Τοπικές Ειδήσεις

Η εξοικονόμηση ενέργειας στο περιφερειακό συμβούλιο

Την έγκριση ένταξης του έργου «Improvingenergyefficiency in the Region of South Aegean» στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ELENA, EC-EIB που στοχεύει στην υποστήριξη των τοπικών και περιφερειακών δημόσιων αρχών για την ωρίμανση έργων εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό τη μείωση των εκπομπών CO2θα εισηγηθεί σήμερα στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος.
Αναλυτικότερα, στην εισήγηση αναφέρονται τα εξής:
Η Περιφερειακή Αρχή του Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας ELENA (European Local ENergyAssistance), το οποίο υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και στοχεύει στην υποστήριξη των τοπικών και περιφερειακών δημόσιων αρχών για την ωρίμανση έργων εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό τη μείωση των εκπομπών CO2, υπέβαλε αίτηση-φάκελο για  τη χρηματοδότηση της τεχνικής υποστήριξης και ωρίμανσης των ακόλουθων ενεργειακών έργων:
Αναβάθμιση και αντικατάσταση του ηλεκτροφωτισμού ολόκληρου του περιφερειακού οδικού δικτύου του Νοτίου Αιγαίου και των Δήμων Αμοργού, Θήρας, Κέας, Κύθνου, Κώ, Λειψών, Νάξου, Νισύρου, Σίφνου, Σύμης, Τήλου, Τήνου και Χάλκης με πλέον σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, με σκοπό τη σημαντική εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας καθώς επίσης και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων και αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης – ψύξης με νέα σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας για την πλήρη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους.
Για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειακών έργων, το κόστος εκτιμάται σε 30 εκατ. ευρώ προ ΦΠΑ.
Η πρωτοβουλία ELENA (μέσω της ΕΕ και της ΕΤΕπ) ενέκρινε την εν λόγω αίτηση χρηματοδότησης, συνολικού κόστους 868.770,08 €, η οποία αναλύεται στις ακόλουθες δυο βασικές κατηγορίες, σύμφωνα με την εγκεκριμένη αίτηση:
• Διαχείριση και επίβλεψη υλοποίησης του συνολικού έργου.
• Μελέτες βιωσιμότητας, τεχνοοικονομικές και ενεργειακές μελέτες για τα επιμέρους ενεργειακά έργα.
Το ποσοστό χρηματικής δωρεάν επιχορήγησης ανέρχεται σε 89,88%, ήτοι 780.850,55 €.
Στο πλαίσιο της αποδοχής έγκρισης ένταξης του εν λόγω έργου, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει την υποχρέωση να προχωρήσει μέχρι και το στάδιο ανακήρυξης αναδόχων των κυρίως έργων. Σε διαφορετική περίπτωση υποχρεούται στην αναλογική επιστροφή της επιχορηγούμενης Τεχνικής Βοήθειας του μη συμβασιοποιηθέντος μέρους του έργου.
Λαμβάνοντας υπόψιν:
τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” και ειδικότερα το άρθρο 10 – Αρμοδιότητες των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης”.
Το ΠΔ130/2010 “Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου”.
την, με αρ. πρωτ. Ares(2019)23976-04/01/2019, εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Το γεγονός ότι η υλοποίηση των προαναφερθέντων ενεργειακών έργων θα επιφέρει σημαντικά οικονομικά αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και
Τις ανάγκες υλοποίησης του έργου “Improvingenergyefficiency in the Region of South Aegean”
Εισηγούμαστε στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου: την αποδοχή έγκρισης ένταξης του έργου “Improvingenergyefficiency in the Region of South Aegean” στο πλαίσιο της ΠρωτοβουλίαςELENA, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ποσού 780.850,55 € (89,88%) και την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής ποσού 87.919,53 € (10,12%) από πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και τον ορισμό του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου ως αρμόδιας υπηρεσίας για την οικονομική διαχείριση του ανωτέρω έργου.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου