Ένας μαθητής της Γ τάξης του ΕΠΑΛ που παραπέμφθηκε από προηγούμενα έτη για ένα (1) ή και περισσότερα μαθήματα, καλείται αντί του ενός μαθήματος να εξεταστεί γραπτά και προφορικά σε όλα τα μαθήματα της Γ’ Λυκείου σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα ΦΕΚ 76 της 30 Απρ. 2108 παράγραφος 9δ ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΣ, προηγούμενη απόφαση συλλόγου ότι ο μαθητής πέρασε με επιτυχία όλα τα υπόλοιπα μαθήματα.
Τίθενται τα ακόλουθα ερωτήματα:
1. Πως είναι δυνατό με απόφαση συλλόγου διδασκόντων που έχει καταχωρηθεί στο
πρακτικό και στο μητρώο του σχολείου βαθμολογίες του μαθητή που δείχνουν
ότι έχει πετύχει σε όλα τα μαθήματα και παραπέμπετε μόνο σε ένα μάθημα,
ξαφνικά να ζητείται από τον μαθητή να εξεταστεί σε όλα τα μαθήματα τα οποία
μάλιστα έχει βαθμολογηθεί και περάσει κανονικά;
2. Πως είναι δυνατό εντός 6 ημερών ο μαθητής να εξεταστεί σε όλα τα μαθήματα
(γενικής παιδείας, θεωρητικά ειδικότητας και εργαστηριακά) γραπτά και
προφορικά, που μπορεί ανάλογα με την ειδικότητα να είναι από 12-18 μαθήματα.
Είναι δυνατό οι μαθητές να εξετάζονται γραπτά και προφορικά σε τρία μαθήματα
την ημέρα;
3. Είναι δυνατό μαθητής να προετοιμαστεί επαρκώς σε όλα τα μαθήματα, σε ένα
τόσο μικρό χρονικό διάστημα;
4. Είναι λογικό μόλις ένα μήνα πριν τις εξετάσεις να αλλάζει τόσο δραστικά το
σύστημα για τους μαθητές παρελθόντων ετών;
Ζητάμε:
Να τροποποιηθεί το ΠΔ 40 άρθρο 16 παράγραφος 9δ ώστε να έχει εφαρμογή από το
σχολικό έτος 2018-19. Οι μαθητές παρελθόντων ετών που χρωστούν ένα ή περισσότερα
μαθήματα να δώσουν εξετάσεις μόνο στα μαθήματα που παραπέμπονται.

Α’ ΕΛΜΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ