Προδήλως εσφαλμένη χαρακτηρίζει την απόφαση της επιτροπής του άρθρου 7 του Νόμου 2839/2000 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με την οποία δεν επετράπη στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, να παραχωρήσει ακίνητο για την ανέγερση νέου ιερού ναού στην Ιαλυσό, σε γνωμοδότησή του προς την Ιερά Μητρόπολη Ρόδου, ο προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου κ. Θ. Παπαγεωργίου.
Στην γνωμοδότηση του κ. Παπαγεωργίου αναφέρονται τα εξής:
«Επί της δημοσιοποιηθείσας απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 7 του Νόμου 2839/2000 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σύμφωνα με την οποία ακυρώθηκε απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου για τη παραχώρηση ακινήτου στην Ενορία Κοιμήσεως Θεοτόκου Ιαλυσού για ανέγερση Εκκλησίας, με αιτιολογία ότι η διάταξη του άρθρου 12 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 242/1996 επιτρέπει τη δωρεάν παραχώρηση μόνο για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης, γνωμοδοτούμε ως εξής:
Σύμφωνα με νεώτερες αλλά και ειδικές διατάξεις του άρθρου 22 παραγρ. 2 του Ν. 4301/2014 περί θρησκευτικών κοινοτήτων κ.λ.π., προβλέπεται ότι «Επιτρέπεται προς εκπλήρωση των σκοπών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχείας Πάτμου και των υπαγομένων σε αυτά Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, η δωρεάν παραχώρηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή κατοχής επί εκκλησιαστικών, δημοσίων ή ακινήτου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή ιδιωτών, επί των οποίων λειτουργεί ή με σκοπό να ανεγερθεί Ιερός Ναός ή Επισκοπείο ή Ιερά Μονή, προς το οικείο εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο ή μεταξύ εκκλησιαστικών νομικών προσώπων του παρόντος νόμου προκειμένου να εξυπηρετεί η λειτουργία τους, απαλλάσσονται των τελών μεταγραφής.»
Συνεπώς είναι καταφανές ότι η Επιτροπή του άρθρου 7 του Νόμου 2839/2000 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου εσφαλμένα δεν έλαβε, ή δεν είχε υπόψη της για να την εφαρμόσει, την παραπάνω νεώτερη και ειδική διάταξη και εφάρμοσε προγενέστερη διάταξη, η οποία βέβαια προγενέστερη διάταξη όπως και ανάλογη που υπάρχει για τους Δήμους (άρθρο 185 Ν.3463/2006) και πάλι στο παρελθόν είχαν τύχει ακώλυτης εφαρμογής σε ανάλογες περιπτώσεις.
Είναι εξάλλου προφανές ότι και ο νομοθέτης για αποσαφήνιση παρόμοιων ερμηνειών και άρση κάθε αμφιβολίας θέσπισε την παραπάνω νεώτερη και ειδική διάταξη, ειδικά μάλιστα για τη Δωδεκάνησο, όπου ο όγκος των αντίθετων παραχωρήσεων εκκλησιαστικών ακινήτων της Ορθόδοξης Εκκλησίας για δημόσιους σκοπούς είναι ιστορικά εξαιρετικά σημαντικός και αντιστρόφως ανάλογος, όπως χαρακτηριστικά για τη Ρόδο ακινήτων της Ορθόδοξης Κοινότητας Ρόδου για στέγαση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, για τη Σύμη το Πανορμίτειο Γυμνάσιο κ.λ.π. .
Κατόπιν αυτών έχουμε τη γνώμη ότι είτε οίκοθεν, είτε με την υποβολή αίτησης θεραπείας, η Επιτροπή του άρθρου 7 του Νόμου 2839/2000 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, οφείλει να επανεξετάσει και διορθώσει την προαναφερόμενη προδήλως εσφαλμένη απόφασή της, ενεργώντας επικύρωση κατ΄εφαρμογή της ορθής διάταξης του νόμου.
Ο γνωμοδοτών
Θεόδωρος Μ. Παπαγεωργίου
Δικηγόρος
στον ΄Αρειο Πάγο-ΣτΕ
΄Αρχων Δικαιοφύλαξ
Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως»

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ