκοπό να τα προσκομίσουν σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες –ένα νέα κίνητρο για ψηφιοποίηση –ουσιαστική καλή θέληση για τον δημόσιο τομέα

IV. Ανθρωπιστική κρίση

7η Μεταρρύθμιση: Διατάξεις για την υιοθέτηση άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.

Η ελληνική Κυβέρνηση συνέταξε και έχει ήδη καταθέσει σχέδιο νόμου που εμπεριέχει μέτρα άμεσης ανακούφισης της ακραίας φτώχειας, με παροχή κουπονιών σίτισης, παροχής δωρεάν ρεύματος και επιδόματος στέγασης.

Ο νόμος προβλέπει:

α. Παροχή 100 ευρώ σε κάθε οικογένεια ανά μήνα για 300 χιλιάδες νοικοκυριά, με συνολική δαπάνη για τους 9 ημερολογιακού μήνες του 2015 σε 137,7 εκατομμύρια.

β. Επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος και δωρεάν παροχή έως 300 kw/h τον μήνα ανα νοικοκυριό που κοστολογείται για τους επόμενους 9 μήνες του 2015 για 150.000 νοικοκυριά σε 22,09 εκατομμύρια ευρώ.

γ. Επίδομα στέγασης, με προτεραιότητα στις μονογονεϊκές οικογένειες, νοικοκυριά χωρίς κανένα εισόδημα και σε μακροχρόνια ανέργους. Τα ποσά θα φτάνουν στα 150 ευρώ τον μήνα. Η συνολική δαπάνη για τους επόμενους 9 μήνες του 2015 υπολογίζεται σε 40,5 εκατομμύρια ευρώ.

Το συνολικό ποσό που θα χρειαστεί για τα παραπάνω μέτρα ανέρχεται συνολικά στα 200,29 εκατομμύρια ευρώ. Προκειμένου να υπάρξει δημοσιονομική ισορροπία, η ελληνική Κυβέρνηση σχεδιάζει να εξοικονομήσει τους απαιτούμενους πόρους από δύο τομείς:

1. Τη μείωση του λειτουργικού κόστους και των γενικών εξόδων κάθε Υπουργείου (υπολογίζεται εξοικονόμηση 60,9 εκατομμυρίων ευρώ)

2. Την εισαγωγή ενός νέου συστήματος ανάθεσης δημόσιων διαγωνισμών/συμβάσεων σε κάθε Υπουργείο, κίνηση που θα αποφέρει εξοικονόμηση 140 εκατομμυρίων ευρώ.

Κατεβάστε από εδώ την επιστολή Βαρουφάκη

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

  • Γιωργος    06.03.2015 19:56

    Αν εσεις θα δανιζατε σε καποιον χρηματα αν σας εδεινε αυτα τα χαρτια, θα το κανει και η Ευρωπαικη Ενωσι.

Σχολιασμός άρθρου