Ρεπορτάζ

Αναρμοδίως κατά χρόνο ακυρώθηκε από την επιτροπή του άρθρου 7 η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ!!

Το Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς (Α2 Ακυρωτικό Τμήμα – Μεταβατική Εδρα Ρόδου) με την υπ’ αρίθμ. Α180/2021 απόφαση που εξέδωσε έκανε δεκτή την προσφυγή που άσκησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον Περιφερειάρχη και παραστάθηκε διά του δικηγόρου κ. Γεωργίου Φιλιππάκου, κατά του Υπουργού Εσωτερικών.
Με την απόφαση, που εκδόθηκε, επιτεύχθηκε η ακύρωση της 24/22-6-/2016 αποφάσεως της Επιτροπής του άρθρου 7 του ν.2839/2000 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με την οποία ακυρώθηκε η από 28.3.2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου.
Με την τελευταία αυτή απόφαση το ως άνω όργανο ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ. για το έργο “Περιβαλλοντική προστασία του νησιού της Ρόδου και η εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας”, προϋπολογισμού 492.000 ευρώ.
Οπως έκρινε το δικαστήριο στην απόφαση αυτή επισυνάπτεται σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης, και στο άρθρο 1 ορίζεται το αντικείμενό της που σχετίζεται με πολιτική και περιβαλλοντική προστασία της νήσου Ρόδου και αναβάθμιση των δασικών περιοχών με συγκεκριμένες παρεμβάσεις.
Η απόφαση αυτή που τοιχοκολλήθηκε στις 30-3-2016, εστάλη με τα στοιχεία της στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.
Με την από 13-5-2016 πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Κυκλάδων κρίθηκε ότι από τον έλεγχο των στοιχείων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης, δεν συντρέχουν νομικές πλημμέλειες που κωλύουν την υπογραφή του ελεγχόμενου σχεδίου σύμβασης μεταξύ της αιτούσας Περιφέρειας και της εταιρείας ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ., με την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρωθεί οι εγκρίσεις των αποφάσεων για την ανάθεση του έργου.
Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου περιήλθε το από 17-5-2016 υπόμνημα του προέδρου της ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ..
Κατόπιν, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με το από 20-5-2016 έγγραφό της απέστειλε στην Επιτροπή άρθρου 7 του ν.2839/2000 τα ως άνω στοιχεία, τα οποία περιήλθαν σ΄αυτήν στις 23.5.2016.
Με απόφαση που ελήφθη στην πορεία με καθυστέρηση κατά πλειοψηφία, αποφασίσθηκε η ακύρωση της 101/28.3.2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, κατόπιν άσκησης ελέγχου νομιμότητας σ΄αυτήν, με την αιτιολογία ότι ο ν.2396/1953, κατ΄ εξουσιοδότηση της διάταξης του άρθρου 1 του οποίου εκδόθηκε η 129/2534/2010 Κ.Υ.Α., καθορίζει περιοριστικά τους δικαιούχους χρήσης κρατικών αυτοκινήτων οχημάτων, ο δε ν.3852/2010 στο άρθρο 100 αυτού ρυθμίζει τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων παραχώρησης μηχανημάτων και μέσων, χωρίς να κατονομάζει ρητώς αυτοκίνητα οχήματα, ρυθμίζουν συνεπώς τα ως άνω νομοθετήματα διαφορετικά ζητήματα και έχουν την ίδια τυπική ισχύ, οπότε η 101/28.3.2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου είναι μη νόμιμη κατά το μέρος που αφορά στην παραχώρηση της χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων ιδιοκτησίας της αιτούσας Περιφέρειας στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ., είτε με την ίδια απόφαση της οποίας η σύναψη και οι όροι εγκρίνονται με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, είτε με τα συνημμένα σε αυτήν σχέδιο σύμβασης και οικονομοτεχνική μελέτη-σχέδιο δράσης που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω απόφασης.
Το δικαστήριο έκρινε ωστόσο ότι κρίσιμος προς διάγνωση της κατά χρόνο αρμοδιότητας της Επιτροπής άρθρου 7 του ν.2839/2000 είναι ο χρόνος κατά τον οποίο αποφαίνεται επί της πράξης που παραπέμπεται σ΄αυτήν για έλεγχο νομιμότητας, και εφόσον η ως άνω Επιτροπή, από την περιέλευση σ΄αυτήν του συνολικού φακέλου της υπόθεσης στις 25-5-2016, απεφάνθη κατά τη συνεδρίαση στις 22-6-2016, ήτοι μετά την πάροδο της εικοσαήμερης αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία κατά τα προεκτεθέντα κινήθηκε στις 26-5-2016 και συμπληρώθηκε στις 14-6-2016, με την προσβαλλόμενη 24/22-6-2016 απόφασή της, αναρμοδίως κατά χρόνο ακύρωσε την 101/28.3.2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου